Zurnanın son deliği, Zurnanın zırt dediği yer

<7i< vvvbbßğğiîçê L KURTHAN FİŞEK ZURNANIN son DELİĞİ ZURNANIN zııır DEDİĞİ YER Dokuzuncu Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel, vaktiyle, kendisini eleştiren rahmetli Adnan Kahvecfye tepki göstermişti. “Cevap vermeye gerek duymuyorum. Zurnanın son deliğidir kendisi..." Müzik kültürü bakımından “fukara" sayıldığım için, zurnanın son deliğinin ne işe yaradığını merak ettim, araştırdım, öğrendim. t** 12 Mart cuntasının işkencehanelerinden çıkmış, cezaevine girmiştim. Rahattım artık... “Bir kadeh içki paklar!" diye düşündüm. Ara da bulasın! Erdal İnönü (fizik), Süleyman Demirel (hidrolik) ve Necmettin Erbakan (mekanik) yüzünden ODTÜ'de yarım kalmış kimya mühendisliği tahsilimin birikiminden ya ***k rarlandım. Kıbrıs bunalımı tırmanıyordu. Bir rakı bardağının içine, yarım serçe İpler kopma noktasındaydı. parmağı Pereja kolonyası, geri kalan kısmıTıpkı, şimdiki AB, ABD, Erıneni, Irak, na kokakola koydum, içtim. EK (elektrik kesintisi) meselelerinde oldu- Başgardiyanın fırçasıyla uyandım. ğu gibi... “Zuma gibisin lan, kalk da havalandırDevlet büyüklerimiz, böyle durumlarda, maya çık!” özdeyişlerimize sığınırlar. Yine mi zurna? Her yere girip çıkıyor "Zumanın zırt dediği yere geldik...” ı meret... O zaman karar verdim. Genelde müzik, özelde üflemeli çalgılar konusundaki kültür noksanlığımı tamamlamak gerekiyordu artık... Müzik enstrümanları bilgimin eksikliğine verin, zurnanın nerede, nasıl, niye “zırt" dediğini bilmiyordum. Merak ettim, araştırdım, öğrendim. Merak ettim, araştırdım, öğrendim. Türkiye°nin gündemine tekrar giren * “Zuma” konusundaki gözlem ve birikimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. *t* 1 “Dilliler" bölümünden bir âlettir, boyu 30-56 santim arasında değişir, batıdan doğuya gittikçe boyu kısalır. 2 Biri gövde, öbürü sipsi, iki kısımdan oluşur. Gövde kendi içinde ikiye ayrılır. Gövdenin kendisiyle başlık... O ikincisi ağıza gelir. Önünde yedi, arkasında sekiz perde deliği bulunur, arkadaki delikler 6-8 milimetre çapındadır. 3 Zurnanın sesi 5-6 santim uzunluğundaki sipsiden çıkar. Sipsiye takılan ağızlık işe yaramaz, dudakla, nefesle teması sağlar. Azeri, Özbek, Tacik ve Gürcü soydaşlarımızın Türkiyeye zurnayı nasıl soktuklarını Hızır Ağa ve Evliya Çelebi külliyatından tefeııuatıyla öğrenebilirsiniz... “Zuma" kavramının başka ne anlamlara geldiğini de, Hulki Aktunç”un Türkçenin TURKIYE EKONOMISI NEREDEN NEREYE GELDİ? “Bugün memleketimizde pek muhtelif öl1" çüler kullanılmaktadır. Kantar, batman, çe- l ki, okka, kilo, kadem, metre, mimar arşını, çarşı , arşını, endaze, yarda, kulaç, kadem, metre murabba, ambar, litre, kile bir vilayetten öbürüne deği1 siktir...” Kim dedi? a. Atatürk c. Einstein b. Archimedes d. Galileo e. 1931 Ölçü ve Ayarlar Kanunu “Vergi tahsilatı keyfi olamaz... Keyfi vergi 2- salanlar, İhanet-i Vataniyye Kanunu”na göre yargılanacaktır...” Kim dedi? a. M.Kemal Atatürk c. Karl Marx b. J .Maynard Keynes d. 1924 Bütçe Kanunu ''' "EıÃıÄÃıÄıı-Ãığğıßıß'ÃİıÃéýâıİIıIıiÃsİıİLiıiŞğ 3 - denkliğiydi. Bir tek neye yüklenmediler? Enflasyon