Kadının kadına etmediği…

” Türkân

.BİR ÜNÜN ııiıssi
KURTHAN FİŞEK

ElKl hatırlarsı- v madığı haberine daBnız, “Kadının ir… Kadın valiyi erKadına Ettiği” kekler savunuyordu. .
diye yazı yazmıştım. Bir de telefon alAman da ama- dım. ß
aannnn! Arı kovanı- r “Meral hanım _
na çomak sokmuş hiçbir yazılı sınavda
gibi oldum. geçer not almadı.
Ben kendimi de- Ayrıca, cildinin rendikoducu bilirdim, ‘gi gittikçe siyahlaşıkarşı cins benden Buğday tenliydi,
yüz kere baskın çıktı. ın zenci yaptı, işi
Telefonlara yetişe- dil, din, ırk, cinsiyet,
mez oldum, postacı ‘ renk a rımına dökkapıyı birkaç kere çaldıktan sonra “illal- Ayıptır. Kendi yetenelsızliğini derisilalı” dedi. ı_ nin rengini koyulaştırarak örtlm etmeye
Sırayla gidelim… Ozetleyerek, özüm- çalışıyor…”
leyerek… ‘ Ne diyeyim yeni yıla girerken?

*t*

Tansu Çil|er’in yakın ve uzak çevre»
sinde alımlı sarışınlara tahammül edemediğini, Çatalca belediye başkanı Gülay
Atığ’ı resmen “kaçırttığını” söylemiştim…

Hemen açıklama geldi.

“Semra Özal’ın evinde 16 Aralık
1993 Perşembe günü lan toplarıtıda
Gülay’ın hidâyete e iğıni, şimdiye kadar farkında olmadığı ANAP& ârı^den
keşfederek nûra kavuştuğunu biliyor
muydunuz?”

Gülay Atığ’ı “kafaya alan Semra
‘dır

l Özal’ın ‘ğlavçillef’ dediğine
aldanmayın, “lıân an” yine ANAP’a
çalışıyor.

*f*

Türkiye’nin ilk kadın bakanı (12 Mart)
ol sesini çıkartmadı. Dolaylı
bir cevap a dım. `

” n bakanımız kadın hakları konusu çok çalışıyor. Erkekler destek,
kadınlar köstek..”

Feministlerden de telefon geldi:
“Dört aydır randevu istedik, vermedi…”

i**

Muğla’nın kadın valisi Dr. Lale Aytaman’ın açıklaması gelmedi. Onun yerine
Muğla il daimi encümeni üyesi, 2’si
SHP’|i, i’er tanesi CHP, DYP ve ANAP’Iı

ı 5 kişiden açıklama aldım.
Cildinin renginin siyah olduğu söyle-_

nen Meral Dinç’in çocukları korkutması

ihtimaline karşı “kreş öğretmeni” yapıl
Kaınııi kaına etmediği…

“Kadın kadının kurdudur!” desem
olur mu?

”T anımadıklarımıza daha çok

inanırız, çünkü, daha önce bizi

aldatanıamışlardır…” (Samuel
Johnson, 1776)

l

31 Aralık 19%
CUMA

YALIM EREZ

ll askı grubu” denilen
Bşeyin en kötü
yanlarını şahsında

` sergilemeye başladın… Bir

kere, genel düşünmez,
nalıncı keseri gibi
kendilerine yontarlar.
İkincisi, sorumluluk almaz,
etki ve yetki kullanırlar.
Uçüncüsü, işler çatallaştı mı,
“Etim ne, budum ne? Ben
yapmadım, onlar yaptı!”
dıye topu sorumlu siyasilere
atarlar. .’

DYP kurultayının diyeti
olarak vergi yasasını istediğin
gibi çıkardın… Sorumluluk
(bakanlık) alma tekliflerini
geri çevirdin… Dünkü o
tehdit neyin nesiydi?

“Vergi yasası hakkında

ileri erı konuşanlann

bun böyle dikkatli
olması, ayaklannı denk
atmaları gerekir…”

Kimsin? Kimi tehdit
ettiğini sanıyorsun?
Cumbaba tez elden veto

etmezse, o abuk-sabuk vergi
yasasının bütün vebali
senindir.

ßu ovuğâîlök
YlıUE “yersin
@ewt

rw

Tarhan
niye
istifa
etti?

Kİ Naci
Tarhan’ ı n
`stifa

etmesiyle
CHP’nin
meclisteki üye
sayısı 19’a
düştü. “Ha 19,

. ha 20, ne fark

eder?”
demeyin… Çok
şey fark eder.
Grupsuz parti
hazine yardımı
alamaz, “grup”
olmaktan gelen
söz sırası, oda,
yerleşme
düzeni gibi
imtiyazlardan
yararlanamaz…
Tarhan niye
istifa etti? Kendi

so
birleştirebileceğin
den umudu
kesmiş…”

CHP
kulislerinde
duyduğuma
göre, “Esenyurt
belediye
başkanıyla iş
ortağıymış”,
“CHP’den
ayrılırsa
SHP’den gerekli
kolaylıkları
görecekmiş”…

Zırt-pırt parti
değiştiren lere
ibret dersi
olsun…
Arkasından
böyle .
konuşurlar
adamın…

Bazen doğru
söyler, bazen
bühtan ederler.