Kurultaylar tamma! Geriye kaldı üç nalla bir at!

bulunmuştum. “Bana ‘Cats’ ve

‘lîlâêtiifıîîş- “’
_; O. ghrýı.
-sakırrm

_ ,ßißmerikan kovbo’ “fl
. V’

.Kurultr m! ,Geriyehşril i

kaldı üç nalşlğa bir at!

OSYAL demokratların “niet” kurultaylarının başarıya bittiğini duyunca, aklım

çok eskilere gitti.
Suudî Arabistan’a ‘giden bir
mühendis arkadaşımdan ricada

‘Evita’ müzikallerinin video kasetlerini etirir misin?”

Sa oşluk bende… Suudî Arabistanîda,,.’~_.mırnıkların, first-f
‘ işi’_0kunmaz… Bu-_z
, ffhoşumagideı” düşüncesiyle
.ebidemk lmaıbir John Wayne filmi

,’ demokratların’ birlêşmeleri ne
`_ :zaman gündeme gelse şçıkartınseyrede
:gri î Yine öyle’ yaptım, -‘_’pa_zar keyfi” ni
etıne… Ğ

John Wayne ya_ uk-yam

şüyle bara girer, “Düşman-îýarrihi?” diye
‘ etrafına göz atar, ,kendisini ;dostlar arasın

ı .

da bulunca da biğğiğjî ş _k
“Selamınaleykürn’;.’.” ‘ı ›
Bara tünemiş, açık poker__masalarına

yayılmış arslan cinotriler de hep’ bir ağız
dan karşılık verir. ; s ş -..-›«ğj;-;

“Ve aleykümselaammmnîgım..

Çok güldüydüm; Müslüman mahalle
sinde salyangoz, l-_iıristiýan mahallesinde
kandil simidi satılmazpğÇingehé mahalle
sinde de musandıra olmaz.. -` ” A

‘A’ i’ ‘k 5 ,_’ l

O filmi ilk seyrettiğimde, CHP’nin be›
lünme kurultaylarından biri vardı.

Video kasetini SuudiArabilstaWdan
getiren arkadaşla ;beraber _seýretrniştik ülmi… Ilginç bir anısını aktardı”. î

Suudî Arabistan’daki gurbetçi günlerinde, Arapça altyazılı bir film seyretmiş… Kovboylar kırık Teksas lngilizcesiy
.ka

U

‘ ie konuşuyor, Araplar olup bitenleri anla
sın, izlesin diye, sağdan sola arap harfleri
geçiyormuş…

llardır. saklarım,

“Ne var bunda? Dünyanın her yerinde yapılıyor…” demiştim. ,

Arkadaşım cevap vermişti: “Arap televizyoncular ekranı ayarlayamamıştı. Altyazı değil, alınyazısı vardı…”

Ne zaman sosyal demokratların birleşme (veya bölünme) kurultayları olsa,
hep bu hatıram tazelenir.

Gülerim.

Birbirlerinin dilini anlamazlar. Anlasınlar diye tercüman tutarlar. O da anlamadığı için, kendi aklınca konuşur.

b Sosyal demokrasinin alınyazısıdır
u

“l05 yıllık alınyazısı…
‘A’ *k i’

Sosyal demokratların birleşmeye ıkına
sıkına karar verdiklerini gurbetten duyunca sevindim.

Sonra merak edip sordum. Demokratik solcular nerede? Bülent bey, Mümtaz
hocayı aradı mı? *

SHP, CHP’nin devamıdır. CHP,

_SHP’den kopup gitmedir. ‘

DSP apayrı bir kitlesel harekettir.
ANAP’ın dört ayağından gelen, Refah
tabanından devşirilen oyları vardır.
d Mümtaz Soysal’ın belli bir imajı varır.
Bülent Ecevit’in karizması vardır.
Sosyal demokratların bürokratlıktan

gelme “teferruat ve protokol düşkünlük- _

leri” vardır. .

Belki “sosyal demokratik kıdem” (veya yaş-baş) gereği “çay daveti” bekliyor.

Bir şey söyleyeyim mi? Bunu kim becerirse, Uçüncü Adam odur!