Marx, Maradona, Tanju, Tansu ve “Memleketin acil gündemi”

KURTHAN FİŞEK

MARX, MARADONA, TANJU, TANSU

VE “MEMLEKETİM AcİL GÜNDEMİ”

Louis Bonaparte’m 18 Brumaire’i kitabının ilk satırında
Karl Marx anlamlı konuşur.

“Tarih iki defa tekerrür
eder. Ilkinde tragedya, ikincisinde fars olarak…”

Efendim, küçük bir parantez açıp kapatıyorum.

“Fars” denilen şeyin alaturkalaştırılmışı, “Direklerarası”
kaynaklı tülûattır.

Adamın biri bakkala gider,
parasının üstünü “sikke” olarak ister. Bakkal cevap verir:
“Sirke mi dedin amca?”

Kahkahkahkah… Kihkih

ı o o

Yelkenleri atlastan, halatları ibrişimden elbette yaparız…

Bu yeteneğimiz, öbürlerinin yanında “ikinci sımf’ kalır.

Tanju’yu biz yarattık. “Sen
neyınişin be abey!” dedik.

Türkiye’de attığı gollere
endeksli altın, gümüş, bronz,
aliminyum, bakır pabuçları
verdik. O da havasına girdi.

“Ben neymişim be abey!”

o a z

Müdafaa oyuncularının boy
ortalamalarının (meselâ BJK)
1.65 olduğu bir yerde, 1.71’lik
adam, altın-gümüşü geçin, pırlanta, elmas, platin kakmalı,
kramponlu pabuç da alır.

Avrupa’ya gittiğinde, 1.90′
I’ ‘ ‘ ° ‘ ‘ ` ‘ ` ‘ ‘ ` ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ° ` ‘ ‘ ` ‘ ‘ ‘ ` ` ‘ ‘ ‘ ‘ ‘-1

i
ABDÜLBAKİ ruîı i

ala isim BİR İŞLEM
SOSYAL DEMOKRASİ

E MORAL Knsutsos

SOSYAL DEMOKRAT HALKÇI PARTİ
HAY ALÇAK! TEK TİP SOL MORARDI

OLAĞANÜSTÜ KONGRE
Üııüıoııéumı KONSER
(‘AH’Joker)

YENİ KABİNE ABLNEKINAYE
(“A’Joker)
ONURKUMBARACIBAŞI

BuaAmııaAşKuMAmı.
TÜRKANAKYOL OKARTKÜLHAN ı
(‘H’Joker)

cEvuErsELı/i DEVLETSEVICİ
(‘I’Joker)

TAHİRKÖSE TEKAHPSÖR’

I
I
I
MUSTAFA YILMAZ I
YııHAzAsAnLıııııı/ıı g
I
|
I

(‘A’Joker) ğ _
SALİH süıııısn’ ııAssllııııaJ

ı cati ve Azize`den olma, Ankara
i Hukuk Fakültesi’nden lisans ve 9
I master diplomalı olduğunu, rivâyete göre sular-seller gibi ingilizce konuştuğımu TBMM albümünden öğreniyorum.
“Anayasaya Giriş” kitabım yazıp, anayasaya girilmesini (milletçe) beklerken hapse giren
(şahsen) Mümtaz Soysal’a ne dediğin aklımdan
çıkmadı. “Ben Sokrates olmak istemiyorum”
l demişti hoca… Sen de kükremiştin… “Sokratesi
i Yunan mahkemeleri yargılamıştı. Burası bal ğımsız ‘Türk malıkemesidir…”
Duruşma hakimi Albay Süha Umurhan bile gülmeden edememişti bu özlü gözlemine…

12 Martin en sıkı savcısıydın, tek sorum
var. Mümtaz Hoca’nın “koalisyon ortağı” olmasım nasıl içine sindirebiliyorsun?

lık savunmacıların arasında
kalınca, gittiği yere kadar sıçrar.

Yani, yerinde sayar.

O O O

Tanju Çolak, araba kaçakçılığından mahkûm oldu.

