Siyasetimizde ’27 Mart’ açmazı

Bİ üııüııiıssi
,..KuıırııANi rış;Kr*W

°° nümüzdeki yılın

sıyeıimızııe ’27_Mart’ acmazı…

Koçaş, Türkân Akyol,

üçüncü ayında A Çilingiroğlu, At”mahalî seçim” &ßy ve Nihat Erim’i
var. Dalış istikâ- bulmuşlardı.
metini kestiremeyen *t*
“Şaşkln Ördek” mİSâlİı Anılan isimlere itirapartilerin hepsi, ya ora- zım yok…
larından, ya buraların- Ammaaaaaaau”

dan, ama bodoslama,
ama kıçtan dalıyor.

Kim olacak?

“Kim olacak?” somsu önemli değil, “Kim
nereden olacak?” sorusu önemli…

***k

İlhan Kesici ismi çok önemli…

Burnuna bakıp “laz” zannedenlere
müjdem olsun, Sivaslı’dır. Yani, Nurettin
Sözen’in etniğidir.

Bedrettin Dalan ismi çok önemli…

Bayburtlu’dur. Ayrıca, “Kürt kökenliyim!” demiştir, ne kadar mafya’ babası
varsa “akrabadan” saymıştır.

Dalan ve Kesici nereden, nasıl aday
olur, bilmiyorum.

Allah adaylıklannı kabûl esin…

***k

İstanbul burjuvazisiyle _halvet
olan D.B. (Deniz Baykal), ve l.C. (Ismail Cem), istedikleri kadar, “Türkiye İstanbul’dan yönetilmesi lâzım!”
desinler. Türkçe bozuk, meram mâlûm…

Yazıktır o kente…

Ammaaaaa ….. ..

Istanbul’a Bedrettin Bey yakışır,
Bayburtlu…

O olmazsa, kesici İlhan karışır,
yakışır. Sivaslı…

***k

Ayıptır sorması, sağ kanat adaylarının paylaşıldığı ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlığına biçildiği saatlerde, sosyal dernokratlar ne
yapıyordu?

“Aylâk bakkal” misal’, kendi billûrlanyla oynuyorlardı. ‘

“Aday adayı” olarak, Attila Karaosmanoğlu, Osman Olcay, Sadi

CHP’ye karşı yapıldığı
iddia edilen bir darbenin bütün bakanlarının
ismi geçiyor.

u Beni cidd^ye almayın… Uşüttüm. Onlar bakanken bana işkence yapılıyordu.

Mamak’ta…

“İnsanların
açlıktan
ölmesi,

tabiatın ‘l,
insan ığın ayıbıdır…”
(George Fox, 1648)

P-n _. _
ğ

bakanlar hakkında ne
zaman iyi bir şeyler yazacak olsam, yazının içine
turp sıkan biri mutlaka çıkar.
Cepçileri, tokatçılarukatilleri, yankesecileri hayalicile
S osyal demokrat kökenli

“ri kurtarıp gazete sahiplerini,

yazarlari kodese tıktıran
C.M.U.K. senin medâr-ı iftiharındır. Gecekonduda otur-_
man, hakaret eden yazarları
bağışlaman bonbonundur.
Şimdi, şu lâfının ne anlamı
var.?

“Ve ikaçakçılarıyla il ‘li
hükümlğr bakanlar kurulugrla
geldi. Hapis cezalannın para
cezasına çevrilmemesi, tecil
edilmemesi isteniyordu..
Yanlıştı, aksinin ya ılması
hukuk sistemine ay ırı dı.
Müdahale ettim, başba an
Çiller bana katıldı, o madde
tasarıdan çıkartıldı…”

Beni delirten ilk sosyal
demokrat sen değilsin…

l`.’ 1

14 Aralık ‘1993
` s.” .

silahları

afra’nın “dillere
destan” balını
, duydunuz mu, v
tattınız mı?

l-ıhh mı.? Olabilir.
Bafralı’lar da bilmiyor
böyle ballarının .
olduğunu… Şirin Bafra
gazetesinde genel yayın
müdürü Osman
Yakınoğlu yazdı
geçenlerdeğfuçe
emni m” ü üğünce
arıcılikd lara verilen
silah ru tları ilçemizin
ekonomik gerçeklerini
yansıtıyorsa,
sokaklanmızda sularseller gibi bal akması
lâzım…”

Durum pek öyle
değil… Mâlûm, arıcılık
yapıp da 100’den fazla
kovan sahibi olanlara
silah ruhsatı verilebiliyor.
Yakın zamanda görevden
alınan bir ilçe tarım
müdürlüğü yetkilisi,
balsız Bafra’yı ballı,
hempâsını (ayakdaş)
arıcı-balcı yapmış…
Kovansız sokaklarda
tabancalı geziyor herkes..

Şirin Bafra’nın
feverânı var bundan
sonra…

“Bafra’da silahlar ne
zaman susacak? Gecegündüz ayırırıadan
patlatılan silahlar
Bafra’yı, Bafralflan
tedirgin ediyor,
korkutuyor, evine

iyor. Her gece
lan merminin haddi
ı yok…”

Bir bilene sormak
gerek… Yani, Bafralı
gümrük-tekel bakanı
Naliz Kurt’a…