Yeşil kart kalmadı, sopa verelim

‘Yesil kart Iıalmıııiıso

ILDIRIM Aktuna’nın şeytani
zekâsının ürünü olan “yeşil
kart” uygulamasının başlatılacağını ilk duyunca gülmüştüm. Koskoca Bakan’a ayıp olmasın diye,
açıktan kahkahalarla değil, bıyık altından… ”
“Yürümez, yürütemezler…” de
babası Aktuna, Bakanlık’taki makam odasından çok, gazetelerin bürolarında otururdu o sıralar… Hem
yazılı, hem sözlü tepki göstermişti.
“Hele 500 gün geçsin, alelacele,
incelemeden, araştırmadan attığın
çamura pişman olacaksın… Bekle,
gör, hiçbir aksilik olmayacak, sis
. tem tıkır tıkır yürüyecek…”

***k

Gel zaman, git zaman, topluca
koalisyonun, tek tek her bakanın sözünü ettiği, kerameti kendinden
menkul 500 günün dolmasına az
kaldı. Etrafıma bakındım, hükümetin
ilk zamanlarında sözü, yüzü gazete

. .Kuhcın ı= SEK Ü

manşetlerinden düşmeyen Yıldırım
Aktuna kayıp… Sesi soluğu çıkmı- .

yor.

Belki ödenelsizlik yüzünden yeteri kadar yeşil kart basılamadığı
için, belki Aktuna’nın dediği gibi
sistem tıkır tıkır işlediği için, hastanelerin, sağlık ocaklarının kapılarında

miştim, “Mev- öfkeli, vurucu,
,cut hekim-hem- kırıcı kkalabalıkş şire sa ısı lı laryo
hastaya, bilıenyrât- Tam “İddia ı `
mi or. Bizim kaybettim ga i- _
mi letê koruk ba…” diye düsirkesini bedava şünmeye başlaversen bal şer- mıştım, Tuncay
beti niyetine – Da Iı’nın (Adaiçer. Hastası,us- na- ha) bir hatası, eline yeşil beri ilişti gözükartı alan hasta- me… Adana SSK
. ne kapısına da- Hastanesi’nin
anır, olay çı- kapı bekçileri,
r…” ellerinde bilek
Projenin fikir kalınlığında s0
palar, zamansız gelip gidenleri dövüyorlarmış… Bekçinin biri “nefs-i
müdafaa” için bunu_ yaptıklarını
söylemiş… “Dayak yememek için,
sopa veya cop gıbi şeyleri bir kenarda hazır tutuyoruz. Sopayı gören,
yiyen yumuşa eriyor. Şimdiye kagar bu sopa ardan_a|tı tane kırım…” ‘

SSK hastaneleri Aktuna’nın değil,
MoğuItay’ın… Ama, aklın yolu birdir, birinin yaptığı ötekine örnek
olur. “

Basarsın sopayı, sallandırırsın 510 tanesini, memlekette sağlık sorunu morunu kalmaz…

İNÖNÜ TOP OYNAYACAK ARKADAŞ ARIYOR…

BENI/yakacak isim
Sago DŞARIYAÇİKIP
Bırak: TOP OYNA

ııa verelim

l ALİ TOPUZ ‘- TANJU ÇOLAK
o TİP, o BlÇlM DUR LAN, KESECİ, JET
ZUI_.A!. ı MAÇO!
,ro BlÇlM” Joker) (“MERCEDES’Çİ” Joker)

e”

Esluslıi…
yok mu yeni?

EMOKRAT Parti eski üyesi,

eski müteahhit, ANAP eski

kurucusu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı, DMP
eski genel başkanı Bedrettin Dalan’ın eskimeye devam edeceği,
“DYP eski milletvekili” sıfatını iktisap edeceği söylentileri var Ankara’da…

Sebebi “çok özel, çok gizli”…
Eskiden cumhurbeyin özel kalemine bakan, sonra kendilerini yenilerip milletvekili olan ANAP’lı Fevzi

şbaşaran ve Hüseyin Aksoy’la görüşmesi yetmiyormuş gibi, hemen

– sonra, eski-yeni papatya L la Ye
niay Köseoğlu’yla kapalı apılar
ardında halvet olmuş Dalan…

Toplantıda Türkiye’nin kurtuluşunun ANAP-DYP koalisyonunda
olduğuna karar verilmiş… Mevcut
koalisyonun tükendiğine hükmedilmiş… DP’nin kuruluşunun azıcık ertelenmesi hayra yorumlanmış… AP çatısının altına sıcak bakılmış…

Mışmışmışmış…

Kesin sonuç 1 Kasım’da… Beklemeye devam edin…

oısııviş EROĞLU “Devlet” ol1 mak zor iştir, “Ben yaptım, oldu!” olmaz… KKTC’nin bugüne kadar niye tanınmadığını merak ediyorsan, “Selamınaleyküm ben geldim!” diye başbakanlı gidip kapıdan nasıl, niye dön üğünü sor
kendine… Anlatırlar. ‘

Atyonîla enilvon

güzeli yarışması

İZİM Saygı Öztürk’e devamlı
Bgelen Sandıklı Postası (Afyon)

Gazetesrni zevkle okurum. Milli-mahalli mizah sentezini öteden beri
çok iyi yapar.

Son sayılarından birinde Tansu iller’in resmi vardı. Altında bir baş ık,
“Enllxyon Güzeli Yanşması”… Onun
altırrtııda da, aırııârııs yâzaısı… “ğılıakarıda

ö ım ‘m ayı ıEın enllasyon güzeli ya
rinci gelmiştir. İsmini bi enlerin ara
sında kura ile çekiliş yapılacak ve’

şanslı üç yarışmacımızdan birinc’ e
25, ikinciye 20, üçüncüye de 10 et
entlasyona endeksli mor binlik noter
huzurunda takdim edilecektir. Isminizi ve sorunun cevabını Alo Eniîasyon
Güzeli Yarışması’na (9.499.52343)
yazdırın. Kolay gelsin!”

‘ Vallaaa, kasım-aralık rakamlan ekiminkilere benzerse, Allah hepimize
kolaylık versin…

“Usta diplomat,
hanımların yaşgününü
hatırlar, yaşını unutur…”
(Mark Twain, 1902)

CEVDET SELVİ Sosyal demok2 rat partiler sosyal içeriklidir, çalışanları düşünür, korur. Moğultay’ın orasından burasından ter
damlıyor, millet işten kovulmasın,
kovulan parasını alsın diye…
CHP’ye geçmek için SHP’den istifa
eden (hangi akla hizmet olduğu
kendi bileceği şey) eski idare mü- _
dürü Zeki Eıl<_a_n'ın tazminatını ödememişsin... " im de enayi mi desinler?" diye, ir de bahane bulmuşsun... Tek kelime söyleyeceğim,.en kibarı, "Ayıpl" Erdal Bey duysa, boğazdaki villanın taksitini geclktirir, cebinden öder;