Köpek öldü, DGM ‘yumuşadı’ (2)

14 Haziran 1994
SALI

II l ı II II
Koııelı oldu,
DGMîââîâlîlshâğî

F
DGM “vumusadı”! .Zi
. -‘ .A9 m***

_ ‘dü O Hayır, ben sadece polise

mirbaşı) Nusret Demiral’ın yardımcı oluyorum.
biricik “Goldi”si Öldü, adli- ß z Çavuşoğlwnun,
YeYl “İnsan SGVBİSİ” ÖâSİI- ça ıntı Kuran-ı Ke
Ayşegül Nadir hamfendi köktendinci (lBDA-C)
bağlantılı, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi “hafif
suç” içeren, “toplu kaçakçılık” maddelerinin kapsamına giren bir
meseleden dolayı Ankara’ya geldi.

Gözaltında 28 saat bile kalmadı.

Çıkarken bitkin-perişan değildi.

Gülümsüyordu.

Eski _kocası Asil Nadir’le telefon konuşması yapmasına izin verilmediği için
DGM ve emniyet yetkililerine kızgın bile
değildi.

Leyla Zana’nın kaldığı (ve sonra ceza
evine posta edildiği) hücreden çıkarken,

geceyi çok rahat geçirdiğini bile söyledi.
‘ *i*
Bütün bunlar Nusret Demiral’ın (daim
DGM başsavcısı) köpeğinin zehirlenerek
öldürülmesinden sonra oluyor.

Daha yakın, daha sıcak, daha sevecen ‘

bakılıyor insanlara…

Küçük (ve büyük) kusurlar affediliyor,
hoş görülüyor. ‘

Tecimer (TDK. tüccar) gazetecilerle rahat konuşuyor.

0 Çalıntı eserin yurtdışına ::atılmasına
aracılık ettiğiniz söyleniyor, doğru

rim’i size getirdiği ileri sürülü

yor.
O Oğuz bey benim kuzenim.

Yani iddiaların tümünü reddewsunuz? _
O Olayla hiç ir ilgim olmadığı anlaşıldı, onun için serbest bırakıldım. Hiçbir dava da söz konusu değil.

_ 9 (Ci) zaman neden gözlem altına alını

niz?
O Bir yanlışlık oldu.
6 Emniyette geceyi nasıl geçirdiniz?

O Rahat.

i**

Üstüme vazife değil, Allah DGM’ye
düşürmesin, ama, Ayşegül Nadir’in yerin- ‘
de olmak isterdim.

Toplu kaçakçılık, eski eser çalınması,
uyuşturucu, silah ticareti gibi bağlantılardan “asılsız suçlama”ya uğramanın tam
zamanını buldu.

d Bir buçuk gün ağırlandı müteferrikaa

Âlâyla- vâlâyla tekrar süper villasına
uğudandL

Bu kadar sevgi, ilgi ve şefkat görmek
için yakınlarımızın_ ölmesi mi gerek?

, .., n. v kw;

.LMAZ ‘ l vie l u ueız vvs-rvıe
“Eîßlıllıo vsglfl.. ?gweclnıés IlDÖMlHJM…

Senin bu yaptığına “madımak
yangınına sobacı körüğüyle gitmek”
denir. Senden tek fazlası soyadındaki “r” harfi olan birini eleştirmek sana mı düştü? “Düşünce öz “rlü “”

Azlz NESllTl _ _ . dediğimiz şeyin neresine sığğlrl? ğu
B angladeşlı feminist bır yazar kı- Merakımı bağşıau_ ~

zımız (Teslime Nesrin) çıkmış,

Kuran-ı Kerim’in çağ atlaması F_
gerektiğini söylüyor. ş 3
Sen ne yapıyorsun? Eleştiriyor- _s14 `

sun…
“Kuran bugünün koşullarına uy
durulmamak üzere indirilmiş bir ki- l _ __ __
taptır…’_’ diyor, sonra konuşuyor- ‘Vasat b” ç°cuğu“ e” bÜYUk
sun… “İslâm’ın formu de iştirile- talihsizliği, büyük bir babaya
mez. O zaman müslüman o amazsı- sahip (gmakurmrr

isi” V°’*’ wvsûnoıerv! m&