Transfer mevsimi değil, hükümet uyum içinde nelerle uğraşıyoruz


«nvwlýamß

KURTHAN FİŞEK
TRANSFER MEVSİMİ DEĞ°I.
OC OC O O ı
HUKUMET QYUM IÇINDE
NEI.ERlE UGRAŞIYORUZ

Sayın başbakanımın hükümeti “tam garantisi’ vermiş…” rüşen Ecevit, 11 ayrılıkçıdan 10’unu kauyum için “… Burada duralım, soluklanalım… bineye alarak güvenoyunu da aldı.

İyi çalışıyorlar. MHP’ye bağlı ciddî bakanlıklar ara- Kendi isteğiyle dışarıda kalan Oğuz

Ekonomi iyiden güzele, güzelden sında, bayındırlık, sağlık, ulaştırma, sa- Atalay’dı.
daha güzele gidiyor. nayi, ticaret, tarım… t**

Dış politika süper… Clinton’ı kafaya Hepsi yatırımcı bakanlık, çuvalla AP’liler, CHP’nin aldığı bu desteği
aldılar, “Sözde Ermeni Soykınm Tasa- para dönüyor. “bir oya bir bakanlık” diyerek eleştirnsı” şimdilik ertelendi. *t* diler. Yeni hükümetin adı, kamuoyun
Enflasyon hızı düşük seyrediyor. “TBMM Transfer Piyasası” renkle- da, “Motel Hükümeti” olarak anılır ol
PKK terörü çoktan bittiydi zâten… necek gibi… du.

Ne kaldı geriye? Hep de Bülent Ecevit hükürnetlerine “Florya motellerinde milletin irade
*t* denk düşüyor. sini hiçe sayarak kurulan hükümetin,

TBMM Başkanı seçilen Ömer İzgi AP-MSP-MHP hükümeti, 31 Aralık milletin ve meclisin çoğunluğuna da264, alternatif aday Başesgioğlu 262 oy 1977 günü, gensoruyla düşürüldüydü. yanmadığı”, bu yüzden de “gayıimeşalmış… Yeni hükümeti Ecevit’in CHP’si kur- ru” olduğunu iddia eden Süleyman De
Alabilir. Kime ne? du. mirel, bu gerekçeyle, Ecevit’i başbakan

“Koalisyonu içine sindiremeyen” İktidar partilerinden istifa eden 11 olarak kabul etmedi.
ne kadar DSP’li milletvekili MHP’liye milletvekilinin desteğiyle… Hükümetin iş başında kaldığı 22 ay
oy verdiyse, vakti geldiğinde, başkaları Oysa, Ecevit başkanlığındaki boyunca kendisinden “hükümetin bada oylannı değiştirebilir. metin kuruluşu, biraz daha eskilere, 22 şı” diye söz etti.

Beni rahatsız eden şu… Aralık 1977 gününe gidiyordu. Devir değişti, hükümet değişti.

“Bazı ANAP’lı, DYP’li milletvekil- İstanbul Florya’daki Güneş Moteli’n- Olabilir, demokrasinin gereğidir, delerine, MHP’li bakanlar ‘ihale teklif ve de AP’den ayrılan milletvekilleriyle gö- mokraside çareler tükenmez…