Hapse girip çıkmış biri olarak üzüldüm.

Allah (ve dünyevi adalet)
kimseyi 22 ay yatırmasin…

Tanju Çolak, dünya karmasında oynamak üzere elini kolunu sallayarak yurt dışına
çıktı.

Olabilir. Yahya Kemal Demirel’den ne eksiği var? Girip
çıkıyor bankalara… Kuyrukta
bekliyor, Kıbns’a gidip geliyor.
Anayasamızda “eşit haklı vatandaş” maddesi kutsaldır.

o o o

“Anayasa” dediniz de aklı
Şiran doğumlu (1937), Ne

ma geldi.

Tanju’yu ateşe atan babası
anayasaya sığındı.

“Eroin, kokain kaçıran Maradona bile affedildi. Tanju niye edilmesin?”

Gömlek cebinden düşürmediği anayasayı, işine geldiği
sürece savunduğu anayasayı
yüksek sesle okusun baba…

MADDE 104- …. .. Sürekli
hastalık, sakatlık ve kocama
sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak.,

“Ozel af’ yetkisidir bu…
Cumhurbaşkanına verilmiştir.

Istendiği zaman katı, istendiği zaman “yumuşak” uygulanan “anayasal yetki” olmaz…

o ı a

Tanju’nun yurt dışına gi
derken söyledikleıi ilginç… `

I

I

E .___ .

Ş Üniformalı cum: huriyet askerlerimizi
l “PKK eşkiyası” zanneŞ den Kürt korucular 9
l kişiyi -şehit etmişlerdi.
l On yıl süreyle kendi
ğ topraklarını bombalaı yıp “beni Kürt korucul lara emanet ediniz”
} dersen böyle olur.

} PKK eşkiyası pusu
ğ kurmuş… Cumhuriyet
: ordusundan gelen gi: den yok… Reşo kaygılı
l bakışlarla Şemdin’e
} dönmüş…

l “Henüz gelmemişg lerdir babo… Başlarıl na bişey gelmiş olmig ya?” ‘

İ’
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l
I
l
I
l
l
l
I
I
l
l
I
I
I
I
l
I
I
I
I
I
l
L

TEIDOIZB

“Duruma bakacağım, belki
dönerim, belki dönmem…”

Tanju`dan daha sorumlu
vaziyetteki babasının söyledikleri ilginç…

“Süleyman beyin eline bakıyoruz. Adalet hatasının düzeltilmesini bekliyoruz…”

Benim de söyleyeceğim var.
Yargıtay’ın oybirliğiyle karar
alması ender vakadır.

Bir de Babaya tavsiyem
var.

“Yorum esnekliği” açısından, aklının bir köşesinde dursun…

Rıdvana özensin Tanju…
Devamlı sakatlansın, ahh-vaahhh inlesin…

Belki özel af kapsamına girer.

“Devamlı sakatlık” meselesı…

Nar IIIİFTEISI

TANJU ÇOLAK l”Kendim ettim kendim buldum”
şarkısının eşliğinde arazi olduğu için) ………………… ..0
SÜLEYMAN DEMİREL l”Gel babaya gel” şarkısının
eşliğinde Tanju’yu memlekete geri çağırdığı için) ……. ..D
MURAT KARAYALÇIN l“Çiller’in malvarlığı” tartışmasını, inanılmaz bir ustalıkla, kendini feda edercesine, gündemden düşürdüğü
SOSYAL DEMOKRATLAR (En sudan işleri bile
yokuşa sürmede rakip tanımadıkları içini …………… ..0

ÖBÜR SOSYAL DEMOKRATLAR (İki arada bir
derede kaldıkları için) …………………………………………. ..0

TANSU ÇlLLER (llk defa kendisinden bahsedilme
yen rahat bir haftayı yardımcısı sayesinde geçirdiği

için) ……………………………………………………… ..RAPORLU
HİKMET (Duygulanmayı bakanlık kapısında
akıl ettiği için) ……………………………………………………… ..ö

