Niye “Sıfırcı Hoca” ?

ı 12 Egkîgnlf-l992l, Pazartesi
. WV” V ı . . . I , ı .,

“’“ Kurlhan FIŞEK

Nive“sıtırı:ı Hoca” ?

ARIM asırlık (az geçkin olabilir) hayatım boyunca, ikisi

ş benden genç, ikisi benden
ihtiyar, dört kişiye özendim. Gençlerden aşağılık kedi Garfield’l_e aşağılık köpek Değerli’ye ihtiyar
takımından aşağılık petrolcü Ceyar’la aşağılık kamışçı Marcus Antonius’a…

Bu sonuncusu
bence önemli…
Kaçta kaçını kendisi söyledi, kaçta kaçını Shakespeare ona Söyletti, bilmem, ama,
“Biz buraya Sezaır’ı övmeye de- ı
ği , gömme _e
geldik!” (M6.
44) demişti. Kulağıma küpe, hayatıma düstur oldu. Kimseyi övmüyoruz, herkesi gömüyoruz.

f**

Benim de beşeri zaaflarım var,

‘başkalarını övmeyi sevmem, övün
meye, hele övülmeye bayılırım.

Canımdan aziz editörümün bana
yakıştırdığı “sıfırcı hoca” sıfatı, yirmi
senelik üniversite hayatımda kimseyi sınıfta bırakmadığım halde, damgalı eşeğinki gibi tuttu, yafta gibi
boynuma asıldı.

“Hocalık” nereden geliyor, merak eden varsa, oradan gireyim sö

ze… Beylik bir papağan fıkrasıyla…
Adamın biri papağan almaya gitmiş… Gördüğü ilk papağan, alacalı
bulacalı, heybetli bir mahlûk… “Kaç
para?” diye sormuş…
“670 bin lira…”
llNiyeg/İ

“Dağarcığında 67 kelime var…” ‘

Dağarcıktaki
kelime sayısına

* mış…

Sonunda gelmişler, dipteki en
uyuz kılıklı, tüyleri dökük, ağzında sigara, boğazında öksürüktıksırık papağana… “Bu kaç para?” dıye sormuş…

“On beş milyon…”

Papağana hayretle bir defa daha
bakmış adam… “Bunun özelliği
ne?” diye sormuş…

“Vallaaa, biz de bilmiyoruz, ama
bunu gördüler mi, öbürleri ayağa
kalkıp ‘hocam, hocam’ diyorlar.
Herhalde bir bildikleri vardır…”

Hocalığım böyle işte…

Sıra sıfırcılığımın nereden menkûl olduğuna geldi, yer kalmadı.
Hem onu, hem bundan sonra ne
yapacağımı yarın anlatırım.

DALAN İSTANBUL’A DÖNÜYOR
` .:l ı
IF ” l .
O ‘“ 2/ Béîgßlllşêlğî ı
aus/Msi * ‘ş
\ o o l /
ıl – ‘
, ıl -î İl’, ‘

göre fiyat art
.qxgaésıß l
. ._
– İİ S m BTBİSIEIII

s? o
ğ ‘ö

Ara numarayı
bul babayı

OSKOCAMAN Türkiye’de bü
tün bir gün boyunca olup biten
leri yazacağgmı söylediklerinde
heyecanlandım. Ilk tepkim “Yazamanı!” oldu. “Korkulacak bişi yok!”
dediler, “Telefonları var, .gecenin
hangi saatinde ararsan ara, cevap verirler, sen de manşet yaparsın…”

Ikinci uykumda aramışım… Yani,
sabahın kör karanlığında… Rüya bu,
“Babacığım, ortalıklarda darbe lafları
dolaşı or, şapkanı sağlama aldın
mı?” iye sormuşum…

“Şeamet tellalı bunlar!” demiş,
“Demokrasiyle darbe a nı gazanda
gaynamaz… Gannların an gonuşuyorlar, goalisyon devaın eder…”

Uyandım, gazeteleri okudum. Vallaaa demiş… Bir daha uykuya daldım.
Derinine… ‘

Bürıılırasiıle

. kasım sancısı

bürokrasi kıvrantıya girdi, işler
durdu, çeneler açıldı.
Enflasyonu “paket açarak” halledeceğini söyleyen Tansu Hanım gidiyormuş… Hazine’nin başındaki Tevfik
Altınok da yolcuymuş, yolu eski yuvasına, Koç Holding’e düşüyormuş..;
Yerine DPT’den bildiğimiz “gözde
bekâı” İlhan Kesici gelecekmiş…
Seçimler olup bitse de rahatlasak
diye düşünüyorum. Dedikoduların
ucunu ben de kaçırdım.

KASIM ayı yaklaştı, seçim geldi,

“Kanunlar ölür,

hukuk kalırlî”
(Crordinol Richelieüvl 6l 2)

AHMET KENAN EVREN TANSU ÇİLLER, CAVİT ÇAĞLAR
AH, VETERİNER MANKEN! TC MİLLETİ, AĞLAMA, USANÇ
(“İR” Joker) VERDILER! (“DEMlREL” Joker)
:MN 12;? Aranan taze

köstebek bulundu

AŞBAKANLIĞA yolunuz bu

aralar düşerse, “Erdal Bey’in

_kösteb i” lafını sık duyarsınız… lsmini bi e verdiler. İbrahim Pınar…__OIayları dinledim.

“0zal’ın şahsen “revlendirdiği,
Sayıştay’dan gelme ajandır kendisi… Inönü’nün hazırlayıp cumhurbeyin onayına sunulmasını istediği
her şeyi önceden faksla Çankaya’ya
geçer, yanına notlarını da düşer.
Daha önemlisi, en metinlerin üstünde istediği gi i oynar. TESAK’ın,
yani Türkiye Sosyal Araştırmalar
Iâurumwnun kanununda da öyle ol
u…”
Nice goalisyonlara…

TURGUT ÖZAL Size
“by-pass” yapacaklarmış…
Mümkünsüz! Sıhhatime
sizin kadar düşkün olsam,
o yan çizmeye çalışanlara
tek şey söylerim… “Züzzzttl”
Ne yetkilerimi, ne kalbimi,
ne başka şeyleri kimse
çizemez…

SÜLEYMAN DEMİREL
2 Başbakan’ın daha önce

ettiği “500 gün” sözünün
başına ne işler açtığı ortada.
Şimdi ne alemi vardı, şunun
şurasında yıl sonuna iki ay
kalmışken dolar sekiz bini
geçmeyecek, enflasyon yüzde
55’i aşmayacak demenin? Tabii
“dün dündür” mazeretine yine
sığınılmayacaksa.,

WOODY_ ALLEN VE

SOON-Yl

Davetiye gönderselerdl
bile düğünlerine gitmezdim.
Birileri çıkıp, “Kız tarafı mısın,
erkek tarafı mısın?” diye sorsa,

verilecek cevap bulamam…