Kölenin tek hakkı vardır: “İtaat etme” hakkı…

2-,

KÖLENİN TEK HAKKI VARDIR: “İTAAT ETME” HAKKI…

Amerikan tarihinde

ilk kez bir devlet başkanı
nın “hâledilmesiyle” sonuçlanan

Watergate soruşturmalarında “Sam
Erwin” ismi ön plana çıkmıştı.

Teksas senatörüydü, soruşturma komisyonunun başkanıydı.

Kelimenin tam anlamıyla “çarıklı erkânıhap”ti. Kovboy ağzıyla,
buram buram bilim kokan “anayasa dersleıi” veriyordu.

Nixon istifa etmeye zorlandıktan sonra, ben de Sam Erwin`le ilgilenmeye başladım. Çok ilginç bir
sözünü buldum.

“Mecburi hizmet yaptırma yetkisi, Amerika’da sâdece iki kurumun tekelindedir. Bir, silahlı kuvvetler… İki, spor kulüpleri… Spor
kulüplerimizin çalışma tarzlarımn
anayasamızla nasıl bağdaştığına
şaşıyorum. Birine yalmzca tek kişi
tarafından teklif yapılması kurumsallaşırsa, emeğini satan kişinin hiçbir pazarlık gücü kalmaz.
Hele, bunu “halkın daha iyi eğlenmesi” gerekçesine bağlarsanız,
“profesyonel sporcu”, ya boğaz tokluğuna çalışan köleye, ya ölümüne
dövüşen gladyatöre döner…”

C C (

Watergate soruşturmalarının
üstünden yirmi sene geçti.

Yani, tarih oldu.

Durduk yerde Sam Erwin`in
bu sözlerinin neden aklıma takıldığım anlatayım size…

İki hafta önce, Show-TVnin

‘ ,www

lübünden “biraz fazla”
para istemiş… “Biraz
fazla” neymiş? “İnsafl”
demiş, “Gol kralıyım
ben… Herkesle niye aynı
parayı alıyorum. Sembolik de olsa, birazcık fazla
verin…”

Sevindim 0 zaman…
Beşiktaş yönetimi “insanlık” yapmış…

Fenerbahçe’ye satacağına yok edebilirdi
Feyryiazı..

C C C

“3. Devre” programında ilginç bir
söyleşi vardı. Özellikleri arasında
“demokratik kişilik” bulunmayan
Beşiktaş Başkanı Süleyman Seba,
aylardır spor kamuoyunu uğraştıran “Feyyaz Vak’ası” hakkında konuştu.

“Biz ne Feyyaz’a, ne başkasına
Beşiktaş kulübü ve başkamyla oynama izni vermeyiz. Biz isteseydik
Feyyaz& yok ederdik. Federasyona
3.5 milyar yatınr, hemen arkasından Feyyaz`ı kadro dışı bırakır,
sonra da onu genç takımla antrenmana çıkartıp futbol hayatım bitiıirdik…”

‘Püylerim diken diken oldu, telefona sanldım, Feyyazin tam olarak ne yaptığım sordum.

Kimine göre “kolej”, kimine göre “yatılı mektep”, kimine göre
“luşla” gibi yönetilen Beşiktaş ku
paralarım soruşturan Seydişehir savcısının tâ
Televizyiondaki söyleşiyi içime sindirdikten sonra gittim, 12 Eylül anayasasını açtım.
“Çalışma ile İlgili Hükümler”, ilk

demokratik anayasamız olan
196l’dekinin aymydı.

“Çahşma, herkesin hak ve ödevidir…” (madde 49)

Feyyaz’a acımadım. “Yok edilmenin” eşiğinden kılpayı döndüğüne sevindiğini, hatta zil takıp
oynadığını düşünerek, ben de
onun hesabına sevindim.

Ama, öbür profesyonel futbolcular hesabına

Profesyonel futbolcunun çalışma ömrü, kömür işçilerinden kısadır. Oynasa oynasa 10-15 yıl oynar, parasını akıllı yatınrsa 0 1015 yıl kazandığıyla ömrünün sonuna kadar geçinmeye çahşır.