SEYFİ OKTAY tCMUK” diye diye. “MCUK”Ia yetln
mesine kendisi bile şaştığı içini…
MEHMET KÖSTEPEN lTüıksat uydusunun tırlatılışının tekrar ertelenmesine. “Fırlatılmamışsa tırlatıtmamış demektir” tepkisini ikinci dela gösterdiği içinl………0
ERCAN KARAKAŞ (koltuk bulmuş. küllürlüsünü
arıyor” lâlını kendisine ettirerek. sosyal demokrasinin
öncelikli gündeminden düsmeyi başardığı için)

“Aç insanları doyurmak
için en çok kullanılan
kelimeler, iş, aşk, aile, din,
sanat ve vatanseverliktir. .

(OJ-lenry, 1903)

. duman olan yerde…

SABBIN

Önce Nizam Partisi vardı.

12 Mart darbesinden sonra kapatıldı. Arkasından Selamet
geldi. Cihet-i askeriye onu da
hâHetti. Şimdiyse Refah var.

bulunduğu için veto edildi. Hangi
parti yaptı bunu?

a. ye İşçi Partisi

b. Cumhuriyet Halk Partisi

c. Cumhuriyetçi Köylü Millet

SONU SELÂMET BEFAWIN SONU FERAHLIK
l

b. 29 Ekim 1923
c. 23 Nisan 1920
d. 19 Temmuz 1983

1983 genel seçimlerine sokmadılar 1984 mahallî

Refah Partisi nereye kadar Pa-“ÜSİ . . .. .
nden? d. Süleyman beyin Adalet Seçiînlîfîde b°ğlğığsterdl~ Oyla’
Bilemiyorum… Belki batar, Pmisi m’ :şü-Zdîçğé; Yüzde 7_ 7
belki tePemİZe çıkar. c. Yüzde 8.8 d. Yüzde 11.1

Necmettin Erbakan’ın burcu

Akrep’tir. 1926 yılında doğduğunda, “bu mutlu gün”, önemli
bir bayramımıza denk geliyordu.
Hangisi?

. Ecevit’in ilginç bir gözlemi
vardır: “Türkiye’yi bekleyen

en büyük tehlike, PKK değil, Refah’tır…” Refah Partisi’nin selefı
olan Millî Selamet Partisi, kiminle ilk hükümet ortaklığını kurdu?

Siyaset tuhaftır, okul arka
daşlarını birbirine “lâf düşmanı” eder. Necmettin Erbakan
hakkında, “Onun kafasında bir
tahta eksiktifisözünü kim etti?

VAK’A-I O.J.SIMPSON
VAK’A-| TANJU ÇOLAK
VAK’A-| HAYRIYE

O.J. Simpson, Amerikan futbol
“en efsane” ismidir. Öylesi ne geldi, ne görüldü.

Eski karısıyla iki erkek arkadaşımn “hamamdaki çıplaklar” resmini görmese, kan
beynine sıçramasa, şimdi idam talebiyle yargılanmayacak, kararı beklerken mapusta ol
kimse sormadı.
Aykut da profesyoneldir, Tanju da profesyoneldir.

Birisi evinden gayrı yeri bilmez, futbol’

O.J. Simps0n’da öyle oldu.

Kısa adıyla O.J.’nin sevenleri var. Mahkeme salonunun önünde “O.J.`ye diye
haykırıyorlar, pankartlı gösteriler yapıyor, lo
için yaşar. Obürü evinin yolunu bilmez. ı biler oluşturuyorlar. u
Profesyonel Futbolcular› Derneği *adına Tanju da ağlıyor. Olmüş, ağlayanı çok…
dönemin maliye bakanı Adnan Kahveci’ye gi- 9 I 0

dilir. “Efsane isim” (Türkiye ölçeğinde) toplantıda, yakabağır açık, ağzı yanmaçık ayran
budalası gibi konuşur. “Hazır gelmişken, şu
benim benzin istasyonu ne olacak?”

o ı ı›
İnsanlar kendi putlarını kendileri yara
“Affetmezseniz dönmem!” diyor beyzâdem… Bazıları da kalkmış, Türkiye’nin “dış
tanıtım” için trilyonlar harcadığını, Tanju’nunsa “ınillî hazine ve tamtım aracı” olduğunu söylüyor. a;

Kararı veren Yargıtay üyelerine soran
yok…
Yargıtay`ın oybirliğiyle “onay karan” alması zor iştir. Tanju’nun “kader kurbanı” değil, “aslî fail” olduğımun tescilidir.

