Uzatmalı tatilde boş durmayalım, yeni gündemler düşünelim!

^ , 24 Aralık 2000

KTHAN ‘FİŞEK
Uzatmalı tatilde

ş durmayalım, yeni
‘ndemler düşünelim!

OCA bir yılı geride bırakmamıza tastamam bir hafta kaldı. Zaman çabuk
geçiyor, ama, şairin dediği gibi, delip
de geçiyor.
“Af” dedik, ıkına sıkına çıktı.
*:0 ce “F tipi” dedik, “Sonra süresiz er› di” dedik, sonra isyanlar çıktı, direnişler
« ,F tipine geçtik.
Trafik canavarıyla uğıaştık, ölen ölene…
“Tnflasyon” problemimiz vardı, “Hâlletdüze çıktık” dediler, ama, nedense, mal kasap etiketlerindeki rakamlar resrrıi istatistu e pek kulak asmıyor. *
«. “Maaş” problemi vardı, işçi, memur, emekli
..ı rdu. “Asgari ücret” sorunu vardı. Du› idare_ edildi.
Telefonlar hızlı çalıştı. Postacılar fazla
. ı: 2 .
-Amerika’dan aranan bizim üst kademe nu
çabuk çıktı, İMF mektupları anında ad- .

a ‘ buldu. Dokuz ay önce atılan bir dol ı günü tebriği elime yeni geçti.
ı Çevik kuwet yürüdü. Silahlı yürüyüşlerden
.ı korkmuşumdur. Kimin elinin beline ne za . , nasıl, ne için gideceği belli olmaz…
‘o ı – ‘, belirleyici ve korkutucu olan, ki,ı elinin kabzada, parmağının tetikte
,lmasıdın Namlunun ucunda olmaktan
korkulur.

Neyse, “tank eşliğinde ince ayar” yapılnayan bir yıl geride kahyor.

Başıınıza gelen, gelebilecek her türlü melânelatlattık galiba…

On tatile girdik, dinlenmeye çekildik.

LA&

K I H

Nasıl olsa on günlük tatiideyiz… Derin drışciııme vaktidir.

Gündemi nasıl değiştirebilir, bütün bir yıl nasıl oyalanabiliriz?

Zamanımız çok nasıl olsa… Düşünelim… S0rulara cevap arayalım…

2001’in gündeminde “sansür” varmış gibime geliyor.

i’ i’ *k

1 “Mekteplerin yokluğunda maarifin
pek bir güzel yönetilebileceği” kafası bizde
her zaman vardır. 26 Mayıs 1939 günü, okullardaki bazı “vaziyet”lere basının yer vermesi
yasaklandı. Hangisi?

a. Türban meselesi

b. Parka meselesi

c. Kızlarla erkeklerin el ele tutuşmalan

d. Okul disiplinini bozan her şey

2 1939 sonlanydı. Savaş ekonomisinin ülkemizdeki önlenemez sıkıntılan, kısıtlamalan başlamıştı. Gazetelerin neyi yazması yasaklandı?

a. Gıda maddelerinin zam gördüğünü

b. Otomobil yedek parçası kalmadığını 4

c. Patlak lastik yüzünden arabalann yürümediğini

d. Hepsi

3 Türkiye’nin üstüne karakış çökmüştü. Hava
şartları katrnerli kötüydü. “Başvekil namına
müsteşar Vehbi Demirel” imzasıyla 4 Kasım
1940 gün, ilginç bir sansür geldi, her türlü neşriyat durduruldu. Yasaklanan neydi?

a. Maç sonuçları

b. Meteoroloji tahminleri

c. Başı açık, mantosuz kadın resimleri

d. Kar manzaraları _

4 Siyasiler için cezaevlen’, gözaltı, sürgün vs.
mekteptir. Hayat mektebi… Aşağıdakilerden
hangileri bu mektepten geçmedi? ‘

a. Necmettin Erbakan b. Doğu Perinçek
c. Bülent Ecevit d. Süleyman Demirel
e. Mesut Yılmaz A f. Hasan Celal Güzel

5 Fazla kan dökiilsün istemediği, herkesi affetmeye kalkıştığı için giyotine giden, giderken
de “Giyotinci olmaktansa giyotinde can
vermeyi tercih ederim” diye bağıran ünlü

– Fransız ihtilalcisi kimdi?
a. Robespierre
c. Marat

b. Napolyon
d. Danton

CEVAPLAR: 1) d, 2) d, 3) b, 4) e, 5) d.