son NÜFUS SAYIMINDA

EKSİK KALAN BAZI SORULAR…
Teknolojik gelişmeye açık olduğu- Nâfi” WJİİMÜİJH› ’75 “l” “nda” “m”
‘ muz söylenemez, ama, uyanz… .Da- admdan sayıldık. Olabilir. Ge; alsan, gü;
ha önemlisi, kendimize uydururuz… Icat- olmasın! “Son bir haftadır i; anyar
lar ve keşifler tarihine katkımız çoktur. musunuz?” ;anını sayın ::kı
Hauguerl? _ _ cıımlıurbaşkanımııa sarıılda.
3- Belden lastlkll_ şalVaf “Hayır, i; aramıyorum, daha henüz
b’ Hamam kasası .. kavıılmadım, parti anyarııml” demedi.
cıçlçek 3,5351 d’ Uç” de _ _ _ Diyebilirdl. Ben bu anketteıı, bu nüfus
. Şapka _kawamlnln tarlhlmllde sayımındaıı pek bir şey anlamadım… Ben
2′ Önemu Yen Vardu- Dokuzuncu cum’ olsaydım, ne sarardım? Sizler olsaydınız,
_hurbaşkanımız ya şapkasını kaybeder, ya ne “WP verimini,,
*bırakıp kaçar, ya sonradan gelıp alırdı. _, _ _
, Oysa, rahmetli Atatürk, fesi bırakıp şap- 4 ;eukzıîolgâıkl gâhsmâglel kfarsı şklîuzlş
, ~ -~_u kD –nlakbç – u yeım. eeon,_egra,
l »metneiYaŞanmıŞtı Ätatürk’ün “Bu seıpuştur Pa sokulmadı. Niye? 6- det Sezer’in oztürkçe konuşması ba’efendüerııýdediği Şapkamn Cinsi neydi? a. Gürültü yaptıkları için ı . zı kesimleri _rahatsızvettix 1952_ yılında,
a_ Fön b Borsalino ‘ b. Kötü haberleri tez ulaştırdıklan ıçın anayasanın dılının degıştırılmesıne Ham~ – ~’ c. Olup bitenleri herkes zamanında dullah Suphi Tanı-rover karşı çıktı, teşkic. Sılındır d. Panama _w __,_ _ , . __ ,, ,
– b 1, . d] . d 15 20 b. ogrendıgı ıçın lat-ı esasıye kanununun uyduruk kell’ ilgili ıaraılıııaşlıl/Ißırl Şişli: so-runuıiu d’ Hepsi ;Mâide ?Plduîulduğurâu Söğıiıedlî’ En çlok
. çözmek için, ..bir gün mk, ertesi gün çin 5 ğgngýcßnğêldér, terêlßre, tğağlîccalréavarı- hğgıigêriyâ/iğnı ve uy uru e ıme er
n ~ – ‘ – ın v r ı . un ‘
ı umarak plaka kullanma fılm ılk’ defa me dan muharebesiııodeı ka askerimiz a’ Cumhurbaşkanı b- Başbakan
1940 yılında ortaya atıldı. O zaman Istan- __y __ 9 – -.
5 bul’da kaç araba vardı? muştu? ` c’ Bakan d’ Uçu de
“ a_ 303 b. 900 c_ 1965 d_ 3332 21.237 b. 1.432 c. 2.112 d. 3.001 CEVAPLAR l)d.2)d,3)b,4)d,5)ß.6)d
E TempoI673I2000

“Devlet adamı koyun kırpar,

politikacı derisini yüzer…”

wendell Phillips, 1853

Ama, hükümet olabilmek, iktidarda
kalabilmek için “verilen” bakanlıklara
bakın…

Şimdikilerle mukayese edin…

Enver Akova (Devlet Bakanı), Ali
Rıza Septioğlu (Devlet Bakanı), Mustafa Kılıç (Devlet Bakanı), Şerafettin Elçi
(Bayındırlık), Mete Tan (Sağlık ve Sosyal Yardım), Tuncay Mataracı (Gümrük ve Tekel), Güneş Öngüt (Ulaştırma), Orhan Alp (Sanayi ve Teknoloji),
Ahmet Karaaslan (İmar ve İskan), Hilmi İşgüzar (Sosyal Güvenlik)…

t**

Buradaki isimler önemli değil…

Bakanlıklar önemli…

Yukarıda, iki ayrı dönemle ilgili
olarak sıralanan bakanlıklar önemli…

İsimler benzerlik arz ediyor gibime
geldi.

Yanılıyor muyum?

Yoksa, iktidarda kalmak için parsa
dağıtmak 0 kadar mı önemli? El

@
TBMM üyelerinin sağlık harcamalarının çok “kabarık” olduğu
söylenir. Sonra, herkes, medya kanalıyla vızvızlanır.

“Vergilerimiz nereye gidiyor?”

Dedikoduların aslının, faslının
olup olmadığını anlamak için, has
militanlarımızdan Reşo’yu Sayıştay’a sızdırmış PKK… Reşo iki gün
sonra ağasını aramış.

”Helesen
babol TBMM
eczanesinde
yirmi sekiz
mutluluk çu. bigi bulmişemdir…”
Apo şaşırmış… Az Kürtçesi,
çok düzgün Türkçesiyle sormuş…
“Aynen öyle mi geçiyor sağlık harcamaları kaleminde?”
“Heeeee!”
“Nasıl yorumluyorsun bu meseleyi?”
“Daha saglam dürtmek istiyorlar babom…”

BİR İSİM BİR İŞLEM
(Haftalık Anagram Analizleriniz)

FlLlZ AKINŞÖNMEZ KÖKSAL
EH, AFILİZI KIZ OPSE, KAKNEM ÖLMEZ
(“ME-HE-PE” Joker)
TANSU ÇILLER
TL ÇİLE SUNAR
ÖZER UÇURAN ÇILLER
ELÇI ORER, UZUN ÇALAR
(“A” Joker)