Ne affı?

mayacaktı. Devletle pazarlık etmeye kalkışan Ap0’ya
Bizim “zenci” calıillik etti. herkes kızıyor, aynı işi yapan Tanju’ya kızan
o o o yok… Tam aksine, herkes üzülüyor.
Tanju Çolak yurt dışına çıktı. Nasıl çıktı- Kimse kanunların üstünde değildir.
ğım polisten sorsunlar. Efsaneler idam olabilir, müebbede çevri
Tanju Çolak “Affet beni baba!” dedi. Tanju`nun özbabası (0 da işin içinde), “Oğlum,
dönmesin!” diye çorbaya maydanoz oldu.

Tanju Türkiye’de meşhurdur. Sevenleri
vardır. Sevmeyenleri daha çoktur. Meselâ,

l29TEMPO

lir.

Efsaneler 9 yıl yiyecekken “lütfen” 22 ay
yiyorsa, yatsın kalksın şükretsin…

O da, üyelerinin üçte ikisi Fenerbahçeli
olan Yargıtay`ın kendisine kıyağıdır.

3′ Cumhmyet a’ ğcevit 1 ğürkeş a. Korkut Özal

b- Kâbotaj c’ emre ‘ 93573” b. Süle an Demirel

c_ 19 Mayis Hoca..” ‘Ama, TOBB genel sekre- c_ Kemğimlçafan

d_ Kurban terlığını daha çok sevdi, oturduğu Arslan ortanın solundakiler- d_ giiirgut Özal

koltuktan kalkmak istemeyince, le Selametçflerin imam ni
* Necmettin Hocaınin doğu_ polis marifetiyle binadan çıkartıl- kahlan bir süre devam etti_ “Sos- 1991 genel seçimlerinde, ba
innndan 30 yil sonra, doğum_ dı. “Atın şu adamı!” emrini kim yolojik değil, siyasal yanılgı” diye raja takılmamak için “kutsal
günü değiştirildi, nüfus kağidi vermişti? _ dağıldı_ Ne kadar devam etti? ittifak” kurdu Kimlerle?
tashihiyle bir gürı sonraya alındı. 3′ Süleyman D971” e] 3- 1181711 b- 737′ a’ DSPCHP
Hangi nüfus idaresi yaptı? b’ Suat Ha?” UTEÜPIÜ cı 11 11353 d› 9 3)’ 10 31111 b’ DPDDT

n_ Münih c. Bülent Ecevit c. MÇP-IDP

b. Frankfurt &Bülent Ulusu “12 Piyangosu” d, ANAP-DYP

c. Riyad 1:. Selamet Partisi’ne vurdu,

d Sinop Necmettin Hoca siyasete atıl- kuluçkaya yatıldı, ortaya Refah

‘z ,n maya karar verdi, 1969 se- Partisi Çlktl. Ilk başkanı .J ıp ın ıp u ıq (9
Bundan 29 sene evvel “profe- çimlerine Konya’dan aday olmak Türkmerfdi- Ne Zaman kunlldu? ın (s ıp (v ın (c ıp (z ın ti
sör” unvamnı aldı Necmettin istedi, “fazla takkeli ve takunyah” 8- 19 Mayıs 1919
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __5________-___-______________1
Fenerbahçe’den takım arkadaşı Aykut sev- tırlar.
mediğini açıkça söyledi. Niye sevmediğini Sonra da ipini çekerler.

.I