lüme karşı değilim! Ellatlara karşıyım! (1)

i’

ı tartışmaşW- çıktığ… _Ziya
‘kökünü kaynatıp hastala
‘ SENI tavır

.dırıtn – ,
.- i. Hiç dunnadılar/!meslelcten men”
cezasıverd i

nem( apar-toparşkoştuıejgz e

°ê”â”ara kârâıvımi)

i-“U HTEMELEN
‘T“5-6,..3 yıl r oldu.
Televizyonlarda’ i” “zakkum

Özel .isimli biri, Azıkkımın

rınajçireıek kanseri tedavi ettiğini söylüyordu.

i Türk Tabipleri Birliği

.du._ ` “

`- “Ziya zel

‘şarlatan- ‘

ileti-akı& ‘ Daha :sonra popüler. basına “Zak
_ kumZiya” olarakgeçen Öze|’in etra-.

fındar; inanılmaz 2 bir Wlobi” oluştu.’

Sansasyoneljgve asparagas). haber çı- n
, karmayaeli mahkûm olan bazı baysın, sidik tahlili bile yapmaktan âciz _

porlaryayınladıla . _,.
Daha önemlisi, meslekten yasak
lanan Ziya ÖzePinğaçtığı özel tedavi

‘otelinin adresiniyayınladılar.

Ziya .Özel ,umut ticareti yaparak

bazı yabancıîlaboratuvarlardan ra
köşeyi döndü.
Döndü, hemde ne döndü. Hanları hamamlarışiyar., Sebil sürahisi gibi
dizilmişler, umut_ üretip para_ topluYo . .. İ -.

i *â *o
Rahmetli telefonları kilitAva’, ..- I lı

lendi.
Köüileri vardı’, Anaııı avradını…”

diye başlayıp,°l”llıişlallah eberirsin eş- ”

şoğluşşeklf’ diye bitiyo ardı. f

.- * .Sıcakları;seyecenlerivardL/“Haldi

olduğunuzu îlpiliyomz, ama, _tek

‘ »umu umuzîbungumııdumuzu kır- .

ma n… açık kaprbıralan…”
hmetli

den öldü. 1

Türk tahlilleri Birliği’nin 17 yıllık _v

İ yatağı ipayla-:İ

‘ Bir sabah, babamın ölüm döşeğin
de olduğu haberi’ gazetelerde çıktı.
“Nesebi gayryışahih” Abiri aradı. Ba
jbam kıpırdayacak-ıhâlde değildi, an
kanserin
belâsınijıbulsıın mevlâsını…” î ‘

@Annemin ağladığını ilk defa gör-` v(

dümß – Arlılâ-,rdl ~ ` A
› ›Bant y kayıtlarına baktım. Sesleri
” j 4 l
ZTiyavÖzeAPin kendi sesiydi.
d.” `*. ,*
zesidir. .r ‘ . _
Herkes-“umut peşinde”…
‘Sağlıklıyaşam umudunu paraya
tahvil ilk adamdır.
Bazi okuyucu’ mektupları zoruma
gidiyor. .. _’ ‘gs- ”
,ßabamıöleceğini, dayanılmaz acılar içîndcehîkıvranarak öleceğini biliyordu. Yaşamak için direndi, anneme, kendisine; iki oğluna, torununa
İçektireceğini . biliyordu. O direndi,

‘ l muci
“rendii
;. “çıkmayan candan umutı kesil
‘ mez!” prensibini savundu.

Son söylediği sözü hatırlıyomm.

‘ “Banajîgnıayınl Merhanlııetbistemiyorum, yat başladığı ‘ i iter.
Bazen neşeli’, traiîk kazasırgııda.

‘zen acı içinde, karıser nda…”

`Bunlarinıye`yazdım? 2 V` `
`-. “Ötanazff ‘ konusundaki ‘karşı tezi
anlatan, güzel anlatan.bir okuyucu

mektubu-aldım da ondan… Bir sonra- l y
` ya.kalşın.î`.4 ‘, ”

Klarğıdanv-cibiliyetsiz birinin ses-L; ‘
r .t”Zaldcunıa karşı çıkar mı? Görsiin

biz direndik,,doktorlarıptalebeleri di- A

..Ba- ;

.gSonra;~,,İekledi; “Bana acımayınt

. ` ‘ facibanayeter… Paylaşmak _ o
o Doktorun görevi, acı
ıan t-f