Provokasyona gelmeyin, provokatörü yakalayın

*wvmýa Â;

KURTHAN

rışısı(

PROVOKASYONA GELMEYİN
PROVOKATÖRÜ YAKALAYIN

Vaktiyle anlattıydım galiba…

Bildiklerine inanıyorsan, onları
savunuyorsan, sonuna kadar gidersin…

Senden daha köktenci-radikal biri
bağırıp çağırıyorsa, bilin ki, derin
devletin maaşlı provokatörüdür.

*iz*

Sıkıntılı günler geçiriyoruz…

Memur yürüyor, aynı maaşa talim eden asayiş polisi onlara tabanca
çekiyor.

Ekonomik sılantı olunca, garibanı garibana düşürmek, kırdırmak
esastır.

Benzetmek gibi olmasın, ama, iti
ite kırdırmak gerekir.

Böl ve yönet!

***k

Türkiye sıkıntıda… İnsanlar sokaklarda…

“Gaza gelmeye çok müsait” durumdayız…

PERTEV NAİLİ HOCAM

Aman, posta] sesleriyle uyanmak
istemiyorsanız, sizden daha aşırı
söylemleri olanlardan uzak durun!

Yürümeyin!

Taksiye binin, gideceğiniz yere
öyle gidin!

***k

Provokatör ilginç ve aykırı bir insandır.

Sizin sıkıntılarınızı dile getirmek
için sizi sokağa çıkartır, üstüne üstlük kızdırır, kışkırtır, kırdırtır.

Kime? Devlet kuvvetlerine…

Niye? Cenaze başında ağlamaktan, memleketin öbür bütün problemlerini unutmanız için…

Gaza, provokasyona gelmeye

ği, bellediği Çar II. Nikola, 21 Ocak
1905 günü, ağlamaklı, uzun bir
mektup aldı.

“Efendimizm” diye başlayıp devam ediyordu: “Memurlarımz, askerleriniz gerçekleri sizden gizliyor.
Dertlerimizi anlatmak için yarın sabah selcizde St. Petersburğdaki Kışlık Saıay’a gelmemize izin verin, bizi kabul buyurun, dertlerimizi dinle Bizi ancak sen kurtaıırsın, korursım Küçük Baba…”

lim… Dilekçenin altında St. PetersburPapaz Gap0n’lardan sakıyalım g’un en saygın ismi vardı.

kendimizi… Papaz Gapon…
Nasıl mı? Bakalım… *k* ir

***k
Rusya’nın “Küçük Baba” bildi
20 Ocak 1905 gecesi, Papaz Gap0n’la adamları, işçi mahallesini, fa
TARİHİMİZİ TEKRAR TEKRAR
HATIRLATIYOR BİZLERE…

“Kalaylayamadım kapları/ Hep kırıl
‘ dı tavaların sapları/Cerrah oldum, acı ı
yaptım hapları/Binin zehirledim ilaç verir- j
ken/Hey ağalar! Ben de karar eyledim/Kâr i
eylerim derken zarar eyledinı/Seyis oldum, l
bir at timar eyledim /Kuyruğun kopardım,
götün silerken…” Kim dedi?

a. Kenan Evren b. Turgut Özal

c. Tansu Çillerd. Mahallenin kalaycısı

“Hey kır atlı kar atlı/ Götü davlum
‘ baz atlı/Dar dar düğün evine varasın/Saçı uzuncam suya düşmüş diyesin”… i “Sararsan solsan/ayvaya dönsen/yine
Kim dedi? l 4′ de almam, yine de almam/çek kayıka. Bokböceği b. Süleyman Demirel i C1 beyaz köşeye-Ü’ 5391551 Sarl, fHVOTİ fen
c_ Bülent Ecevit d Mesut Yılmaz gi beyaz olan genç kızı görüp feveran eden

Memleketin halinin ne olacağını,

“Az Gittik, Uz Gittik” kitabında Pertev
Naili Boratav hocam iyi anlatır, çok iyi
anlatır. Türkiye’nin tarihi, “Büyük Türk

