Yamyamların hücumuna uğradık…

n N ııivıssi
KURÃTIĞIÄN rişıK. _

31 Mayıs 1994
SALI

tici, dehşet verici bir aber vardı: “Bacaklarımda bomba pa lad nı zannettim, az sonra öldüm…”

l ‘ ‘rk’ld’ .
lılıeszîıılı cl› ilaçlar buk ölebilmeığına, beyni
G azetelerden birinde &izler ürper
6 si için, kalbine,
ne şrapnel saplanması gerekir. Streptokoktan bozma yamyam virüse ihtiyaç yok, Türkiye’nin her yerinde parça tesirli bombalar

Yammların Iıücûmuna uğradık…

Alalım AlDS’İ…

“Yüzyılın Vebası” diye başlık atılmıştı. Uçkuruna düşkünler panikledi,
iktidardan, zürriyetten kesildiler.

Sormuştum o sıralarda…

“60 milyonluk Türkiye’de kaç
AlDS’livarî ‘

Cevap geldiydi: “17”…

Balinaların, yunusların, tosbağaların, fokların, karıncaların, hamambö
…n ceklerinin, doğal ya

W* ‘ .
hergün patlıyor. lê Si» GlızaııM.. amın bütün sorun9 Haberi yazan yEĞîYğÂED/’Â’ ğlélßlğv larına duyarlıyız…
gazetecıiı hızlı alcam.. Kğdlilıef. kğpeklef
gazeteciydi, er ye- _ ıçın ayvan astanere lâzımdı. Olduk- legrî açıyor, belediye’
:en sonra ölüden rı_ın klorlarını unutup
gemeç almak büyük sıyanürlerıne takıyoünerdir. !UZ
*k* Türkiye’de, her

Bütün bu haber_ ölen 4 kışiden 1’i

leri Sun gazetesi çi_ bebek… Yanı, O-l
kanın yaş grubunda… SarıYimi y’, önce de lık, tıfo, paratıfo, dı
benzeri bir haberleri vardı: “Uzaydan
Gelen Merih’liler Hamile Angie’yi
Ormanda Şaaptılar…”

lngiliz halkı (ve kadın efrâdı) heye
cana kapılmış, ormana akın etmişlerdi.
*i*

Sağlık haberleri daima ilgi çeker.
Zâten gazeteleri çok sattıran üç unsur
vardır. Seks, sağlık, para…

Bu üçünü ,kapsayan, harmanlayan
bir haber buldun mu, çoksatarsın…

zanteri, kanlı ishal,
kötü beslenme (açlık) gibi sebeplerden… Uganda birinci, biz ikinciyiz…
AlDS’e yakalanıp ölmekten korkuyoruz. Adımızın homoseksüele çıkmasından korkuyoruz. “Yamyam virüsler”. paniği başladı. Düşündükçe
ürperiyoruz.
İngiltere’de 7-8 kişiye isabet etmiş
bu piyango…
Yok birbirimizden farkımız… Heyecan lâzım…

BÜLENT çiziyon 1 .. q

Mak“moua”…

n Evren boş zamanlarında resim yapmayı öğrendi, “sosyete
“lü” oldu. Eskiden resepsiyonları
Çankaya’da yapardı, şimdi modacı Zuhal Yorgancıoğluhun evine sığıntı giriyor. .
Yarım bıraktığı son resimlerini orada
sergiledi… İzmir’de…
“Sonunda benim dediklerim çıktı!”

ı.
Çıkan ne?

“Bu resimleri kuyruğumla m!”
dediği Picassdnunkiler değil, on ara para veren keriz işadamlarınınki…

Onlar çıktı. Kapışkapış gitti.

Sonra ekledi: “Askerî tedbirlerle belânın başı ezildi…”

“Kinıseye
izahat

(Benjamin Disraeli,’1864)

TAHİR KOSE ‘
ompeii’nin (ve Yeniköy’ün)
Pson günleri yaşanırken,
herkes birbirleriyle kafa
bulmaya başladı.

Tansu Çiller, koalisyon
oıtağının başını tarif etti: “Sosyal
demokrata çok benziyor…”

Sosyal demokratların
ellerinde tuttukları en kilit
bakanlıklardan biri olan sanayiin
başındaki Tahir Köse de,
yankesicileri kurtaran CMUK’la
memura grevsiz sendika veren
iki icraatinden sonra, partisinin
üçüncü bombasını patlattı.

“Vergi ve ihracat
reloortmenlerine belediye
otobüslerinde bedava abonman
bileti vereceğiz. Teşvik olur..”

Diyorum ya…

Alemi sağır, herkesi sersem

zanneden böyle iktidar zor geldi.

Günlerini ayna karşısında
geçiriyorlar herhalde…