Parasımn pazarlığını yapmak
hakkıdır.

ya seni de

3-; (ı’m)
_AYKUT Tmclu inme
*sikiş (vurur:
.ş .

.ne …….__ ..

yini Diyarbakır’a çıktı…”
Tesadüfün sebeplerini de sen açıkladın…
“Normal tayin zamanları zâten gelmişti…”
Inanıyor musun bu söylediklerine?

“Sen ne yaptın?”

“Aklin yolu birdir babo!
Mantıkü gelmiştiuiaga çıkınışemdır.”

ı ı ı ı ı ` r – – _ _ _ _ _ _ _ _ _ – _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ıı
BIR isin”. [sır-t lŞLFîJUi l OLMAD; sAyınu_ ı
ı – ` ı – – < REFAİDDİN ŞAHİN i MEHMET Mum-IHA' 'i Sorguda ki Reşo ya NIN DINI DIR5NI$ ı (SHP'Iı Adalet Bakanı) : sormuşlaı... "Niye dağa çıktın MUSTAFA YILMAZ l _ I Ian?" AY, MAızLuMsAFsATA i Sınlînîýğğîıağâîığaîîglcê; i "Apoçiler gelmiştir, ya da_ _ (WMV) ı bakaniarlnın n., k ı ğa çıkarsın, ya anani, bacıni, ISMAIL KOSE NSİLÖSEMİ l “e ama' ' baboni ard ini "ıirr" " d . madıklarına sustum. ' I 'g eş o ”um e' &CAN KAR/w I Seyfi Oktav`ın CMUKunda da sustum I diler”Çıkmamlşemdinhepsmi “m” . * _ .. ` götürmişlerdir. Yine gelmişlerMAHMUTOLTANSUNGURLU 'ı ben?” ,SaFECEİÜEaİFÜmR “çla9m1“““= °°P` İ dir,çolugimiçocugimikızaniŞJNGÜRÜŞTÜLÜ HAMAHTM.) : âtlenn. iolıcılenn istifade etmelerine ses etme- l mi akraba “kimim götürecek_ . ”m i *m* . . . i lerini söylemişleıdir Gitmemi .. (ww) g bepsonuç ilişkisi eder ' g miışlerdıı, avradımıhâlledeoek' . _ .. Ç . I lerini soylemışlerdır, devletıme KEMAI-MCIEKŞI ' Ecent konuştu: lolsuzluk dengesi kurul- ' Emßgmj g . . _ , _ .. . .. i baglıyemdaga çıkmamışem__ __ du, RPnın yolsuzluklarım delet ortbas etti... l › - ~ n 9 . MUSTAFA “EMU g T .. h b k _ .. , . i dır, avradım hâllolmuştır_ mwıhaßm : am aynı gım a er çı tı. RP nın Bosna E ..Sonradednerlyagenßinı I I I I I i I l I ı I ı J f' I I I I I I I I l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I | I I Anayasal hakkıdır. Ya kendi başına yapar, ya topluca... Çalışmak (top oynamak) hakkıdır. Bacakları tükenene kadar oynar. Anayasal hakkıdır. G C O Tanju'ya hak veriyorum artık... Profesyonel sporcuların sosyal (ve özlük) haklarını yasal (ve anayasal) güvenceye almak için Adnan Kahvecfye (dönemin maliye bakanı) gidildiğinde, "Hazır gelmişken, benim şu benzin istasyonunu da hâlletsekl" demiş, sonra toplu kaçakçılığa karışmıştı. Rıdvan Dilmen`e hak veriyorum artık... Top koşturmaktan bezmiş olacak ki, at koşturuyor. Ama, tek bir şeye aklım ermiyor. Nasil bir "profesyonel futbol yönetmeliği" ki, 12 Eylül anayasasına bile aykırı? ..ı SÜLEYMAN DEMIREI. (Siyasetteri kopun, işinizi yapın!” diye tüocarlara hitap ederken, talkıni herkese verip salkimi kendisine sakladığı için) ...................... ..o TAIISU ÇILLER (Dış münasebetlerine ara verip, henüz “Vatana, millete bağlılık' yemini etmemiş mert yavrusuyla hasret gideıdiği için) .............................. ..ll özaı UÇURAN ÇlLLER (ikıcık evlâdiyla hasret gi dermek amacıyla. bundan sonra, deıinsu dalgiçlıginı Kurdarada yapma