Zurefanın düşkünü beyaz giyer kış günü

ratik sol) partilerden ikisinin
birleşecekleri haberi Almanya’ya tez ulaştı. Mâlûm, kötü
ı habertez gelir. ç
İ g ;Orada edindiğim sosyal demok-‘j
‘ ratdostlai (yerli ve yabancı) heyecanla boğazıma bastılar. “Türkiye’yi
i ara da ne olup bittiğini öğren… Hepimiz burada mera an çatlayacağIZ…” ,, _ *
Aradım. , İ . ş
Ilk aradığım yetkili yarım saat kafa ütü
` SOSYAL demokrat (ve demok
,ç dolarken, öbüründen özür dileyip “Türki’ ye’de ben’ seni ararım? dedim. ı .
Sosyal demokratlar konuşmayı çok sever. ”

mazlar.
‘A’ jk i’

27 Aralık 1994 günü Türkiye’ye tekrar
ayak bastığımda, vaziyet-i umûmiye eskisi
gibiydi. Çiftleşme kararı alınmış, ama,
“pozisyon seçimi.” yapılmamıştı. ‘

v Benim yokluğumdan.faydalanılarak
yapılan PTI’ zamlarından habersiz şekilde,
telefon başına çöreklendim. ‘ .. t _«

Sordum. ~,

lısııı› ve cııı› birleştiğinde kim

olacak? Çiftleşme kimin yuvasında gerçekleşecekh”

Aradığım üst düzey yetkiliye bu konuda henüz bilgi ulaşmamış…

Sormaya devam ettim.

“CHP’|iler birleşmeye mâdem bu kadar teşne ve istekliydi, birkaç yıl ewel niye ayrıldılar?” if;

. Hiçbir CHP’liden anlamlı bir cevap
alamadım bu konudşşğ u ç
:fx Merakım iyice de’ mişti. Usteledim.
‘ğ “- ‘fPeki, ‘liderlik’ ” sunda SHP’nin dü_şündüğü bir şeyler, ” ,li bir planı var mı?”
Cevap hazırdı. ” daha büyük partiyiz… .lider bizden herhalde…”
v. Herhaldeğülllîğî lğğfa bak…
k ı *.` LYF; *

~ x

ledi. İkincisi iki Saat’ konuştu. Uçüncü saat

J