SHP’nin okuma- yazması var mı?

ııiıı GÜNÜN HİKÂYESİ
KURTHAN FİŞEK

RKADAŞIMIZ Erdal Sağlam, başa
ok özel? niyet mektubunu ele geçirdi, yayınladı.

Okudum, bir kere daha okudum, uykuya yattım, rüyamda gördüm. Ilk bakışta
anladıklarım değişmedi.

İŞSİZLİK ARTAR: Bütçede zorunlu0 lar dışındaki tüm harcamalar kısıIacağı için kamu yatırımları duracak, yeni
eleman alınmayacağı gibi mevcutlardan
da çıkarma olacağı için, işsizlik artacak.

@FAİZLER ÇIKAR: Merkez Bankası’nın para basamayacağı için Hazine yeniden borçlanmak zorunda kalacak. Bu plan uygulamaya sokulduğu için
faiz yükseldi. Enflasyonun düşürülmesi
konusunda elde edilecek başarılara göre
faizler de indirilmeye çalışılacak.
9 SANAYlCl ZORLANIR: Yükselen faiz oranlarına bağlı olarak kredi kulla
SHP/in okuma-yazması var mı?

Aıçıamızın İMF’ye verdiği “gizli ve .

nan sana ici ve tüccarlar zor durumda
kalacak. zel sektörde işten çıkarmalar
çoğalırken, kapanan işyeri sayısında da
önemli ölçüde artışlar bekleniyor.

MEMURA cÜcıs ZAM: İMF’e ek
@vergiden gelecek paranın yedekte
tutulacağı sözü verildi. Memura verilecek
zamlar buradan karşılanacak. istikrar tedbirleri nedeniyle tüm kesimlerin para talebi olacağı için, memura verilecek zam
düşük tutulacak.
› i***

Televizyonu açtım. Murat Karayalçın
konuşuyor. “Memura toplu sözleşmeli,
grevli sendika hakkını a verecneğiızı, ya
Verilmezse isyo çe
‘ II

Başka kanala geçtim. Gonuşan Türkiye’de fazla gonuştuğu için sendikacı Münir Ceylan hapse giriyor. Uğurlayaııları
çok, aralarında iki dostum Fikret Başka

Ka’yla Haluk Gerger’in de bulunduğu
arşılayanları çok…

Sosyal demokratlarımızla ayrı dünyalarda yaşıyormuşuz gibi geliyor bana…
Ya öyle, ya iki bambaşka Türkiye var. Ya
sosyal demokratlar insanlarla kafa buluyor, ya birileri sosyal demokrasiyi kafaya

alıyor.

Diyelim, grevli, toplu sözleşmeli “sendika hakkı” çıktı. Çıkmaz ya, çıktı diyelim.

İMF’ye verilen niyet mektubundakilerin dörtte biri gerçekleşsin, memur kalmayacak Türkiye’de…

î_

.ı v u u .
Üfllall l139|$|l|$İ|||I3— . ı KURTİĞÄl-:Ãiîîskı gel

UZAY Heparı’nın kanserli Suzan Krespin mğordinaforü, ANAP’ın

ölümü çok önemli “ya organ, ya ölüm” konomik ideologları ndan
bir konuyu şahsı” bekleyişinde… Yılmaz Karakoyunlu

gündemime getirdi. . işin duygusallığında ` ağabeyimiz ne zaman arasa,
Rahmetlinin eşiyle annesi değilim, ama, organ bağışı ismim gibi biliyorum, mutlaka
birbirlerine girdiler. Eşi konusunda bizim kadar bir yerde hata yapmışımdır.
merhumun organlarının ‘ isteksiz ikinci bir milleti ne Oyle oldu yine…
bağışlanmasından yana, gördüm, ne işittim. “Bu memleketteki paraları
annesi buna şiddetle Sebebini Tempo Kurdaş, Kastelli ve Ozal bile
karşıydı. Eşi “Uzay’ın dergimizin editörlerinden bitiremedikten sonra, kimse
organları yaşasın, Muhittin Sirer anlattı. bitiremezl” demiştim.
başkasına hayat versinl”, “Bütün mesele cennete, “Hedef şaşırtıyorsun…”
annesiyse “Oğlumu kesip cehenneme inanmak veya dedi, “Bizim o dönemde,
biçtinnem!” diyordu. inanmamak… Kimse öbür enflasyon yüzde 110, resnî faiz
Anne kazandı tarafa eksik organla, yüzde 17’ di. Bizse yüzde 40
mücadeleyi… i özürlü olarak gitmek veriyordu ._ Bunlarsa

‘ ~ 23 yaşındaki akçiğer istemiyor…” çıldınmş… iddiaya var mısın?

Bunlar batıracak milletin
parasını…”

“Gülüp geçmek, Mali konularda
küfreunekten Mülkiyeli’lerle iddiaya girmem.
” “Hedef şaşırttığım” için
kOIa dm” kendi iskemleme misafir olmayı

(Ruth SİOUİ, 1929) tercih ettim.