tehlikesiyle karşılaştığı için) .......... ..o MURAT KARAYALÇlN .. MESUT YILMAZ. YAUM ERE (Sadece otobüsü değil, içindekileri de kurtarın." diyerek. bugune kadar her söylediğini inkarettiği icin). ................................................... ..o DOĞAN GÜREŞ lYaklasan emeklilığinde. ciiıerın arkasındaki perdeyi kapatarak “şellallık” politikasının samîmıyetine herkesi bir defa daha Iflâßllldlğ* icini .. .lJ TANJU ÇOLAK [Ne kadai seıildığıne bakın Yesıı köy/den Sağinalzılada gideken, kuyruğuna teneke bağıaya cak dostu olarak bir tek Rıdvanla Rtzay bulduğu ani ..D RAUF DENKTAŞ ltekiliyorum” seklindeki zamansız acıklamasnla Bulent bey t? Llurntaz hocayı düduitler gibi made braktıği için) "Denıokrzısilerin emeklenıe çağında, devletin başı devleti şekillendirir. Demokmsiler olgunlaşukça, devlet başkanlarının çenesi tutulur..." (Mark nvam, 1897) duman olan yerde... 0 Bilgisayar ekramna devamlı bakmaktan gözümdeki n1iyop-astigınat ilerler mi ? Ilerler. Peki, bilgisayar kullanmaktan doğan bu "görüş gerilemesi " meslek hastalığı sayılır mı? Yargıtay kamrlaıına göre hayır... Hayatını fulıuşla kazanan ve nedense kendisine 'hayat kadını" denilen kişi. sorumsuz bir müşterisi _nızünden belsoğııkluğıına yakalamrsa, bu durum iş kazası olur mu? Yargıtayin müstakar içtihatlarına göre hayır... Son zamanlarda insanlar fazlaca ölmeye başladı. Güvenceleri yok, giden degeri gelmiyor. "Çalışmaktan korkmaya başladım. Amerikalı orman korucusu i* ' Roy Sullivanın tepesine 35 yıl içinde 7 kere yıldırım düştü. Muhtelif organlarını kaybetti. S0nunda niye öldü? a. Ayılar parçaladı b. Aşkı karşılıksız kalınca intihar etti c. Ağaçtan düştü, kafasını kırdı d. Hayvanat bahçesini gezerken orangotanlaıın saldırısına uğradı "Sağlık hakkı" 1961 anayasasmda kutsaldı. 12 Eylül anayasasından bu hüküm çıkarılm _ca, ilgili mevzuat da ona göre değiştirildi, işverenlere bazı haklar tanındı. Meselâ? a. Iş kazasında ölenin eş ve çocuklarına bakmak b. "Verdiğim işi yapamaz" diye işçiyi kovmak c. Her çalışana hayat sigortası yaptırmak d. Bütün tedavi masraflarını karşılamak Kanunlarımıza göre, kömür madenlerinin çahşma bakanlığı müfettişlerince yılda iki kere yalancısıyım, Türkiye'deki işyerlerinin kaçta kaçı denetleniyor? a. Hepsi b. [içte ikisi c. Yazısı d. Yüzde 5'i Yine ILO'nun yalancısıyım, 1990 istatistiklerine göre "meslek hastalıkları" bakımından Türkiye çok iyi durumdaydı, yalnızca 600 vak`a vardı. ILO bunu neye bağladı? a. İşçilerin damarlarındaki asil ve kudretli kana b. Çalışma şartlarımızın süper oluşuna c. İşverenlerin hasta işçileri Il KOLEBAMIZ YAYILIYUB İSGİlEBİMİZ ÜLİİYOB denetlenmesi gerekir. ILO'nun ` Bütün patronlar "işçi babası" kesildi. Oysa. bir tanesi, 1989 yılında, "İşyerinde hekim bulundurmayı külfet sayıyorunı!" deınişti. Kim? a. Cem Bqmer b. Halit Naıin c. Besim Tibuk d. Nasıullalı Ayan Bazı işyerleri "çok kazalı, çok ölümlü" sınıfına