Sosyal demokratların mart şansı…

‘ beceremiyor. Güle

osyal demokratların marttaki belediye seçimlerinde şansı var mı? Bana
sorarsanız çok var.

Sen biliyorsun, ben biliyorum, efkâr-ı

sual demokratların maıt sansi…

hir olmuş…

Altematifi var mı.?

Var. SHP’nin il örgütü… SHP’nin uyanık il başkanı belediye meclisindeki SHP

umûmiye biliyor. ~ ş – grubunun başına geçiyor, Çakmur onu
Bir tek sosyal demokratlar bilmiyor. mahkemeye veriyor, tazminat istiyor.
*wp* SHP’li SHP’|inin
İstanbul’a baka- W!! ‘ŞU SANDIĞI KAFAMÂ kurdum”Iı’m.,. Nurettin Sö- `/^ Düzgün” #DA ***f
zen’in en önemli. Konya’yı RP alır.
özelliği “suratınınasık Hangi partiye bağlı
0lması”… Gülmeyi “aslan sosyal demok
gıder..
Tek problemi var. Nemrutluğu yüzünden medyayı kontrol edemiyor.
***k

İzmir’e bakalım… Yüksel Çakmur
aday olsun,_ uzak ara kazanır. Uç yıl aradan sonra İzmir’e gittim, kenti tanımadım. Değişmiş, çok değişmiş… Temiz şe

rat” olacağına karar

mediği gibi, doktor- vermeleri halinde,
luktan gelme alış- Adana, Mersin, Gazikanlık olsa gerek, be- antep’ten ya SHP’li çı’Iediye kapısından me- kar, ya CHP’li…
det umanları, hastane Ankara ne olacak?
kapısına gelmiş vatan- Ankara “semdaşlara benzetiyor. bol”dür. Oraya da
Yani, benzetiyor. v “sembol” gerekir.
T.S.E. (T unceli-Sivas-Erzurum) dam- -‘ Şimdi onu arıyorlarmış… Bulsunlar,
galı bütün oylar zâten onun… Istan- Ankara da SHP’nindir.
bul’un beşte ikisi… Park Oteli’nin çatısını **g
dinamıtledı, “İstanbullu” oylar da ona ya DYP ne yapar;

O yarış dışı… Hayatı boyunca şehirden oy almadı. `

DSP ne yapar? Aynı oy tabanını paylaşan Refah’la kapışır, kapan kaptığıyla,
bölen böldüğüyle kalır.

Mart ayına fazla bir şey kalmadı.

Adam olacak çocuk dört ay ewelinden belli olunnuş… .

ASUMAN KILIÇ

Ağlamaklı suratını
görünce üzüldüm.
“Bana komplo
kurdular!” demişsin…
Komployu merak ettim. Ankara’nın

– lmar Planlama Şubesi’nin
başındaymışsın, imar planını değiştirmek
-için, Kumrular Sokak’ta, Çankaya
kaymakamlığıyla TMO ekmek büfesinin
önünde buluştuğun adamdan “numarası
müsbit” çek almışsın…

Çok üzüldüm.

Mevcut siyasi yapıları yıpratmanın en
kolay yolu rüşvet iddialarıdır. Dangalak
LO. 25 milyona ANAP’ı tükettiydi. N.E.
. ‘ hanım dolduruşa geldi, 9 milyar
cukkadan oldu. Sense 150 milyon için

tutuklandın… Göknel’in faturası
SHP’ye çıktı, seninki de
öyle…
_ . ı Belediye’nin osmanlıcası
I n*** “BeIdeyi-Ye”dir.
‘ Bir sonraki seçimde
sövüşlenecek açgözlüleri arıyorlar.

Bunun adı, şantajdır. Siyasetimiz de
onun üstüne kuruludur.

Martta seçim var. Senden sonrakilere
ders olsun…

“Herkese . ,ĞİÜQ _
nalbanüık _ 1
yaptırmazlar..ipini koparan

niye politika yapıyor?”
(Flannery O’Connor, 1956)