Masalları Üstüne İnceleme” ,seklinde

özetlenebilir. Tarihimiz 1 tekerleme,
48 masal, 19 Karatepeli hikâyesinden

, ibaretmiş meğerse…
l

Evde kalmış kızın biri mektup yaz- l kimdi? .
3 ” mış, her tarafa bırakmış… “Yaz gel- l a” Şehzade b’ Padlşah
dim güz gidiyorunı/Kız geldim kız gidiyo- c’ Vahde sultan
l d. Father of the Groom

mm…” Tek sahip çıkmış… Kim? i
a. Kadir İnanır i “Arşın uzun, bez kısa/Kefensiz ölen
b. Hüsamettin Cindoruk * 5′ Köse/Delik ibrik su tutmaz/ Abdestc. Beyoğlu d. Zenginbey siz ölen köse/Köse huu!/”… Durun, bitme

di, devamı var. “Köse, Köse, ay Köse/Bir
don diktim pek kısa/Giymeden ölen Köse/Köse huuu!” Bu tekerlemenin gözde
bakanlarımızdan Tahir Köse’yle ilgisi olabilir mi?
a. Evet b. Hayır c. Cevap yok

“Yahu, ne diyeyim? Dört tane
‘ adam… Birinin elinde keman, birinde
düdük… Kimisi dürt düt düt, kimisi gıy gıdı gıy gıy der, biri “sarı altın sendedir”, öteki “a çocuğum bende yok bende yok” der.
Bıktım vallaaaa!” Kim çözdü meseleyi?
a. Kadı b. Derviş Baba
c. Hacı Baba d. Erbab-ı Seyfıye

CEVAPLAR 1)& 2) a, 3) c, 4) a, 5) c, 6) a.

EE] Tempo ı 686 ı 2001

“Herkesin bahanesi, itirafı,
ağlaşıp sızlanması hazırdır.
Tek eksik olan, günah
çıkartacağı papazı bulmaktır…”
fgbjhus Svrus. Mo. 0001)

kir mahallelerini kapı kapı dolaştılar. y

Durumu biraz değişik anlattılar.

“Yarın sabah, erkenden, Küçük
Baba bizi bekliyor. Kışlık sarayının
merdivenlerinde… Dertleıimizi dinleyecek…”

Ertesi sabah 200 bin gariban, fakir-fukara kişi toplanmıştı.

St. Petersburg sokaklarında, Ortodoks ilahileri söyleyerek Kışlık
Saray’a yürümeye başladılar.

En önlerinde de Papaz Gapon…

***k

Ama, yürüyüş kolunun harekete
geçmesinden iki saat önce, ikinci bir
dilekçe ulaşmıştı Küçük Baba’ya…
Aslında, dilekçe değil, ültimatom…

“Bizler Petersburg işçileriyiz…
Hakkımızı istiyoruz.. Verilmezse
ayaklarınızın dibinde, saraymızm
merdivenlerinde ölmeyi göze aldik…”

Altında aynı imza…

Papaz Gapon…

***k

21 Ocak 1905 günü, Kışlık Saray’dan açılan mitralyöz ateşiyle, iki
bin kişi öldü. “Küçük Baba” Nikola’nın tasarladığı bütün reformlar askıya alındı, baskı rejimi kâbus gibi
insanların üstüne çöktü.

Papaz Gapon kimdi?

İlk “ateş” emrini veren içişleri
bakanı Prens Sivyatopolk Mirsky’nin görevlendirdiği bir “ajan provokatör” olduğu anlaşıldı.

***k

İnsanların kendilerini yenilemeye
çalıştıkları ortamlarda, ülkeyi eski
yerinde tutmak, hatta geriye götürmek, daha da hattası postal sesiyle
uyanmak isteyen birçok mahlûkat
türer, ürer.

Provoke olmayın lütfen…

Sokaklara dökülmeyin…

Bu hükümetten hayır gelmez, sokaklar yürümekle aşınmaz, ama, yürüdüğümüz sokakları tank paletleri
ezebilir.

Aklınızda kalsın! [ı

BİR İSİM BİR İŞLEM
(HaftalıkAnagramAnaIizleriniz)

SÜMER oRAL
MoR ULSER

CAVIT _ÇAĞLAR
Ac_ CAVlT AĞLAR
(“A” Joker)

ISMAIL cEM .
MECLISE CAMI
(“E” Joker)
ÜNAL ERKAN
KAN-UL REVAN
(“V” Joker)
MEHMET KÖSTEPEN
ET-ETME, KOHNE MSP

TANSU ÇILLER_

UN, REÇEL, LASTIK
(“EK” Joker)
RAHŞAN BÜLENT ECEVlT
AH! NE ŞERBETLI TECAVUZ!