girer. Bazı yasal mecburiyetleri vardır. Meselâ, "istihdamı zorunlu personel" bâbında... Tasrih edilmeyen tek "kadrolu personel" kimdir?" a. Doktor b. Ebe c. Laborant d. İman Bu testi işyerinizde okuyor i_ tağı SHP de se L GUREŞWN EMEKLILIGI SEÇIMIN SAKINCASI Başbakan Çiller "tak" dedi mi "şraak" yapan Orgeneral Güreş emekli oldu. "Fahri damşman" olabileceğini söyledi, ama, millî savunma bakanlığım da yan cebine koydu. Demem o değil... DYP'nin önde gelenle rinden İsmail Köse talihsiz bir açıklama yaptı: "Mevcut şartlarda seçim yapılması, sakıncalı, hatta tehlikeli olur..." Koalisyon or çimlere sıcak bakmıyor, kazanırı yok, ama, bir seçim sonrasının stratejik ..amını-aıaııwıımqammı±ııııuxııuııwuıııııxıpuııııum«cıoıwnamııııamnuı ı. hesaplarına girildi mi iş değişiyor. Cevdet Selvi söylemiş... "Kendinizi toplayın, toparlayın beyler... "Mevcut şartlar" denilen şey yıllardır zâten mevcut... Oyle bir yapılanmaya gidiyorlar ki, değil erken seçim, genel seçim bile zamansız ve tehlikeli olacak bunların gözünde... Vebali de SHPhindir..." _ Aynı izlenimi CHP'den Istemihan Talay da paylaşıyorınuş... "Demokrasinin aile içinde kalmasını istiyor bunlar... Sağlama bağlamak için asteğınen adaylarını, meselâ Mert kardeşimizi Muhafız Alayı komutanı da yaparlar..." OGRETMENLER] BU DURUMA DUŞURMEYE KIMSENIN HAKKI YOKTUR... Geçen hafta, televizyonda, ellerinde pankartlarla gezinen öğretmenleri gördüm. "Sendika hakkı", "insanca ücret" istiyorlar sandım. Yanılmışım... "Becayiş" yapıyorlarmış... Milli eğitim bakamna göre de normalmiş bu... Türkiye'nin doğusunda, güneydoğusunda "açık ve çalışır" vaziyette okul yok gibi... Kimse oraya gitmek istemiyor. Ellerinde tamamen yasal olan bir "becayiş" (gönüllü yer doksmêîözğğgsğylşğnîlnbk. dı_ sanız, kendinizi nasıl hissedişında görüş belirtilııiedi yorsîng iyi Türk Tabipleri Birliği biraz b_ İyi alınacak, ama, doktora ihti- c, orta yaç duyulmadan, mevzuata uy- d, Fena gım olarak, gerçekleştirilebilecek e_ sana ne? tek sağlık kontrolu hangisidir? a. Belsoğukluğu b. Işyeıi sağlık-güvenlik denetüm' , 'e (8 'P (z 'q (9 âğrğâîğ muayene& 'q (s '9 (v 'p (s: 'q (z 'q (ı değiştirme) hakla rı var öğretmenlerin... O haklarını kullanıyorlar. Pankartları okudum. "Iğdırz 3 milyon", "Çemişkezek: 2 milyon", "Istanbul Kartal: 17 milyon" vesaire vesaire vesaire... Bazı tiplere baktım, konuşma- l t' * larını dinledim. Türkçe bilmeyen türkçe öğretmenleri, duvar gibi sağır müzik öğretmenleri vardı. Zannedersin, kurbanlık koyun pazarında hepsi... _ Sonra lzmir-hhamızın bir haberini okudum. Öğretmenlerin temizlik eğitimi konusundaki lıilgi ve uygulamalarını tespit etmek için Izmir sağlık müdürlüğünün yaptığı araştırma sonucunda, lıer iki öğretmenden birinin (yüzde 43), yemeklerden önce veya sonra el yıkama alışkanlığıııda olmadıkları anlaşıldı. Bu yazıyı böyle yazdığım için, eğitim düzenimizin gerçek emekçileıinden özür diliyorum.