Köpek öldü, DGM ‘yumuşadı’ (1)

13 Haziran 1994

PAZARTESİ

a nin ııüııüıı ııiııîııııssi
KURTHAN FİŞEK

II ı u II
0 II,
evlet Güvenlik
M a h k e m e si’nin “her daim” savcısı Nusret
DemiraI’ın köpeğini
öldürdüler.

Ankara Çankaya
belediyesinin yaptığını zannetmiştim,
açıklama geldi, mücavir alandaymış,
onlar yapmamışlar.

Nusret Demiral
insanlardan esirgemekte inat ettiği sevgi ve şefkati, “Golden
Retriever” cinsinden hayvanını kaybedince keşfetti.

Yakınımı kaybetsem ben de öyle duygulara yakalanırdım.

***k

Farkında mısınız.? “Geldi” öldüğünden beri, Devlet Güvenlik Mahkemesi de
llyumuşadıl!.

İşin içinde toplu kaçakçılık var. İşin’

öbür_ içinde silahlı köktendinci örgütler
var. Işin içinde Istanbul sosyetesinin gözdeleri var.’ Işin daha öbür içinde eroin,
kokain, silah mafyası, uyuşturucu ayaktakımı var.

Ayşegül Nadir de var.

Çağ atladık. .

DGM’nin yetki alanına giren bir suç
yüzünden “hamfendi” kendi özel şoförü
.ç nün kullandığı Mer
; cedes’Ie Ankara’ya

l geliyor, videolu oda
da istirahate çekildik
ten sonra, “bizah
met” sorguya alınıyor, tahliye ediliyor.

34 AN (Ayşegül
Nadir) 006 plakalı
aynı arabasıyla Istanbul’a dönerken, “Ayş ül’ü ökertmek
_ ko ay mı? şte gördüi ` nüz!” diyor. Sonra
gazetecilerle muhabbete dalıyor.

SORU – Olay nasıl oldu?

CEVAP – “Vallaaa, hiç haberim yok…
Lüks villamda, antika Kuran-ı Kerim’i
satmak isteyen kuzenim Oğuz’Ia (Çavuşoğlu) aynı Kuran-ı Kerim’i satın almak
isteyen kadim dostlanmdan, IngiItere’de
antikacılık yapan Ihsan Azzami tesadüfen benim evime gelmişler, oturup pazarlık kesmişler. _Çalıntı mal olduğunu
bilseydim böyle yapar miydim?”

f**

G ııusaur! (1)

Köpek öldü, DGM’de insan sevgisi ‘

başladı.

Ayşegül Nadir’in videolu (alışkındır)
sorgusu 28 saati bulmadan bitti.

Başkası oradan kaç saatte çıkar? Neler
sorulur, ne yapılır?

Gerisi yarına kalsın…

isvısızınven zorzuuw 11145 cııcuzvımız.
ıaııuLAızvA ama::: uerzıvorzmız.. g.

“am,

n Canon»

vata borcu ııııer

bitmez orauavım…

veyt’te amele görünerek
Klytiami Beach’te mütevazı bir
villa sahibi olan Efe Ozal
askere çağrıldı. Gider mi, gitmez mi,
annesinin tavsiyesine uyup
“zamanının gelmesini” bekler mi,
beklemez mi, bilinmez,
ammaaaaa ….. ..

Sezai Şengün’ün haberine göre,
yavrucuk, zamanında silah altına
girmezse ayvayı yedi.

”Askerlik çağrısından sonra 7
gün içinde şubeye başvurursa 1 aya
kadar, yaka/anırsa 3 aya kadar hapis
yatacak. 7 günden sonra 3 ay içinde
askerlik şubesine gelirse 3 aydan 7
_yı/a kadar, yaka/anırsa 4 aydan 1.5
yıla kadar hapis cezasına
çaıptırı/acak. Yasaya göre Efe, 3
aydan sonra gelirse 4 aydan 2 yıla
kadar hapis, 3 aydan sonra
yaka/anırsa 6 aydan 3 yıla kadar ağır
hapse mahkûm olacak…”

Espriyi Mustafa Taşar yapmış…
“Vatan borcu biter bitmez 1
oradayım… Florida’da…”

_ i’ .

MURAİ KARAYALÇI ‘

Türk-Iş genel başkanı Bayram
Mera|’e fena halde sinirlenmişsin… Adamcağız hiç mi konuşmayacak? Nadir sinirli anlarından birine denk gelmiş, homurdanmış…
“Murat Karayalçın, başbakan yardımcısı gibi değil, başbakanın
özel kalem müdürü gibi hareket
ediyor. Türkiye’nin yarısı satılsa
altına imzaa ..”

Aşırı hassasiyet gösterilecek,
“kişilik haklarını ihlal” sayılacak,
hele hele 2 milyar liralık tazminat
dâvâsı açılacak ne var bu lâfta?

Devletin yarısından fazlasını
oluşturan KlT’lerin özelleştirilmesini (satılmasını) öngören
koalisyon protokolüne rahmetli
babam mı imza attı?

“Babam babasından korkardı.

@en babamdan korkardım.
Çocuklarımı korkutmazsam
nânıerdim…”

(Kral V. George, 1935)