hızının düştüğünü öğrendik, şimdiki (ve şimdilik) hükümetle gurur duyduk. karides, ahtapot, ananas, kivi, domuz jambon fiyatları artmamış... TÜFPyi, yani Tüketici Fiyatları EndeksPni mümkün olduğunca dûşûk tutabilmek için, en az satılan malları endekse katarsın... Alıcısı olmadığı, olamadığı, yani talep artmadığı için, fiyatlar "duragan" olur. Neymiş? Enflasyon kontrol altına alınmış... Güliiyorum... Gülmesem bile gûldürûyorlar. Prof. Dr. Bilsay Kuruç'un "Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi" kitabını tekrar okudum geçenlerde... Dünya döne, herşey aynı kala... a. Turgut Özal c. İsmet İnönü a. Tütün e. Kibrit b. Tansu Çiller d. Kerıan Evren b' Tuz f' Alkollü içki “Madem ki vergi memleketin hayati meseC' Şeker g' PTT. . . 5' lesidir, yalnız çalışanlar değil, azıcık da d. Petrol h. Gelır vergısı patronlar versinler...” Kim, ne ziaman dedi? a. Karl Marx (1848) b. Friedrich Engels (1883) “Saklanacak ve güvenilecek tek para yal4' nızca Türk parasıdır..." Kim dedi? c. Mustafa Kemal (19 Mayıs 1919) d. Denizli mebusu Mazhar Müfit (1931) Mustafa Şeref Özkan devletçi ekonominin 6' mimarıydı. Atatürk onu kovdu, Atatürk`ten bir ay önce, “inziva" içinde öldü. Niye kovulduydu? a. Bankalara usûlsüz kredi vermediği için b. Bankalardan usûlsüz kredi istediği için c. Bütün bunlardan rüşvet istediği için d. Devletin alacaklarını tahsil amacıyla araya mafyayı soktuğu için czvAPLAR ı) e, 2) d, 3) ıı, 4) c, 5) d, 6) a. . E! Temp0l671I2000 m "Doğuştan hırsız yoktur. Fırsatlar hırsızı yaratır..." (Erle Stanley Gardner, 1954 Büyük Argo Sözlüğü eserinden öğrenebilirsiniz... *t* Zumanın faziletlerini aktarmaya devam ediyorum... 4 Zumanın son deliği yoktur, yanında “şeytan delikleri" denilen hava delikleri vardır. Yedi deliğin sonuncusu en hassas olanıdır. Üfleyip oynarken iyi kullanırsan mesele yok... Kullanamazsan, ya kötü ses, ya hava verir. 5 Zumadaki “zırt" sesinin anlamı yoktur. Daha doğrusu, müzikal anlamı yoktur. O ses geldiğinde “akort tamam" demektir. t** Peki, son bir soru... “Zumada peşrev olur mu?" 6 Zumada peşrev elbette olur. Dudaklar ıslak, parmaklar hünerliyse, hem peşrev yapılır, hem her türlü ses getirilir. Zumaya, zurnacılara endekslenmiş Türkiye'yi biraz aydınlatabilnıişsem, ne mutlu zurnacıyım diyene... l] Fırat-Dicle hattının doğusunun yeni milletvekili, mazbatasını alır almaz, kırk yıllık terzisine koştu. “Kıyafet istiyrem...” Dikildi, giyildi. Ama, kekonun içine kurt düşmüştü. “Eksik vardir babo... Kıyafetin Cepleri yohtir..." Kırk yılın tecrübeli terzisi Reşo güldü. "Acemiysendir babo... Ankara'ya gidiysen... Elini kendi cebine sokan mebus bulamiysendir orada...” BİR İSİM BİR İŞLEM (Haftalık Anagram Analizleriniz) NAIM SÜLEYMANOĞLU OĞLANIN NESLİ MAYMUN ("NIN" Joker) SADETTlN TANTAN ız, EN TANTANA TESTlS ("ES" Joker ZEKERİYA TEM ZEL ;ğ EEY! EMZİKLİ TAZE ME__LIH GÖKÇEK EHH! ÇOMEL, KEL GEYİK! ("HEYKEL" Joker) FIKRI SAĞLAR LİRİK SAFRA . AHMET MESUT YILMAZ e RESMİ "HAYLAZ MUTEMET" ("RİZE" Joker) ISMAIL KÖSE AKSİ LÖSEMİ KENAN EVREN NEREN TENEKE? KAFAN Ml? ' ("NETEKİM AF" Joker) OĞUZHAN ASILTÜRK HAİN OĞLAK SÜRTER ("ER" Joker) KOALISYON