Sollamayı yasaklamak siyasi trafik kuralıdır

DUMAN OLAN YERDE

*wvw/***VVE

KURTHAN FİŞEK

soı.ı.AMAvı YASAKLAMAK
sivAsî TRAFİK KURALIDIR

Son seçimin sonuçlarını hatırlayalım…

DSP kazandı.

Niye kazandı? Her ağır vasıta gibi, yokuş çıkarken, sağa çektiği
için…
MHP kazandı?

Niye kazandı? Yokuş yukarı çıkarken, bayır aşağı giderken, devamlı sağ şeritte olduğu için…

MHP’nin kazanmasının başka sebepleri de var. Türkiye’deki genç insanların çoğu işsizdir, aşsızdır, örgütsüzdür, umutsuzdur.

Üç buçuk milyon yeni seçmen,
sığınacak yer arar.

Ya aşocakları, ya ülkü ocakları…

l
l
ı
ı
ı

FP geriledi. Oy kaybetmeye de
devam ediyor.

Oylarını kime kaptırdı? Kime
kaptıracaktı ki?

Ecevit’e kaptırdı.

Zaten o oylar Ecevit’indi.

Türkiye’deki “cami cemaati
oyu”, yüzde 5-6 civarındadır.

Geri kalan oyları, FP’li belediyelerin bedava ekmeklerinden, bedava
otobüslerinden, bedava aşocaklarından, bedava çöpçülüğünden nemalandıydı.

Baktılar, asker FP’yi sevmiyor,
Ecevit’e döndüler.

*iz*
ANAP yerinde sayıyor. Son

İ cağını bir türlü kestiremiyor.

Hangi köye? Yeniköy’e mi, İs
lamköy’e mi?
Ya CHP’ye ne demeli?

Ya Türkçeleri kökten bozuk, ya

lugata bakmayı bilmiyorlar.

Maço takılsan bir türlü, yumuşa
san başka türlü…
` *ir*

Sağa kayan bir dünyada sollamak “Özalizm” ve “yolsuzluk” tartışyasaktır. maları, oy oranlarını biraz geriletmiş
*air* olabilir.
KENDİ TARİHLERİNDEN UTANANLAR ,
Ol ı l
BAŞKALARINA YUKLENIR!

“Milli tarihten şüphe etmek çok
1- tehlikelidir” sözünü kim etti?

a. Ali Fuat Cebesoy

b. Mustafa Kemal Atatürk

c. İsmet İnönü

d. Kazım Karabekir

Kazım Karabekir’in, Erzurum’da,
– güfte ve bestesini bizzat kendisinin yaptığı istiklal marşının ilk mısraları aşağıdakilerden hangisidir?
a. Gül-i ruhsarına karşı gözümden
kanlı akar su
b. Ne mutlu Türk’üm diyene
c. Ya istiklal ya ölüm
d. Çırpınırdı Karadeniz

Karabekir’in Erzurum’da çocuklar
– için açmadığı tek kurs hangisidir?
a Futbol
b. Fotoğrafçılık
c. Sinemacılık
d. Elektrikçilik

16 Kasım 1920’de, Fransızlarla
– Ermenilerin birlikte katliama giriştikleri güney vilayetimiz hangisidir?
a. Şanlıurfa
b. Gaziantep

Kendi tarihsel ayıplarını örtmek
isteyenler, başkalarına yüklenir.
Dünya gündemi ilginç bir şekilde değişti.
Tarihi boyunca tek bir savaş kazanmamış,
garipleri bulunca arslan kesilmiş Fransızlar

bire düşman… Roosevelt olmasaydı, ı
Amerikan emperyalizmi yerine, Hitler
faşizmine teslim olacak olan İngilizler bir N
başka arslan… Dört imparatorluk kurup ı
yıktığımız tarihlerde, Bavyera l
mağaralarında dört ayakları üzerinde
dolaşıp ulusal birlıgı 1890 ‘da keşfeden,
sonra da 3-4 milyon Yahudi ‘yi kesen ,
Alman ‘lara da kırkbir kere maşaallah!
Kendime bakayım, sonra onlarla
hesaplaşırız… Bu yaşımda beni

