Halkın şikayeti fuzulidir, çok eskilere gider netekim!

HALKIN ŞİKÂYETİ ruzuıjoiıı
çoK ESKİLERE GİDER NETEKİM!

al