Milli Bİrlik Komitesi üelerinden ricam var

BİR GÜNÜ HİKÂYEİ
KURTHAN FİŞEK

iIî Birlik Komitesi

üyelerinden ricam var

ANSU Çiller’in yeni açılan ekonomik paTketini takviye etmek için açılması rica olu
nan bağış kampanyasına ilk destek Alparslan Türkeş’ten elmişti.

Okul yıllarının büyükçe bölümünü sokaklarda geçirmiş olmanın nostaljisi, ama, yapılan
bazı hataların özeleştirisiyle ben de yazmıştım.

Yazıyı tekrarlıyorum.

Ama, tekrarlamadan önce küçük bir parantez açıp kapatayım. Sayın Türkeş avukatı vasıtasıyla aşırı alınganlık göstermiş, üstüne alınmış… Niye alındığını da anlayabilmiş değilim…
Neyse… Yazı aşağıdaki gibiydi.
Hükümeti MHP adına desteklemene itirazım yok… Berbatın bile beteri vardır.

Ama, vatandaşlık hukukumuz 34 yıl eweline gider. 27 Mayıs sabahı sesin/e tanıştık. Sonra “fedâkarlıkf istedin… “Denıokrasi” bekleyenler yüzüklerini toka etti, “Alyans Evleri” 0rtaya çıktı. _ ‘

“Kaç para maaş alıyorsunuz?” diye sormuşsun MHP grubuna… Onlar da “srîfîyane”
söy/emiş/er… “Yarısını hazineye bağışlayalım,
memleket kurtulsun!” demişsin, onlar da “kerhen okey” demişler…

Alyans evlerini hatırlayanlar espri yapmaya
başladılar. .

”Kurt gelecek yerden ne tavuk esirgenir,
ne yarım ..”

Ku/ağının arkasında olsun albayım…
i’ ‘A’ ‘A’

Dediğim gibi, insanların alınganlık sebeplerini anlamıyorum. Ahmet Salih Korur’dan alınan anahtarlarla, meşhur “tahsisat-ı mestûre”
(örtülü ödenek) kasalarının dört gün gecikmeyle nasıl açılabildiğine, çilingirlerin bu kadar beceriksiz olabileceklerine de inanmıyorum.

i’ i’ i’

Milli Birlik Komitesi’nin _orijinal 38 üyesi
vardı.

Alparslan Türkeş (avukatı vasıtasıyla) benden 250 milyon lira ve ayrıca delilmelil istiyor.

Ne yapmışım? “Alyans Evleri”nden söz etmışım…
Mill^ Birlik Komitesi üyelerinin çoğuna “paşa”, isim vererek “amca” dedim. Bir bölümü
vefat etti, bir bölümü hayatta…

Mahkeme benden delil istiyor. Ben şahit
göstermek istiyonım. Ayrım yapmıyorum. isimlerini veriyorum. Savunma şahitliği yapmak isterlerse sevinirim. __

Cemal Gürsel (Orgeneral), Fahri Ozdilek
(Orgeneral), Cemal Madanoğlu (Tümgeneral),
irfan Baştuğ (Tuğgeneral), Sıtkı Ulay (Tuğge
neral), Ekrem Acuner (Albay), Mucip Ataklı
(Hava Albay), Osman Köksal (Albay), Fikret
Kuytak (Albay), Sami Küçük (Albay), Haydar
Tunçkanat (Hava Albay), Alparslan Türkeş (AIbay), Muzaffer Yurdakuler (Albay), Refet Aksoyoğlu (Yarbay), Orhan Erkaniı (Yarbay), Orhan Kabiba (Yarbay), Mustafa Kaplan (Yarbay), Suphı Karaman (Yarbay), Sezai O’kan
(Yarbay), Ahmet Yıldız (Yarbay), Emanullah

‘ Çelebi (Hava Binbaşı), Fazıl Akkoyunlu (Binba
şı), Vehbi Ersü (Binbaşı), Suphi Gürsoytrak
(Binbaşı), Kapri Kaplan âßinbaşı), Muzaffer Karan (Binbaşı), Mehmet ‘neş (Binbaşı), Şükran Öznkya (Binbaşı), Şe k Soyuyüce (Binbaşı), Dü ar Taşer (Binbaşı), Münir Köseoğlu
(Deniz Önyüzbaşı), Selahattin Özgür (Deniz
Önyüzbaşı), Rifat Baykal (Yüzbaşı), Ahmet Er
(Yüzbaşı), Numan Bin (Yüzba ı), Kâmil Karaveiioğlu (Yüzbaşı), Muzaffer zdağ (Yüzbaşı),
irfan Solmazer (Yüzbaşı)
‘A’ ‘A’ ‘A’

Yukarıdaki tam listedir. Bir bölümünün cenazesinde bulundum, bir bölümünü gördükçe
saygıyla, bir başka bölümünü dinledikçe (ve
okudukça) öfkeyle hatırlıyorum.

Bir dönemdi o…

Mahkemeye bekleriz efendim…

l ‘ OĞLUMUZ
NE ıs YAPAR?.. ı* .

i ,. ıı

25 Haziran 1994
CUMARTESİ

YUSUF BOZKURT
ÖZAL (birader)

BAZI ailelerin servetleri rahatsız etmeye başladı.

Dikili üdanı olmayanların nasıl
“iungle sahibi” (jonklörlükle ilgisi
yok, sık orman demektir) olduklarını merak edenler var.

Tereke belli değil…

Ya belli değil, ya bilinçli şekilde saklanıyor.

Çiller familyasının dikili ağacı
çok… Bir dönüm orman kessen,
elli villa inşa edilir.

“Boyalı gazoza talim ederlerken nasıl Amerika’da gayrımenkûl
edindiler?” diye sormaya hakkın
olabilir.

“Bizim evde tek kap yemek pişer!” demene itirazım var.

Evde pişen tek kap yemekle bu
kadar kilo yapan bir aile söz konusu oluyorsa (kilo ortalaması yüz üç
okka), herlıialde, Idşarıdzî yenâek
yeniyor, ev e üst ü yapı ıyor emektir.

Bari Uçuran’lara bulaşma…
Hiç olmazsa kilolarını koruyorlar.

(Napolyon, 1793)

ı!!
: r / `
. i /

i BELEDİYEDE ı
RENKLİ KALQIRIM
MLıHENDl

dıt

y;
O .Â
pl.’

«İ
. i’ »â
ü v; ee