ilingirli icra, allengirli icra…

BİR GV üN HİKÂYESİ

l
ı|ı < ı lı ı ' cı ıngır ı ıcra, llah'a şükür, kapıma bugüne kadar icra memurları dayanmadı, inşallaıı bundan sonra da dayanmaz. Duydu ğuma, gazetelerden okuduğuma öre teık tek gelmezlemıiş... Yanlarına " film uy# gun" polis-jandarma, kilidine uygun çilingir alırlarmış... l SHOW-TV'nin "Arena" programını iz:lerken irkildim. ' l Yirmi sekiz bin liralık (sayıyla 28.001:) TL) trafik cezası vaktinde ödenmediği içini garibanın birinin evini l icra memuru, jandarma ve bütün mahalleli basmış... Halil Bezmen'in 5060 milyarlık SSK prim borcu için de aynı miktarda kamu görevlisi, beyefendi'nin evini ziyaret etmiş, milyarlık bir resim kolleksiyonu beklerken, bula bula, kol saati bulmuşlardı. *t* Önümde Danimarka'dan yazılmış bir mektup var. Yirmi iki yıldır gurbette olan Nusret Şallı'dan geliyor. "Oğlum iki sene evvel memlekette evlililırjaptı, linirnizi buraya (Danimarka) greti i, evli ık ı.. m KALK EE M ıüınedi, kızcağız memlekette , na dâvâsı açtı..." Olabilir. Ama, sonrası ilginç... "Aylık 2 milyon nafaka zamamndlzı ' iği için, ıcra memurluğu harekette geçirilmiş... oğlumun Danimarka'da i'kıi müstakil işyeri, memlekette müstakil dairesi var. Kendisine hiç bir tebligat yapılma,dan, benim evim çilingirle a nlmış, tamaı men şahsıma ait ya el Ma,halleliye eğlence çı ış... Oğlum evlenip boşandı diye, benim evim, haıc-v zediliyor... Neyin nesidir?" KURTHAiN FİŞEK allengirli icra... ı y!.. * UTFAFTA' BIR *i* . Yinni iki yıldır gurbette yaşayıp çalışan Nusret Şallı'nın "ilgili merci"lere yaptığı sayısız müracaatten birine cevap gelmiş... Adalet bakanlığının ilgili ve yetkili dairesinden... _ Kütahya l'inci lcra müdürlüğünün talimat yazısı gereğince mahalleye gidilmiş, çevrede bulunan kişiler ve mahalle muhta nnın bilgisine başvuıulmuş, onlar tarafın- ı dan gösterilen eve girilmiş... B030HlG0O0006 sayı ve 18.11.93 tarihli Adalet Bakanlığı yazısına göre, "olay adî merdlere intikal ettiğinden", üzerinde konuşulmaması, tartışılmaması gerekirmiş... i*** Ben evde yokken, benimle ilgisiz bir konuda, evimin kapısı çilingire açtırılıyor, içeriden şahsi mallarım götürülüyor, geri alabilmem için mahkeme kapılarında sürü« nüyorum. Neym' . Olay adalete intikal etmiş... İlgisiz evde ben olabilirdim. Mahalleli beni sevmeyebilirdi. Bozacının şahitliğini şıracı yapabilirdi. bırlâaşka "yargısız infaz vaziyetleri" ola ı ır ı. "Balk ' n u ~' muse*** (18. yüzyıl Danimarka atasözü) BEDRHTIN DALAN ana bir tavsiyem var. Slddiaya girerken çebindeki parayı say... Ertuğrul Özkök'ün geçen günkü yazısında, Raciv Candhi'yle Turgut Özal'ın bulunduğu bir sofrada, "Yüzde 60'dan bir puan aşağı alayım, sana 5 milyon veririm!" dediğin yazılıydı. Mesut Yılmaz, mühendishane değil, Mülkiye kökenli olduğu için, hesap-kitabı çok daha iyi bilir. "Yüzde 40'ın üstünde al, aynı parayı ben veririm!" demiş... Ne yüzde 40'i... Altı yıllık siyasî geçmişinin en komik durumuna "beniml" dediğin Istanbul'da düştün... Şimdi de "emr-i vâki" yaptın, İstanbul'a yeniden aday oldun. Sayın Çiller sıkıntılıydı, seni aday yapmak istemiyordu, eşinin dolduruşuna geldi. Yüzde 22'ye var mısın? Istanbul'da nalan sıkıntısı edrettin beyin B İstanbul büyükşehir belediye başkanlığına adaylığı çöp Iükte açıklandı. v Gazeteler "tavzih" yağmumna uğradı. 1989 yılında ANAP'lı olan Dalan'ı o zaman sevmeyen DYP'liIer 'fTalana, Dalana, Yalana Son" demişlerdi. 1989 seçimlerinde SHP daha sertti. Sertlikleri ISKİ üzerineydi. Merter'deki İSKl'ye ait 200 milyarlık araziyi ahbaplarına sattı. Kaça? 4 milyar li raya... İSKl'nin Darlık barajında usûlsüz ödeme yaptı. @ İSKİ uzmanlarına by-pass yapıp "fenni kontrol" işlerini özel firmalara ihale etti. İSKl'nin Alcarawdaki genel müdürlük binasının iç dekorasyonunu 110 milyona ihale etti, sonra 88 milyar ödedi. Yukarıdaki dört madde, SHP'nin 1989 belediye seçimi bildirgesinden alınmadır. SHP aynı, Dalan artık DYP'li... Koalisyon ortakları birbirinin yüzlerine nasıl bakacaklar, merak ediyorum...