Olayı Apo’ya endekslemeyin!

GNÜN HİKİ
‘Artıruıırııııu rişr ı(»- î . * i r

ürkiye’nin güneydoğusunda olup

bitenleri çokça dikkat, epeyce kor
kuyla izliyorum. Sanki ikisi beraber
olmazmış, sanki altematifmiş gibi, herkes birbirini gırtlaklıyor.

Siyas* Yani, gelin babo, oturup konuşalım, şefkat, sevgi, ilgi gösterelim, hâlleşelim… Paramız olursa yatırım
bile yaparız oraya…
Gül gibi geçinip gide
rız.

Askerî çözüm…
Bunlar lâftan anlamaz, sopadan, silahtan anlar… Sallandıracaksın yakaladığını,

olayı Anırva endekslemevin!

..ARTIK &N41 DA”
KENDI DÜP-BUNÜNU
KULLAN!.. ‘

Karabiga’da yörüklerin koyunlarına
tecavüz ediyor, Şemdinli’de Il. Abdülhamit’in tutkun olduğu sarı tütün tarlalannı
yakıyor.

Durum öyle olunca da, devletin politikası, “Apo gider, iş biter” çıkmazına
gelip saplanıyor. .

– i***

Haddimi bilirim,
bilgimin sınırını bilirim, ama, bildiklerimi
iyi bilirim, söylemekten de çekinmem…

Devletin mahdut
mesûliyetli yöneticilerinden TOBB başkanı

basacaksın ininde, m, u o ; u ‘ ‘
gaıibakaıım bir daha ‘ğârprizlmlz ÃİÃÜ
a ışıyor ar mı? ekmek ” ‘.
Kumrularla şahin- w» lem’ b’
lerin kavgası öyle kı- Apo Lübnan’da,
zıştı ki, Türkiye’nin 0 guriyeıde’ “akım,
tarafinda he’ ŞEY bim› ‘ İran’da, Şırnak’ta,
Fırat-Dicle hattının batısında neredeyse Kuıpım yakalama neyapacağızg

kan gövdeyi götürecek… “Meseleyi nasıl
çözeceğiz?” diye…
***k

Aslında, hem devletçi, hem üniter
devletçi olduğum için benim kafam da
çok karışık… ı

YülGek sesle düşünmeye mecbûrum… Aklın yolunu belki öyle bulurum.

*i*

Abdullah Öcalan’a endekslendi
olay… Adam sanki “Rambo”… Ya
“Rambo”, ya “süpürge sopası”… Çat
burada, çat orada, çat kapı arka5ında….

Doğu ve güneydoğudaki silahları
şahsen ve bizzat kullandığı subûta ermezse, sâdece üç suçtan argılanır. Bir!
Ekşıyaya yataklık etmek… ki! Öğrenciliğinin ilk üç yılında Kredi-Yurtlar Kurumu’ndan aldığı öğrenci kredisinin üstüne yatmak… Uç! Askerliğini yapmamış
olmak…

Türkiye’nin güneydoğusundaki “durum vaziyetlerini” Ardya endekslediler. Batağa saplandı ar. Noolursunuz
izin verin, yarına kadar biraz daha düşünmem lâzım…

‘ Bu
r EŞKi SEÇİM AFi$LEl2ı`Mi
ıYı’ Ki 6AI