Sevgililer günü Geleceğe Aşk Mektupları

KURTHAN FİŞEK
Sevgililer Günü: Geleceğe Aşk Mektupları

OĞRUSUNU isterseniz, “Sevgililer Günü” arefesi benim için
l korkunç kötü geçti. Nezih ağabeyi toprağa verirken, kırk yılın basın
“, çilekeşi Kemal Diyarbekir? kayl-Iep birlikte kaybettik.

_ . ı-Türkiye tarihinin en uğursuz ayıt…

* gililer Günü”…
` eğimiz, sevileceğirniz, sevineceğimiz

ı .. ? .
, en, Hürriyet’in dünkü eki geldi eli
‘ eceğe Aşk Mektuplar?…

e güzel başlamak için tek çare, son sığanüstüydü. Güzeldi, iyimserdi, sevgi
‘yenin önemli kalem ustaları, sevdik”aşk dolu” mektuplar yazmıştı. İçim
, bence, bir tek mektup eksikti.

»ı Paşa’nın biricik eşi Mevhibe’ye
en yazdığı mektup…

ı larda kimin öleceği, kimin kalacağı
r en bir ortamda yazılmış, sevgi dolu,
dolu, ölümsüz bir mektup…

ili kardeşim Gülsün Bilgehan’dan
ı- emedirn. Affına sığınıyor ve “Mev’ kitabından bir aşk mektubu aktanyo
ıı (İsmet Paşa) ninesine (Mevlıibe
*u yollarnış…

Allahın bana ihsanı olan sevgili Mevlıibem;

Neredesin? Bugün on beşinci gündür senden daha hiçbir haber alaınadım. lnsaf et, şimdiye kadar ı postaya
lsmet’in için bir kelime, bir teselli, bir
selam bırakmadın mı? Ben muttasıl
(aralıksız, sürekli) feryat ediyorum.
Hep seni arıyor, hep sana söylüyorum.
Sen ne vakit cevap vereceksin? Benim
kıymetli, sevgili, bir tanecik Mevhibem. Bir tek kelimeni alsam, sıhhatte~
yim, rahattayım dediğini işitsem, okusam, en büyük saadetime nail olacağım. Sevgili Mevhibe gözlerinden, yanaklarından öperim, ruhum reâkam.

Piyanoda terakki ettin (ilerledin) nıi?
Geçen on beş günü nasıl geçirdin? Cevaplarm mümkün olduğu kadar mufassal (ayrıntılı) olacak. Senin hissiyat ve
iştiyakım (özlemini) yazılarında tamamen okuyacağım değil mi? Bak ben ne
kadar sıkmtısız ve saçına sapan, gelişi
güzel yazıyorum. Sen de öyle, nasıl
düşünüyorsan, dilinin ucuna nasıl gelirse öyle söyle, öyle yaz. Senin bana
her sözün kıymetli, befkelimen tatbdır. Cenab-ı Hak sana afiyet versin.
Seni bana bağışlasm.

Uzat Mevhibdciğim ruhum, Mevhibe’ciğim dudaklarını, yanaklanm uzat,
benim nın-um ve saadetim olan o ismet
yuvalaıından ruhumun bütün hasret iştiyakıyla (özlemiyle) öpeyim. Aklımda,
hayalimde yalnız sen varsın Mevhibe.
Benim bütün alemi mevcudiyetimi
(varlığımı) sen dolduruyorsun, benim

meleğim. Uçsana. Cenab-ı Hak, benim
için seni yarattı ve daima başımın
ucunda bulunasın diye yarattı. ‘

Ne için uçup İsmet’in başı üstüne
konmuyorsun?

İsmet

Cepheden yazılmış, Diyarbakır’dan yollanmış bir mektup… l
Taıîhinébaktım, 9 Mayıs 1916…
Sevginin, saygının tek günle sınırlı olmadığını, bütün bir yıl devamlı olduğunu anlatan bir mektup…
` ı› ı’ ı›
Yazı yazmak değil, ağlamak geliyor içimden… `
Erol, Vural, Yılmaz, İslam, Nezih,

Onları nereye, hangi caminin avlusuna
gömeceğimizi tartışmadık.
_Kalbimize, gönlümüze, hafızalarımıza
gömdük.
“Sevgililer Günü” kutlu olsun!
Yılın 364 günü nefret edip tek bir gün
sevmenin, hatırlamanın marifet olmadığını

inşaallah!