.ın

“şoven” yapacaklar…

c. Kahramanmaraş
d. Adana `

Kurtuluş Savaşı sırasında Baybur5- t’ta mehdilik, peygamberlik iddiasıyla ayaklanan ve o bölgedeki bir alayın silahlarını alarak subaylarını hapis,
askerlerini terhis eden kişiydi. Kim?
a. Şeyh Sait
b. Said-i Nursi
c. Şeyh Eşref

Samsun’a çıktıktan sonra, Mustafa
– Kemal tarafından ölüm listesine

alındı. Fedailer görevlendirildi. Osmanlı paşasıydı. Kim?

a. Fevzi Paşa
b. Ali Fuat Paşa
c. Refet Bele
d. İzzet Paşa

Evren resim yaparak güzel sanat” lara nasıl bulaştıysa, Kazım Kara
bekir de enstrüman çalardı. Hangisi?

a. Korno

b. Trombon
c. Keman
d. Bateri

CEVAPLAR l) d, 2) c, 3) a, 4) c, 5) c, 6) a., 7) c.

[E Tempo ı ssrı 2001

k DYP sıkıntıda… “Köyümüze Döl nelim!” şarkısını nasıl yorumlaya
ı_

“İktidarımzı süngüler sâyesinde

kurabilirsiniz, ama, onların

üstünde uzun süre oturursanız

kıçınıza batar…”
(Boris Yelısin, 1981

Üç seçenek var Türkiye’nin
önünde…

l Ya erken seçime gidilecek…

2 Ya kabinede değişiklik olacak…

3 Ya koalisyon ortakları yenilenecek…

**ir

İlk seçeneğe ihtimal vermiyorum… Mevcut partilerden hiç biri
(belki MHP hariç) erken seçime gitmeye cesaret edemez… CHP’nin başına gelen, onların da başına gelebilir.

İkinci seçeneğe şans tanımıyorum…

Bakanlıkların nasıl dağıtılacağı
problemi, paylaşım Savaşı’na dönüşür.

Yedi bakanlığın kıymetini yeni
anladılar.

1) İçişleri

2) Dışişleri

3) Millî Savunma

4) Adalet

5) Ulaştırma

6) Özelleştirme

7) Millî Eğitim

Bunları kimin, hangi partinin alacağı konusunda masaya oturulursa,
siz seyredin “fevkalâde uyum içinde” bulunan hükümetin hâlini…

*ik*

Geldik üçüncü seçeneğe…

Koalisyon ortakları değişir mi?

Gerçi burası Bolu, herbişi oluu,
ama, bu olmaz…

Akibeti meçhul Fazilet’le Yeniköy kafeteryalarında seçmen nabzı
tutan DYP ne yapar?

Bilinmezlere kimse gitmez, gidemez…

Hele başlarına gelebilecekleri
kestiremiyorlarsa…

***k

Peki, noolacak bu memleketin
hâli?

Bana sormayın…

Cevabını bilseydim, size söylemez, devletin başına ben geçerdim… D

BİR İSİM BİR İŞLEM
(Haftalık Anagram Analizleriniz)

DOĞAN GÜREŞ

DÜŞEN BOĞA
(“B” Joker)
ZEKERİYA TEMIZEL
MEE! EZİYETLİ KERİZ
(“İ” Joker)
RIDVAN BUDAK
BU NE KADAVRADIR?

(“ARE” Joker)

TUNCATOSKAY

YOKSA CUNTA MI?

(“M|.7″ Joker)

MEHMET ÇAKAR

KAHRETMEM, AÇ!
ORHAN BIÇAKÇIOĞLU
ÇARKÇI OBUR OĞLAN
(“IR” Joker)
ISMAIL ÇEVIK
E-MAİL KEÇİSİ
SADETTIN TANTAN
TANTANA ETTİN!
NEVZAT YALÇINTAŞ
ÇALINTI ZEVAT A.Ş.