YANİ, SOL YOK! ("Y" Joker) SIFIRCI HOCA'NIN NOT DEFTERİ i' ğı için) ............................................................... .. büyük Kızılderili katliamını anlatabilecek kadar ya ı ›. ş ve okuma-yazma bilmediği, üstelik kıyıldığı ve derdini v saplarını merak etmeyip aç-sefıl gezindiği TANSU ÇİLLER (Ermeni problemine yaklaşırk ı . kesi kendisi gibi çift-pasaportlu zannettiği için) OĞUZHAN ASİLTÜRK (“Kapatırlarsa kapa yeni partimiz çoktan hazır!” deyip kahramanlık tas , yeni partinin de kapatılması gerekçesini şimdiden SEYFİ OKTAY (Bütün iyi niyetiyle CMUK u v, ye'ye getirirken, yeğenbeylerden başka hiç kimsec' hayrı dokunmadığı için) ............................................... .. t OTURAN BOĞA (Sitting Bull) (Amerika tarihin l tamayacağı isimsiz bir mezarlıkta yattığı için)................ SÜLEYMAN DEMİREL (Türkiye'nin siyasî . ' t' ki “Yahya-Kahya” meselesini gündeme getirmekten dığı için) ........................................................................ .. MUHSİN YAZICIOĞLU (“Tek şeflik” konu ~ MHP-CHP-DSP üçgeni arasında ilginç bir paralellik .ı u ğu için) .................... ...................................................... ..` BULENT ECEVIT * DEVLET BAHÇELİ MESUT AYILMAZ (Türkiyenin bütün problemlerini unutup dış konjo ›_ takıldıkları için) ............................................................. .. ,N HÜSAMETTİN ÖZKAN (Kayınvalidesinin banka ıçın .. OLMAoı SAYIN KİMİN BARAJ! AŞACAĞI TANSU ÇİLLER (Puri Bışıuııı, ÜııivıısI-rı Pıomöıtl) i *İ zır!" olamaz... *t* ~ araştırma grubuna sordum. 7* Son durum ne? Son durum ilginç... DSP - % 14 MHP - % 13 CHP - % 12 FP - % 10 F ANAP - % 9 «J DYP - % 8 BBP - % 6 KARARSIZ - % 28 ı? t** O soru da soruldu seçmenlere... ı-ıiç BELLİ OLMAZ GİBİ... Fazilet Partisi anket yaptı. Kendileri bile şaşır dılar. i ÖCĞİŞİİ f? 30 Eylül”de seçim yapılsaymış, üçüncü parti Profesörleri, parti liderlerini herkes .ı oıuyorlarmış... ` her nedense, yanlış anlıyor. v F " Derken, oğuzhan Asiımrk konuştu_ Prof. Dr. Tansu Çiller, hem profesör, ı~ “Kapatırlarsa kapatsınlar! Yeni partimiz ha Hiçbir yeni parti, kapatılan bir partinin devamı Dirsek temasında olduğum dört kamuoyu İli* ı Fazilet Partisfndeki oy düşüşünün sebebi ne? "Mâdem partimiz yine kapatılacak, oyumuz boşa gitmesin bari..." *t* g En yakınlan kim? Bu kadar anlaşılan, ama, her ned n... Yukarıdaki rakamlara bakın, gjzaçarar verin," ri devamlı yanlış anlaşılan bir liderden v, Üniversiteler çok değişti. Siyasî partiler «i başkanı olarak, “30 bin Eııneni vatandaşını ` şı edelim!" dedi. ' Yazdık. Yanlış anlamışız... Açıklama :w “Türkiyeye devamlı girip çıkan 30 bin , işadamını kastetmiştim... Yanlış ' anlaşıldı..." **t Kürt meselesiyle de ilgili bir açıklaması var; dl. İf. Barzani-Talabani - " görüşmeleri sırasında ş söylediydi. Onu da yanlış anlamı şız... Açıklama geldi. “Biz sözleşmeye bölgedeki 74. Türkrnenleri de kattık. Onların temsil cisi de toplantıya katıldı. Kuzey Irak'taki lerin liderine de onlar Türkmenbaşı ıİ ifade ettim. Yoksa Türkmenistan Devlet î kastetrnedim... Yanlış anladılar beni..." ' Bana ne? v. 'k M”