Mit müsteşarının konuşması uyuyan katırları uyandırdı

O:i.

“ ‘Türk’üm, borçluyum, perişanım! ”

6* _I-plaklırrıı, haksız mı, ona tarih ve

etti? › i ?İ *İ .ı
a. Müjdat Gezen b. Zeki Alasya
c. Nejat Uygur d. Dümbüllü İsmail

. ‘f1968’de Demirel hesabına tiyatromu
7’ yaktılar, Evren döneminde içeri tıktı,eden _tarihten_ bu nasibi kim

; ı ‘i
“ CG. .rêiflpizçiuçmßn Çiller
‘i)“da3)1îvı`4)c,5)b`,’6)c,7)c.

ecek, ama,, edildiği zaman güzel lâftı._Kirrı_;. S.

SlFlRCl HOCA’NlN
-m- Norvmekı
“Darağacma çıkmama B ı R is l M B İ R İŞ ‘- E M HASAN MEZARÇI
yardım ederseniz inişte (Haftalık Anagram Analizleriniz) MEHNIET AGCA ;
&en 1 CUMHURNET HALK pAR-rıg] . (“Mesih” mi, “sefıh” mi olduklarını kenkendı yolumu bulummn- HuvLu ARTİSTE KıM Açık; dileri de kestiremedikleri için) ………………….. ..0
Sir Thomas More. 1535 HASAN MEZARCI CEMALETTIN KAPLAN
AH, NE MASUM CAZGlR ‘_` ADNAN OKTAR
‘ (“G” Joker) :._İ FETHULLAH GÜLEN
_ HASAN MEZARCİ (“Marjinal İslamî ve Protestan” takıldıklan
sektör… Getir-götürcülük… Ç, j; için) ………………………………………………………. ..0_
3. işsizlik… Yani, uğraş- ,ğ NECMETİİN ERBAKAN
sa da, uğraŞmasa da bir baltaya sap i ltercTiß-İĞYBEJŞ( ECêŞXğITCI) 7 RlğCAİ _
Olamayanlar… ‘ (un… Jokêr) ‘ _ OGUZHAN ASILTURK
4. Arızî işsizlik… Bugün kovul- j CAVIT ÇAĞLAR ~ ABDULLAH GÜL
sun, yarın bir yerde nasıl olsa iş bu- Ti_ AĞACI VAR (Bunca yıldır, dört partiyi sekiz elleriyle
lursun hikâyesi… “YENP DEMZ BAYKAL r doğrultup yenileyemedikleri için)………………..0 `
5. Yapısal işsizlik… Kronikler… yiNE BİZDEN AYLAK ŞENKAL ATASAGUN
6. Teknolojik işsizlik… Beş tane RAHŞAN ECEVlT MİKDAT ALPAY `
muhasebecinin işini bilgisayara gör- EN ŞER HAClVAT (Türkiye genelinde “şeriatçı” oyların % 4-5
dünnekten doğan işsizlik. RAUE DENKTAŞ olduğunu, meselenin abartılmaması gerektiğini,
7. Geçici işsizlik… Çalıştığı yer- SAAllGPR. FAUST l 9
den sıkılıp döndüğünde iş bulacak- l S’ mkerl
lannı bilenlerin tatil işsizliği… TUNCA TOSKAY rısını
8. Tabiî işsizlik… Pek net bir tari- îğıêcrîl( so” BİR HAFTADA
fı yok, ama, çevre şartları sebebiyle KAMER GENÇ
çalışamayanlann işsizliği galiba… ERCEC MANKEN NELER OLDU NELER?
V9. Dcğalafet işsizliğirıYağmur (uENıı Joker)
yagdı, ışyerını sel aldı goturdu, yer İ v) A
yarıldı, fabrika çöktü. Buyur, bura- >’* c iyi olousAvım
dan yak… ‘
I *** ŞENKAI. ATASAGUN
lşsiz nüfusun 8 milyona yaklaştı- (MİT MDITIŞAII)

ğı bir yerde, 3 kişiden 2’si 21 yaşından küçükse, şu olup bitenlerden
başka daha ne bekliyorsunuz? IJ

Mesele ne kadar basit, değil
mi?

1) Türkiye’nin doğusunda, yo_ ğunlukla Kürtçe› konuşulmakta,
İ:: kadın nüfusun üçte ikisi Türkçe
bilmemektedir.
` 2) PKK çizgisindeki Medya
»W “W” › »s negxî-#éaé-?éîkâýsğ “-735

î k] . ı ‘
Son bir hafta içinde gündem değişiverdi. `
1) Türkiye’deki şeriatçı oylar % 4 – % 8 ara *

Güncel sohbetin, tartışmanın enflas- i
yon hızına endekslendiği şu günlerde, Tİİj’TV’yi bölge halkı çanak antenden

Topkapı-Güneşli hattında otobüse bindi rahatça izlemektedir. a. 2) Hem MİT, nem &Skefiye Apdnnn nslnna’
bizim RCŞO… j~ 3) Bölgenin birinci öncelikli -` masını, ondan doğan boşluğun devlet tarafınTnm Önüne genç bn nnnnn ÖÜŞİÜ› 7 problemi eğitim- dan ekonomik-eğitsel olarak doldurulmasınıis

Önlü-arkalı, ikisi de ayaktaydı. . Siziik, ikincisi

n _ _ tiyorrnuş…
otobus çukura _glrdn Re” askıya m’ genç kuşaklar 3) Kürtçe yayın yapılabilirrniş…
tunamadı, önündeki hanım yolcuyu tam- .i arasinda özellikle “ *çk*
ponladı’ Wğun Olan işsiz’ Benim sık-sık danıştığım dört kamuoyu

“Ne yapıyorsun lan ser’ seri?” dedi kadın…
“Ozür diliyrem!” ce
. araştırma grubuna koştum…
“Erken seçim” nabız yoklamalarının so
î* liktir.
A: 4) Görüşlerimizi, ileriye dönük
planlanmızı onlara nasıl anlataca

* Vah, geldi Reşordanu_ _ 9 . . . . . 537._ nuçlan radikal şekilde değişmiş… ›
gız. Kendılerıyle nasıl ıletışım A& – .. – – ss
A , “b d -l ” . – . Yenilenen Kurt Polıtıkası sonucuymuş…
i”. hoşunanğitmiştti lleşîiırıgıllriğî kurîîşlziidîenüit)anladlklarl” ko_ ?ı Onlann yalancısıyım…
Bu sefer, çukur-mukur bek- nuşs) Cşgıeğkârînaettî; bize Ok ji” ANAP – % 18

lemeden tamponladı. yakın düşünmektedşilr ç MHP – % 13

“Kusuruma bakmiysen bacım… Ma- 3.? ç*** ‘ . DSP – % 12
âîmi, yen] almlşemdlr’ ceblm Şışkm’ Yıllardır gereksiz yere uzatılan – ‘tt/Â’

“Topkapı-Güneşli hattında mı aldın 0 ij :ırdğoşuîê ancak builmşî? t” bu FP _-% 010
zammı lan? Yoksa, her yüz metrede erıf- ,, a r OZ uucevap Ve” en! Ir 1′ ::ğ D AĞINIK Km ,y 25
lasyon mu patlıyor?” J Tesekkurler sayın müsteşar… -ŞAŞ ” 0

Hana. 5,3., ; .,..-›«,..,_,. y,, !La r: so› gm ;w

‘I i:
.r t
l

. sıymış… i .

Tempo ı 678I2000` İ