HAYRI N. DIRİ

DR. “İRİ YAHNİ”

SlFlRCl HOCA’NIN NOT DEFTERİ
OLSA DA OLUR, OLMASA DA OLABİLİR SAYİNLAR…

FATHI TERİM (İtalyan topraklarında. at sırtında
heybetle gezinirken, tek bir yenilgi yüzünden, bir kısım medya tarafından, “eşekten düşmüş şalak karpuza”a benzetilmesine ses çıkamıadığı için) …………… ..5

FARUK SÜREN (Benzetmek gibi olmasın, ama,
bazı işadamlarımızın, spor kulübü yönetimleriyle
“sportif” bağlantılarını ve spor sayfalarındaki boyboy resimlerini kullanarak, nasıl iş kotardıklarına ilginç bir örnek teşkil ettiği için) ………………………….. ..0

ENİS ÖKSÜZ

YÜKSEL YALOVA

(“Fevkalade uyum içinde bulunan ve çalışan”
mevcut hükümetimiz içinde “ikircikli ikili” olmaya
devam ettikleri için) …………………………………………. ..2

MESUT YILMAZ

İSMAİL CEM

ŞÜKRÜ SİNA GÜREL

(Türkiye’nin olmayan dış politika çizgisini bir türlü
paylaşamadıkları için) ………………………………………. ..0

SÜLEYMAN DEMİREL (Arkasına bakmadan çıktığı Çankaya’dan arkasına bakarak inerken. “hesap
adamı” olmasına rağmen, gerisinde ve etrafında kaç
nankör bıraktığını kendisi de hesaplayamdığı için)….7

PRICE WATERHOUSE COOPERS (“Dünyanın
en yolsuz ülkeleri” sıralamasında, benim güzel memleketimi, Rusya, Çin ve End0nezya’dan sonra, dördüncü sıraya yerleştirerek küçümsediği ve istatistiksel
güvenilirliğini sıfırladığı için) ……………………………. ..0

FısıLTı

Sınıfının en akıllı, en zeki, en başanlı öğrencisiydi Reşo…

Seller sular gibi yabancı dil konuşurdu.

Doğma-büyüme oralıydı, ama, tek
kelime Türkçesi yoktu.

“Asimilasyon” gereği, onu da, kısa zamanda, herkesten daha iyi öğrendi.

Öğretmeni sınıfa sordu: “Türkçe
alfabeyi öğreniyoruz… ‘A’ ile başlayan
bir kelime söyleyin…”

Öğretmen, “Apo” cevabı korkusuyla, “Sen sıranı bekle!” deyip susturmuş Reşo`ya…

Sıra “B” harfınde, Reşdnun parmağı yine havada…

Öğretmen yine panikte… Ya “Barzani” çıkarsa? Söz sırası vermemiş…

Sıra gelmiş “C” harfine…

Öğretmen rahatlamış… Tehlikelibölücü bir harf değil… Devamı yok…

“Söyle bakalım!”

“Cüce…”

“O nereden çıktı?”

“Cücedir, ama, bir pipisi vardır,
kendi boyu kadardir… Yersen…”

CHP’DEN BIKTIYSANIZ,
VALLAHI, BEN BIKMADIM!

CHP genel başkanı Deniz Baykal’ın partisine “feminen” sıfatını yakıştırması ilginç tepkilere yol açtı.

Bildiğiniz gibi “kadmsf” demektir.

Aslında, “Kadın seçmenlere çok yakımz, onların
problemlerini çok iyi anlıyor, biliyoruz!” demek istiyordu, ama, uzun zamandır az konuşması yüzünden
dili sürçtü herhalde…

Dirsek temasında olduğum
dört kamuoyu araştırma şirketi,
konunun üstüne balıklama atladı. Ankara, İstanbul, İzmir,
Artvin, Diyarbakır, Konya ve
Kayseri’de, 6.400 kadın seçmenin nabzını yokladılar.

“En sevdiğiniz, ilk seçimde
oy vereceğiniz parti hangisi?”

*iz*

İlginç sonuçlar çıktı.

FAZİLET PARTİSİ – % 23

DEMOKRATİK SOL PARTİ – % 22

DOĞRUYOL PARTİSİ – % 21

ANAVATAN PARTİSİ- % 13

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ – % 11

` CUMHURİYETHALKPARTİSİ- % 6

BTK (BİZİ TAKAN KİM) – % 4

Tempo I 687! 2001 l’_