Polis olmaz zor zenaat

mes, m Arama oo

ı
Polis olmak
zorzenaat 1

AFTALIK gündemimizde “af” olacaktı, “F tipi cezaevlerî” olacaktı,
“ölüm oruçları” olacaktı, “FP’nin
kapatılma dâvâsı” olacaktı. i
Hangi “gizli güçler” varsa, gündemi değiştirdiler.
lstanbul`da
nsûbu” yürüdü. _ .
Ankara Filistin’e döndü. Bursa, Izrrıir ve Ada’da olaylar oldu.
Bitsin artık!
Hükümetin siyasi-idari-ekonomik basiretsizliği’ faturası, üç kuruş ekmek parasına muhtaç inc lara çıkanlmasınl .
lnsanlanmız birbirine düşürülmesin. ..
ç “Postal sesleriyle uyanmak” istemiyorsak
Şğer… _ ” ”
‘A’ i’ i’

Ortalama polisin maaşı 220 milyon lira…
Ortalama memurun, işçinin maaşı da aynı…
Ama, arada küçük bir fark var.

Biri tabanca taşıyor, öbürü pankart…

Böyle bir “yüzleşme”,. beraberinde “çatışna” getirir. 1_

İstemiyorum, korkuyorum. ..

Palet gıcırtısından, postal takırtısından, Hasan
vlutlucan’ın sesiyle uyanmaktan, provokasyona
gelmekten (ve getirilmekten) korkuyorum…

Lât aramızda, son gelişmelerde, polise de hak
eriyorum.

Niyesine soru-cevapla bakalım…

.L J. .L

“2.000 Çevik Kuwet

vga›

K İ X

1 Emniyet müdürlerimizden biri, önce Türkiye’de, arkasından Amerika’da “narkotik kurs
ları” gördü, bir sürü takdimame aldı. Hobilerini

de aksatmadı bu arada… Yakın yol kaptanlığı,
dalgıçlık, balıkadamlık, profesyonel ticari pilotluk
‘ bröveleri aldı. Son tayini nereye çıkmıştı?
a. Sivil Havacılık b. Sahil Güvenlik
c. Deniz Polisi
d. Bir sahil şehrimizde turizm şube müdürü

örgütüne 1845 yılında kavuşan polislerden
.hangilerine “çorbacı”, “torbacı”, ”Hasan
Çavuş”, “sarı öküz” denir?
a. Başarılı olanlarına
b. Rüşvet alanlarına
c. Asayiş ekiplerinde çalışanlarına
d. Siyasilerine
Atatürk’ün şoförü Sadık Çorum polisliğe
heveslenmişti. 1932 yılında yazıldığı Yıldız
Polis Okulu’nda, Prof.Dr. Vasfi Raşifin bir sorusu üzerine, kendine özgü, ilginç bir polistarifi

v ç_ yaptı. Hangisi?

‘ ‘ a. Maruf ve muhterem zevatın kölesi, fakir-fu
karanın başbelası

b. Cemiyetin vicdanı
*İ c. Kanunların koruyucusu, kanunsuzlukların

takipçisi

d. Asayişi sağlayan kolluk kuvvetlerinin en
_ ‘önemlisi ^

” İ., ‘ 1978 yılında, emniyet müdürlerinden Zahit

î’ Avçıbaşıoğlu, 13 kilo eroinle yakalandı Arı

i karada.? On sonra yakalansaydı, tayini han” gi göreveçıkrriış olacaktı?

a. İstanbul ulaştırma müdürü

b. İstanbul turizm şube müdürü

c. İstanbul narkotik şube müdürü

d. İstanbul müzeler ve saraylar koruma müdü
har rizikosu” en yüksek mesleklerin başındadır polislik… On yıl önce yapılan bir anketin
sonuçlanna göre, polis okullarını bitiren genç polisler en çok hangi’ alanda ihtisaslaşmak istiyordu?
a. Siyasi suçlar _ ş
b. Çevik kuwet ve koruma müdürlükleri
c. Ahlak ve cinayet masalan
d. Kaçakçılık şubeleriyle karakollar

~=› ıs M::…fvt»<2.:*<ıs