Tarih hep tekerrür etmek zorunda mı? (1)

KURTHAN FİŞEK

Tarih hep tekerrür
etmek zorunda mı? (1)

ENİ enflasyon hızını bugün öğrene
ceğiz, size yarın duyururuz… Durum

iyiye gidiyor. Enflasyon hızı son çey
rek yüzyılın en düşük seviyesine inmiş…

Allah razı olsun!

Ama, kusurumu bağışlayın, iktisat bilgisi fukaralığıma verin, aynı dönemde, balık fiyatları
yüzde 137, karpuz fiyatları yüzde 86, şişe
suyu fiyatları yüzde 93, ithal araba fiyatları
yüzde 45 artmış…

Nekaaa ekmek, okaaa köfte!

Bunun suçu, kabahati, vebali kimde?

İşçilerde, patronlarda. . .

İşçiler, memurlar, emekliler, ırgatlar, ecirler
sokaklara dökülmüş durumda…

“Geçinemiyoruzl” diye basbas bağırıyor
l lar.

Asayişi sağlamakla görevli ve yükümlü olan

,polis ağlamaklı. ..

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na bü
tünüyle aykırı bu yasa dışı eylemcileri coplayıp

dağıtsınlar mı, yoksa aralarına katılıp kendi 180
‘ınilyon maaşlanna müştereken ağlaşsınlar mı?

*ik*

Patronlann durumu daha ikircikli…

Çalışana yeterli zam vermek istiyorlar. Verenleri de var.

Mali bürokrasinin, siyasal iktidarın en üst
katmanlarından fırça yiyorlar.

“Hoooppp hooppppp! Biz enflasyonu
düşürmeye çalışıyoruz, siz ücret-maaş
artırıyorsunuz… Zamları sınırlı tutun,
yoksa enflasyon artar…”

*ik*

Derken, başbakan sendikalara delleniyor.

“Yakıştıramadım size… Biz işçi-işveren beraberliğini arıyoruz, siz toplantıya
Iıatılmıyorsunuz… İçime sindiremiyotum…” ,

Derken, anayasaya, insan haklarına, her

*ik*

Ben bu filmin ilkversiyonunu otuz sene önce seyretmiştim.

Takvim yaprakları 15-16 Haziran l970’i
gösteriyordu.

Hatırlamaya üşendiğim için bağışlayın, olup
bitenleri Alper Sedat Aslandaş ve Baskın
Bıçakçı kardeşlerimin eşsiz “Popüler Siyasi
Terimler Sözlüğü” kitabından aktarayım…

i’ -ir i’

Sendikalar Kanunu’nda yapılan değişiklikleri protesto amacıyla, işçiler, Istanbul ve Kocaeli’de kitlesel eylem başlattılar. İşçiler iş bıraktılar, gösteri yürüyüşlerine başladılar.

Polis-asker asabiydi. 6 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.

Süleyman Demirel başkanlığındaki AP
nükümeti, 12 Haziran’da, emr-i vâki
yapmıştı.

İşçi tepkisini uyandıran hükümler şöy
v leydi. .

Sendika üyeliği, sendika yetkili or1 ganınm kabulü şartına bağlanır.
Sendika kurucusu olabilmek için en
zaz üç yıldan beri çalışıyor olmak
gerekir.

3Bir sendikanın ülke çapında faali- l

yet göstermesi, o işkolundaki işçi
› lerin »üçte -birini üye kaydetmesiyle müm
kün olabilir.
lşçi sendikaları konfederasyonu an4 cak Türkiye’deki sigortalı işçilerin üçte birini bir araya getirerek kurulabilir.
Uluslararası kuruluşlara katılma hak5kı yalnızca en fazla işçiyi temsil eden
konfederasyona tanınmıştır, sendikaların
kooperatif kurmaları, ekonomik yatırım
yapmaları en çok üyesi bulunan işçi konfederasyonunun onayına bağlamr.

***k

Ne kadar sendika varsa… Ne kadar işçi varsa… Ne kadar memur varsa…

Demirel’in tepkisi buydu. Cümleyi tamamlamadı.

İşçiler yürüdü 15-16 Haziran’da… Yollar yürümekle aşınmadı, cenazeler kaldırıldı.

Bülent Ecevit ne yaptı? Pazar günü devam ederim…

hîırlü haltıma aykırı bir kanun hükmünde” İ ‘ Azıcık nefes alayım”

ramame geliyor_ İtaatsizıik edeni

‘tsin…
Derken, devlet büyüklerinin açıklamalarına
k sevinen işçi-memur-emekli üçgenine menp insanlar, enflasyon hızının düştüğü habe
‘ den -umutlanıp üç-beş kuruş erzak almaya

‘ iyor, fiyat artışlarıyla enflasyon hızınm
rs orantılı olduğunu etiketlerden görür.

Derken, sokaklara dökülüyor insan