‘Sporun kudreti’ üzerine…

~ z9Kasırıı1993 _

.ı PAZARTESİ

KURTHAN FİŞEK

‘Sııorun kudreti’ üstüne…

saydığımız sosyal demokrat iktida
rın tükenmesine dört ay kalmıştı.
Hepimiz gençtik. (35-40 yaşında falan),
birbirimizeşinirlendik, istifa ettik…

Tahsin`Oztin ağabeyimiz hakşinastı.

Bir yıl önce acımasız eleştirdiklerine
sahip çıktı, görevden alınan spor genel
müdürüyle (Fikret Unlü), olayı protesto
etmek için istifa eden 10 federasyon
başkanını (aralarında ben de vardım)
savundu.

Bakanı istifaya çağırdı.

”Türk r tarihinde var mı, bir kalemde 10 erasyon başkanının istifası?
Spor sana ısınamadı. Kendi tâyin ettiğin
genel müdürünün kulağım uzanan ele,
‘Yeter’ diye yine kendi tâ in ettiğin federasyon başkanları y ıştı ar. Ecevit kibar
insandır, onun kiba ığını istismar etme,
istifanı sen de ver. Sportmence yapacağın tek şey budur…”

Buraya kadar çok hoşumuza gitmişti
Tahsin ağabeyin yazısı…

Devamı yanlıştı.

_ “Spordan hükümet buhranı olur mu?
Içişlerinden olur, dışişlerinden olur. Maliyeden de olur, ama, spor yüzünden,
gülL-rler adama…”

***k

Müstafi bir spor bürokratı olarak Tahsin ağabeyin kapısını ertesi gün çaldım.
Ayağa kalktı, ceketini ilikledi. Uzerimde
hırpani bir kazak vardı, kıyafetimden

Yirmi iki asır devam edeceğini var
utandım. Matrûştu, üç günlük sakalımdan da utandım.

“Yine ne var a canım?” diye sordu.

Sporun ne kadar cidcf bir şey olduğundan, “toplumsal tutkal” olduğundan,
örgütlü kurumlar arasında kumar, fuhuş,
politika ve dinle beraber “en eski ve kudretli” beş kurumdan biri olduğundan söz
ettik, anlaştık.

t**

Bolu-hha’mızın haberini okuyorum.

Türk-Ingiliz ilişkilerinin 200’üncü yılı
nedeniyle Bolu Güzel Sanatlar Galerisi ‘nde düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışında, vali Yener Rakıcıoğlu ile Ingiliz
kî/İtür ataşesi David Marler arasında olay
çı ı.

Ataşe Marler’ın sergide-ki bir fotoğraf?
göstererek, “Efendim, bu fotoğraf Avrupa
Kupası eleme gnıbunda oynanan Ingiltere-Türkiye karşılaşmasına ait. Bu maçta
sizi farklı yenmişti ” demesi üzerine Bolu
valisi Yener Rakıcıoğlu, “Seıginiz iyi güzel, ama, neden Galatasaray-Manchester
United maçının görüntülerini koymadınız?” karşılığını verdi. B_u yanıt Üzerine
neye uğradığını şaşıran Ingiliz diplomat,
kırdığı_ potu düzeltmek için, sözü 1992 yılında İngiltere’de “yılın modaçısı” seçilen
Rıfat Ozbek’e getirerek, ”İngiltere’nin
adını bir Türk duyunıyof” dedi.

***k

Sporu küçümseyenin aklına şaşarım…

Her şeye muktedirdir.

Bu YıL . .
AYNI GINIFTA IKINCI YILI…
KENDİNİ ALIŞTIRIYORm

` «v\*›m\1Ö’/f

niye Ankara’da?

ivas’ta 37 güzel insan yakıldı, çıra edil_-‘
Sdi. Yangını çıkaranlar, yangını körükle
yenleryakalanmadı, bir sürü meczu .

Ankara’ya getirildi. -_ *
Mahkeme olay mahallinde görülür.
Benim bildiğim o…

Ama, “tamamı tamamına öyle” olmadı.

Açıklama yapıldı: “Sivas’ta duruşmayı
göremeyiz, güvenlik sağlanması gerekir; en
uygun yer Ankara’dır…”

Sivas’ın ne eksiğinin olduğunu Sivashha’nın haberinden öğreniyorum. ‘

Sivas Adliyesi ‘nin yemekhanesi için bir
firmadan 30 milyon lira değerinde 160 adet
sandalye satın alındı. Aradan uzun süre geç
mesine rağmen borcun ödenmedığini belir- .

ten firma yetkilileri, bunun üzerine, adliyeyi
mahkemeye verdi ve icra kanalıyla sandalye/erini geri aldı.

“Tek tarafı dinI erek Ã’4
kararveren,a et ,`
dağıtabilir, ama, adil fl `
olmaz…”

Tamam, İsmet Paşa’dan çok şey
öğrendiniz… Sen de, hocabey de…
Muhalefette muvafalıat
‘ Ama, aldığınız derste eksik var.
Demizlik de olmaz… o

Çiller hükümeti kedi oldu olalı
tek bir farecik yakaladı, etkili kulisleri sonucunda PKK’yı Avrupa’nın dışına itmeye_ başladı. Şapka çıkarmak
gerekir. ^ .

Sen neıyaptın.? “Batı dünyasının
Çiller’e mart rel seçimleri için hazırladığı bir iye paketidir!” dedin. Psikolojini anlıyorum. PKK
“Bundan sonraki hedef RP’diı” demişti. “Bak, seni kayınyorum, savunuyorum, sen de bana fazla ilişme!”
mesajını iletiyorsun… Man seçimlerinde güneydoğuda PKK referaıislı
adaylarla başbaşa kalmak istiyorsun…

Cin oldun, adam çarpmaya çalışıyorsun aklınca… g *

Eski bir lâfı hatırlatayım sana…
Politikacının kumazı, sonunda takar
boynuzu…