Muhalefet etseler aynı, muvafakat etseler aynı

,V ı.

Muhalefet etseler aynı
muvafakat etseler aynı

osyal demokratların
birleşmeye karar
verdikleri ilk zamanlarda yazdıy. dım: “Hiçbir şey .
ğılcnaz… Bir toplantı
par, birlikteliğin erdemerinden, mecburiyetinden
ders Gurur, ‘sonırlalatıla ‘ol- v
ma ı’ e’ ı …”, ›
Dediğlııırıı) gıakğtl/’Birlildelik”_bir sonraki yıla eıtelen- t l
di. Işin komiği yine bölün
ldüler. y

H, _ `_S_}_jIP’den kppanlar CHP’de!)
,tulaşr, herkes ‘değişik yere gittıJYine

.de ‘şükretrhek (geiekirMKendi başları
na özsosyaldemolcıat gani kurmaya .
kalkışanlar çıkabilir. ir süre sonra
onlar da bölünebilirdi.

i**

“Ortanın solu”, “sosyal demokra- ‘

si”, “demokratik sol”, “merkez sol”,
uygun sıfatı siz yakıştırın, bölünmeye
kûmdur. t : ” j”
BöIünm`eye mahkûmdur, çünkü,

_ ‘her biri allâınedir, herşeyi yalnızca
‘_ lârlıldileri bilip öbürlerinin uymasını
` er. ”

Bir de drtak ozellikleri vardır.
Her şeyi anlarlar. Ama, yanlış an
y Iarlar.

***k

Meselâ, İsmet Paşa’yı anladılar,
ama, yanlış anladılar. ı ‘
Demokrat Parti’nin iktidardaki ilk
üç yılı bittiğinde lsrnet Paşa muhalefetinisertlêştirmişti. Yol gösterdi. ›
‘ “Muhalefette muvafakat olmaz!”
Siyas^ tarihimizin en kırıcı muha
lefetini yaptı CHP… DP’yi yok etti, ik- ~

tidara geldi, artık “muhalefet” olmadıklarını akıl edemedi, kendi kendine
küstü, kendi kendine kavga etti, kendi kendini yok etti.

Yine meselâ, Bülent Bey’i anladılar, ama, yanlış anladılar.

Parti içi vıdıyıdılardan bıkmıştı
Ecevit… 1976 yılında sesini yükseltmek zorunda kaldı.

“Bu partiye vurrnayın, acıyın…”

Aslına bakılırsa, o tarihteki tek
“azıcık sol” parti CHP olduğu için,
“Kendi kendimizi yemeyelim!” de
s ‘dılar, CHP’li SHP’liyiş,y

the# nivetlivdißêîlsêltğbé -Äßlîlzı

.-. ı

QSPfliyi
yedi bitirdi..? . î
‘ Daha m_eselâ, Cemil _Sait Barlas;
1954 yılında öfkelendi. – v “%75
“CHP sekiz yıldır hastalbir partidir, siyasetimizin hasta adamıdır…_” ,
CHP o zamanki tek CHP’ydi, lttihat-Terakl<ı^'nin tek devamıydı. Şimdi öyle mi? Her sosyal demokrat (ve de mokratik sol), öbürünü "marazî bir› . parti" olmakla suçluyor. f «'" ' "«~ ı i l , 19 Eýıuı 1949"günü,"NilıatdErînı:' konuşmuştu: "Yakın bir gelecekte, Türkiye, küçük bir 'Amerika hâlini alacaktır..." ` ' CHP grubu ayakta alkışladıydı. On yıl sonra aynı lâfı Celal Bayar (eski CHP'li) etti, az kaldı asacaklardı, yaş haddinden sıyırdı. ` Dedim ya... Denileni anlayan, ama devamlı yanlış anlayanbir 'partidir CHP...` ' ı 't * . ı i** Gelelim öbür tarafa... Rahmetli Adnan Menderes de' CHP'liydi, ama, canından bezip öbür tarafa (hükümet) geçmişti, sinirIendi, yakındı. _ "Günde en az 500 toplantı yapıyor adamlar... Tâkip etmekte çok 'güçlük çekiyoruz... Ne yapacakları na bir-iki toplantıda karar versinler, biz de ne yapacağımıza üç-beş dakikada karar verelim..." Hayat zor... Muhalefet edecek birini bulamayıp aynanın karşısında kendisine küfreden (sabahın köründe) bir parti düşünebiliyor musunuz? . . .. . '%141 ?l kıler yırmı yıl sonra yıne-yanlış anla-î