Tasarrufa bak, süngüye sarıl!

ıtuııııııııu FİŞEK

l ıaruıa ııaıı, süıı

esabını
H yaptılar. Fırat-Dicle

hattının doğusundaki operasyonların yıliık gideri 80100 trilyon lira
arasında bir şey…
Atsan atamazsın,
satsan satamazsın,
kıssan kısamazsın…
Yani, PKK silah
. bırakmadıkça,
kimsenin silahtan
tasarruf edeceği
yok…

güya sarıl!

nazesi, THY uçağı
ile önce Ankara ‘ya,
` oradan da Trabzon’a taşındı. Bir
astsubay cenazenin kargodan teslim alındığına dair
belgeleri imzalarken, erler de bagajdan aldıkları cenazeyi ambulansa
yerleştirdiler. Şehit
çavuşun giysileri
ise, yakın/arı tarafından kargodan
alındı. Şehit çavuş
Altunbaş’ın cena

HÜSAMETTIN
ClN DORUK
Mecliste kelâm buyurmuşsun…
“Türkiye bu “n iyi
ğiaiızıetilmemekt ir. Bu sözlerimi
ı kişileri suçlamak için
söylemiyorum. Türkiye’nin iyi
yönetilememesinde hepimizin
yı var. Ben de bu işin
Içinde im, benim de payım ve
sorum uluğum var…”

iyi yönetilmenin şartlarını da
saymışsın… “Meclisi çalışır hâle
getinnek, yeniden yapılanmak…”

O “yeniden yapılanma” Iâfına
bayıldım işte… _

Çok sık kullanılır oldu. işin
komiği, yeniden yapılanmayı
“yeniden kapılanma” olarak
görüyor herkes… Yeniden
yapılanmanın yeniden kapılanma
değil, “eskiyi hurdaya çıkarırıa”
olduğunu eskiler bilse, böyle boş

Peki, başka türlü tasarruf nasıl olur?

Kaç zamanır güneydoğuya endelsli görünen millî güvenliğimizi biraz “batıya kaydırarak” olur mu?

K0caeli-hha’mızın haberini okuyorum. ,

Deniz kuwetleri komutanı Oramiral Vural Bayazıt, 16 Kasım ‘dan itibaren Ege’deki karasularını 12 mile çıkartacağını açıklayan Yunanistan’ın
durduk yerde kriz yaratmaya çalıştığını söyledi. Oramiral Ba azıt, “Donanmamız ülkemizin ha ve menfaatinl korumak için her zaman savaşa
hazırdırl” dedi.

Güzel… Ben zâten askerin zeki,
çalışkan, çevik, savaşçı, müteyakkız,
ğedekli ve her cephede dövüşmeye

azır olanını severim.

Demek, batı cephesinde de tasarruf yok…

k**

Tasarruf etmenin, yoklukları kederde ve kıvançta, tasada ve sevinçte
hakça paylaşmanın bir yolu olmalı…

Hahh, buldum!

berce oku ruz.

Dogu a ve güney/doğuda şehit
olan Füvenllk görevliler/main cenazeler nin askeri uşak yerine THY Ile
gönderilmesine aşlandı. Diyarbakır’ın E an! İlçesinde şehit olan 23
yaşında i çavuş Bekir Altunbaş ‘ın ce

Trabzon-hhdmızın haberini bera-l

lâflara gerek kalmaz, işler tıkır tıkır
yürürdü.
Yanılıyor muyum yolsa?

zesi daha sonra karayoluyla Rize’nin
Çayeli ilçesine götürülerek düzenlenen hazin bir törenle toprağa verildi.

v- . “Pa laşılan

“Kendi uçağını kendin yap!” paro- ::xâııg i. zev zevk
lasından sonra yeni bir parola bulduk m Nur **ı Oımâktan
galiba… ,ka, ıı

işten değil, naaştan artar!

YE$lL YESİL POLARLAEiMız ı

@rw/l ılllAEKl-ARlMiZı
N BOMOM LA

ı a uz ,o
BEikllMLE &ll-GAME MGıN

6 Haziran 1994

‘ı PAZARTESİ
. – › O ‘

in GÜNÜN ııiııiııııssi_

“am

Biraz da
Insan
sevgisi
Iütien!

oğurmadığı
Diçin
emzirmeyen,
emzirmediği için
memesinde tümör
oluşan “Kızım”
isimli kediye
Eskişehir hayvan
hastenesinde uzun
(ama başarılı) bir
ameliyat
yapıldığını
Eskişehirhha’mızdan
öğrenince çok
sevindim. “Onu
evlâdım gibi
seviyorum,
evimizin neşe
kaynağıdır” diyen
sahibesinin
coşkulu ameliyat
sonrası sevincini
paylaştım.
Hayvanları

severim. `

Ama, insanları
daha çok
severim.

Türkiye’de
Cicld’ bir
tırnmnışa geçen
veremcie erken
teşhlse imkân
veren taıaına
çalışmalarının, “5
Nisan Tasarruf
Tedbirleri”
çerçevesinde,
sağlık
bakaniığınca
durciuruiduğunu
cltışünciükçe
(Edirne-hilal
birilerini
boğazlatmak
geçiyor içimden…