PTT-TEKEL
TATSIZ PELTEK
(“ARSIZ” Joker)
SÜLEYMAN DEMİREL
BIR DEMET YAŞEMEN
(“BET” Joker, “LULE” arttı)
KURTHAN FİŞEK’
ANGUT, EŞEK HERlF
(“EGE” Joker)

v#
SIFIRCI HOCA’NIN NOT DEFTERİNDE ğ-._,_`
ARSLAN GİBİ OLAMADINIZ SAYINLAR fa:

i, (MHP), Ramazan Mirzaoğlu (MHP), Şuayip Üşenmez

s (DSP), Sabahattin Çakmakoğlu (MHP), Saadettin Taııtaıı î.

-w-ı

Fevkelbeşer ve koalisyon tarihimizde görülmedik bir uyum içinde çalışan
mevcut hükümetimizin GAP çalışmaları sonuçlanmış, düzen değişmişti.

Kamuoyu araştırmaları yapıldı, herkes hayatından memnundu.

Aslına bakılırsa, kamuoyu araştırmalarının sonuçları, araşmmamn nemede yapıldığına bağlıdır.

Müslüman mahallesinde salyangoz
satışlarını, Hıristiyan mahallesinde kandil simidi pazarını araştırırsanız, sıfıra
yakın enflasyon hızının değişmediğini görürsünüz…

Neyse, uzatmayalım…

Anket yapılıyordu. Dağköylüsü Reş0’ya sordular: “Düzen değişti. Şimdi
durum nasıl?”

Ecir-ırgat-çoban Reşo cevapladı:
“Düzen degişmiştir babo, ama, düzülen yine benimdir…”

Bülent Ecevit (DSP), Devlet Bahçeli (MHP), 7*
Hüsamettin Özkan (DSP), Mesut Yılmaz (ANAP), Cumhur
Ersümer (ANAP), Recep Önal (DSP), Şükrü Sina Gürel
(DSP), Mustafa Yılmaz (DSP), Hasan Gemici (DSP), t
Fikret Ünlü (DSP), Tunca Toskay (MHP), Faruk Bal

..nur-r

(MHP), Abdülhaluk Çay (lıiHP), Yüksel Yalova (ANAP),
Mehmet Keçeciler (ANAP), Rüştü Kazım Yücelen
(ANAP), Edip Safcer Gaydalı (ANAP), Hikmet Sami Türk N

-: vavvvı-«nıvý-ı

(ANAP), İsmail Cem (DSP), Sümer Oral (ANAP), Metin
Bostancıoğlu (DSP), Koray Aydın (MHP), Osman Durmuş
(llılHP), Enis Öksüz (MHP), Hüsnü Yusuf Gökalp (MHP), .’
Yaşar Okuyan (ANAP), Ahmet Kenan Tanrıkulu (MHP), _N
İstemihan Talay (DSP), Erkan Mumcu (ANAP), Nami i
Çağan (DSP), Fevzi Aytekin (DSP) (j

(Onca elleriyle bir gensoruyu doğrultamadıkları için) …0 ‘~

CHP’DE BArAKLıı( KURUTMAI(
CHP’DE KöKLERı KURUTMAK

Cumhuriyet Halk Partisi bugünlerde huzur- 3
suz…
Basit bir sebebi var.

Tüzüklerinin 13’üncü maddesine göre, genel
merkezin, üye yazımını sürdürmesi… ;

Yani, önümüzdeki yaz aylarından birinde yapılacak olan kurultayda, yeni yazılan üyelerin de ıf
katkısıyla, CHP’nin siyasal çizgisi belirlenecek… Ç

Maço mu olalım? Feminen mi takılalım? ‘ı

Aslında mesele tam olarak 0 değil…

Mehmet Moğul- ‘
tay, Fikri Sağlar ve
Nurettin Sözen gibi
isimler rahatsız…

CHP’de hâlen
birkaç yüz üyeyi
kontrol ettiğinde, lstanbul gibi bir yerde, parti kongresini
eline geçiriyorsım…

CHP tabanını genişletmek için üye yazımmı
hızlandırdı.
Nekaaa üye, okaaa dağınıklık…

Mehmet Moğultay rahatsız, huzursuz… Az
sayıda seçmeni, parti üyesini kontrol etmek kolaydır. Son kurultayda, “CHP artık bitti, bana
eyvallah!” demiş, ama, Parti Meclisi’ne seçildi `
ğini öğrenince vazgeçmişti.

Deniz Baykal ne diyor?

“Biz dernek değiliz, CHP artık parti olacak..
Kurultaydan aldığım yetkiyle tüzükteki h”
leri kullanarak partiyi halka açacağız…”

Böylesine abesle iştigallere ben ne diyeyim? `

Tek şey söyleyebilirim…

“Üye yazacağınıza, aslınıza dönüp seçm ı
kazansanıza! ” ‘

TempoI686I H):