Ver, vur, vurkaç, kurtul, ı-ıhh!

0ğruy0l’un şahinleriyle

ANAP’ın kurnazları çok bek
lenmedik bir anda, çok bekIenmedik bir yerden gol yediler.

Son bir haftaya kadar afralarından,
tafralarından geçilmiyordu. Hepsinin
teranesi aynıydı: “Asalım, keselim,
SHP kamburundan kurtulalım…”

Kurthcın FISEK

ııer, vur, vurkac, ııuııuı, ı-ıııııı

sevimli tabiriyle, ”Tansu Tuhatîye’den
ilginç bir sonbahar-kış kreasyonu…
TSK nereye kaçacak?” Böyle modeller olmaz! Vererek de, vurarak da,
vurduktan sonra kaçarak da, güneydoğu sorunundan kurtulamazsın…

Herkes kendi anadilini konuş
12 Eylül öncesindeki çıkışlarıyla sa, o dilde yayın ve öğretim
CHP’nin başını yi- g& U ş ,Şa yapsa ne olur; Fi_
yen TUSIAD, bu l ilî bir durum ressefer SHP’nin (ve mîleştiğiyle kalır,
koalisyonun) im- “slo an” cazibedadına yetişti: sini aybeder. Fı”Yalnızca sopay- rat-Dicle hattının

la, süngüyle hâllolmaz bu mese

doğusundakiler,
çocuklarını maarif

le… Sağlıklı çıkış okullarına göndeolu demokratik- rir. Hattın batısıneşmedir…” dakiler, çocuklarıVaayyyy! Sen nı ingilizce, franmisin diyen? sızca, italyanca,
ANAP’ın uya- almanca tedrisat
nıklarıyla DYP’nin yapan okullara
kargaları ayaklan- i_ ı göndermek için
dı. Halis K0mili’yi (T USIAD başkanı) nasıl “kanlı kavga” veriyorlarsa…
vatan hainliğiyle, Kürt yardakçılığıyla,
ordu düşmanlığıyla suçlamadıkları Esas olan, özgür bilgi dolaşımı
kaldıı v

TUSlAD’ın çıkışına en çok şaşıran
SHP’liler__0l_du. Onların da, bir tek,
“Allah TUSIAD’dan razı olsun!” demedikleri kaldı.

***k

Bu koalisyonun devam edeceğini
sanıyorum. Ama, devam edebilmesi
için, bazı korkuların (ve peşin hükümlerin) aşılması lâzım…

“Vur kurtul” modelini Amerika Vietnam’da denedi, beceremedi. “Ver kurtul” modeline yöneldi,
güneydoğu Asya’yı kaptırdı. Çiller
“Vurkaç Stratejisi” diyor, aklınca

“sentez” yapıyor. Bekir Coşkun’un

dır. Millî gazetelerin doğu ve
güneydoğuda kepenk indirmelerine
yol açan “PKK tehdidi”, Ap0’nun
‘fAli Fırat” takma adıyla yazı yazdığı
Ozgür Gündem’in dağıtımının kısıtlanmasından, gazetenin sahibi Yaşar Kaya’ın tutuklanmasından doğdu.
Hoşgörü çok mu zor, çok mu kötü?
Demokrasiden kimse ölmedi.
1839 Tanzimat Fermanrndan bu
yana geç, geç, bitmek bilmeyen “demokrasiye geçiş” sürecini ciddiye alsak, konuşsak, korkmadan tartışsak fena mı olur? “Gonuşan Türkiye”,
“Gamından Gonuşan, Gorkusundan
Gonuşmayan Türkiye” olmaktan çıkar hiç değilse…

GESİMl
_ BiR _
DLNUEABILSEM…

Bütün zenciler
birbirine benzer!

ocaeli, Gaziantep, Hatay ve Antalya’da polisin yaptığı operasyonlarda, sahte 126.500 dolar,
368 milyon liralık 250.000’lik ele i.
Ayrıca, o yetmiyormuş gibi, ana
da geçti. Zencilerin istilasına uğramış
CihangiHde tuhaf bir paranın üstünü aldım… Rengi uçmuş bir 250.000’lik…
Sahteymiş, Cihangir’i dönmelerden
sonra mesken edinen zencilerinmiş…
Devamlı alışveriş yaptığım bakkaIım ağladı: “Polis beni sorguya çekti,
kimin 0 para ı verdiğini sordu. Ne bileyim? Zenci erin hepsi birbirine benzıyor…”
Türkiye’de sahte parayı zenciler pazarlıyor. v
Ama, esnafın üzüldüğü o değil, o
kadarla kalmıyor.
“Zoruma gitti…” diyor dostum,
“Paranın üstünü ödedim, gücüme giden o…”

“Altta kalanın canı çılsın!” demenin de bir âdâbı, usûlü, erkânı
vardır. KDV oranlarıyla yaptığın oynamaya, “acı reçete” değil, “acımasız reçete” denir. Böylesi Türkiye’nin malî tarihinde ne görüldü, ne
yaşandı.

Yarı tok, yarı aç midesini doldur- l

maya çalışan, “ikinci iş” yapmak
zorunda bırakıldığı için çoluk-çocuğunun yüzünü zar-zor gören dar gelirlilerin âhından bir dahaki seçimde
zor kurtulursun… Sevgili başbakanın
da zor kurtulur, partin de…

Gıda maddelerini dünya standardlarının çok üstünde vergilemek
(yüzde 8), tek kelimeyle, fakirin ekmeğine göz dikmek, onun üç lokmasını cukka etmektir.

Sizi gül elleriyle tutup oraya getiren TOBB başkanı Yalım Erez’i de
isyan ettirdin… “KDV’yi artırmak
büyük hata!” dedi. Hatadan dönersin umuduyla, ancak iki gün sabredebildim. Misafirimsin bugün…