AHMET MESl_JT YILMAZ
HAYLAZ RESMI MUTEMET
(“RlZE” Joker)
BERNA YILMAZ
BAK, YALIM EREZ
(“EK_’_’ Joker)
RAHŞANBULENT ECEVIT
CHP-SHP BİZE KATILMALIYDI

__ (Hepsi Joker)
SÜLEYMAN_ DEMİREL
EYLUL`SE NAMERDİM!

NAZMIYE DEMİREL

BABA`N|N EŞl
(Yorumşuz)
SEMRA ÖZAL
OF, MASKELİ FUKARA

(“FAK-l FUK_Joker)

__ TURÇUT OZAL
SOZ TUT KI, GUATR OLMA!
(“TAKSİM” Joker)

SlFlRCl HOCA’NlN NOT DEFTERİ

NECMETTİN ERBAKAN

(Tam adamdan sayılacakken, evinin üst katına
saklandığı ve niyabeten-vekâleten adamdan sayıldı- r
ğı için) …………………………………………………………. ..0 g

DENİZ BAYKAL i”

(Yapmadığı işin rantını yıllardır yediği hâlde, `
demokratik platform oluşturmak amacıyla, Aydın ”
Menderes’e, “Babanın yakasına ben yapışmadım!”
deme zahmetine ilk defa katlandığı için) ………….. ..0

RESUL AKAY

(Yolların yürümekle aşınmadığını ne zaman öğreneceğini, bunca yıllık tecrübesine rağmen, kendisi de bilmediği için) ………………………………………. ..0

HÜSAMETTİN ÖZKAN

SÜMER ORAL

SADETTİN TANTAN ,
(Kendilerine “Hükümetin Tetikçileri” sıfatının __
niye yakıştırıldığını anlayamadıkları, bu yüzden de,
birbirlerinin gırtlaklarına sarılmaya hazırlandıklan .ij
için) …………………………………………………….. ..7’LER
BÜLENT ECEVİT
DEVLET BAHÇELİ
MESUT YILMAÃ ; .
(Azami müştereklerde anlaşabilirken, birbirlerinin dibini oyan asgari ve askerî müştereklerde gö- ‘
rüş aynlıklanna düştüklerini örtbas etmeye devam ettikleri için) ……………………………………………. .. ..0

Ol( İvi Omu SAvıNuıı

lâ_
v mış meğerse…

fî yordunuz?”

~ tu

sAvıM Günü,
NAZMIYE namııışı.
n: nam, ne oranı:

Güniz Sokak’tayız… Sayım memuru “Son bir haftadır iş anyor
musunuz?” diye sordu aile reisine…

Dünya’ iyisi, dünya_ güzeli, dünya
sabırlısı Nazmiye Demirel kahkahasını zor tuttu. Eliyle ağzını kapatırken bir şeyler söyledi.

Dudak okuma uzmanları yakala
değil, parti arıyor!”

“Beş sene önce burada mı oturu
|(Hayır.”9!
“Nerede peki?”
“Biraz yukarıda…”

olarak nerede?”
“Çankayam”

t**
Bu diyalog üzerine, Nazmiye
Hanım’m biraz bunıldu, buruş
‘ “Allah göstermesin, evimize daha yeni döndük. Ayaklar-ım ağrıyor,

yokuş Tamam, şapkanı ~
ımuttuysan gıdıp gem-mm, ama, bı
Bu kısa gülüşme arasından sonra, lı
ı soru-cevap devam etti.

i miri kesiver
“Y ‘, anh anl ıı-‘ı r
amy ş mm’ 19° Ali Aybar,

Hüsıviıı Kıvıııkoâıdııuııı ŞAHgııınA
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI

ABD Temsilciler Meclisi’nde görüşülmeye
hazırlanan “Ermeni Soykırım Tasarısı” geri çekildi. v

Herkes Clinton’ı alkışladı.

Hariciyemize şakşak tuttu.

Bir tek “belirleyici faktör” unutuldu.

° “Incirlik Üssü’ ‘…

Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu;
ABD’deki emsaline ince, zarif, nazik bir mesaj r
yolladı. _ ‘

“Arap-Israil savaşı çıkarsa, Incirlik üssünü
nahh kullanırsıniz!”

Askerî jargonla, emir de

dı.

19_65 yılında,
TIP genel başkanı olarak,
“Türkiye’nin 45
milyon metrekaresi
Amerikan işgali altında- ğ
dır!” dediğinde, TBMM üyeleri çok sinirleri
di. Kürsüye saldırdılardı. 5

Aradan 35 yıl geçti, akıl yolları birleşti.

”l 1esin,bu son…” – .

. ı-ıı?

«gsm &ti ?yanıma ‘ r

Teşekkürler, saygılar…