Gündemi saptırmanın en etkili yöntemi askerle korkutmaktır

_ŞEMBE, 11 Ocak 2001

Gündemi saptırnıanın
. en etkili yöntemi
askerle korkutmaktır

lenenler, söylemler oldu. Neyse ki, konuşan, söylenen Yaşar Topçu’ydu.
“3T Çetesi” diye bir kavram attı ortaya…
Hikmet Sami Türk…
Sadettin Tantan…
Zekeriya Temizel… .
İlki bacaksız, ikincisi derin devlet, üçüncüsü

ç NAP grubunun basına kapalı toplantı` A sında ilginç sorunlar gündeme geldi, söy
î sosyalistrniş. .. `

*i*

Herkesin kendisini “sütten çıkmış akkaşık”
sandığı ve öylesine sunduğu ortamlarda ilginç

; çağnşımlar olur. Bende de oldu.
İ “T” harfinden söz açılmışken, benim aklıma _
da “ST” geliyor. .

Topçu…

Turgut & Turgut…

Tahsin…

İlk üçünün kim olduğunu tahmin etrnişsinizdir,
beşincisi “dinamit” demektir, elde patlayabilir,
ama, dördüncüsünü ben deşifre edeyim…

Eski havacı paşasıdır kendisi… _

Serdar Turgut’u bunlardan şimdiden tenzih
ederim.

i’ ‘A’ i’

. ma dosyaları gündeme gelecek…

Jandarmanın sicil amiri genelkurmay, ita
arrıiri içişleri bakanlığıdır.
“Düğmeye sen bastın, yok ben bastım!”
tartışmasına girdiler. .
Daha doğrusu, ya soktular, ya sokuldular.
. Kimlsoktu, bilmiyorum, bilemiyorum, “bir biqlen’ ‘ _ vardır herhalde. . .
ı. ı * *r *
7 Türkiye’de ilginç süreçler yaşanıyor. Yakın tarihimizde görülmedik bir hız ve derinlikle, yolsuzluklann, hortumlamaların üstüne `gidiliyor. _
Benim bugüne kadar gördüğüm en uzun hortum, Ankara Hayvanat Bahçesinde göz göze geldiğim ilk filin, Mohini’nin hortumuydu.
Şimdiki hortumlar çağ atladı, büyüdü, uzadı,
çok daha derinlere gidiyor.
. * r *
Anayasanın İ ilgili maddesi değiştirilerek “12
Eylül” sorgulanabilecek, yargılanabilecekmiş…
‘ Yanıltma, saptırrrıa var siyasi söylernlerde…
A. “Niye ihtilal yaptm?” diye sorulmayacak,
sorulamayacak… t
l Onerrıli de değil… Olrnuşsa olmuş demektir.
12 Eylül Cuntası sırasında ve devamı
l olan dönemde, uçak ahrnlan, Karadeniz otoyol
; ıyapımlan, öbür cukkah bayındırlık hizmetleri kol lnusunda ortaya atılan, ama, anayasanın ilgili
maddesi yüzünden rafa kaldırılan bütün soruştıır
O dosyaların neler olduğu, kimlerin adının geç»
tiği, kimlerin asıl “5T” olduğu ortaya çıkacak…
_ ç* at *k ,
“Asker mi gelsin istiyorsunuz? Onların
döneminde büsbütün yolsuzluk olur…”
Demokratları sindirmenin en etkili yöntemi
bu… i
Askerle, süngüyle, postalla korkutacaksın…
‘ Elbette asker istemem başımda… Şahsen çok
çektim. ‘ ‘ _
Ama, hırsızlıklann, yolsuzlukların üstüne hasbelkader gidilirken, yasama-yürütme dokunulmazlıklanyla paçalarını sıyıranlarm kuru gürültülerine de tahammül etmeye. niyetim yok…
‘A’ ‘A’ ‘A’
Düğmeye kim bastıysa bastı. Birileri bastıysa
basılmış demektir. .
Paranoyak olmam, her basılan düğmeden huylanmam, ürkmem, korkrnam anlarrıına gelmez…
Ama, gündemi saptırmak, caydırmak, kanal
değiştirtmek isteyenlere, yolsuzluklarla mücadeleyi
“asker-sivil” ikilemine, çelişkisine, çatışmasına
döndürmeye çahşanlara dikkat edin…
Daha doğrusu, onlar dikkat etsinler!
` Başkalanm eleştirenler, sabah kalktıklannda, ya aynaya baksmlar, ya aile fotoğraf
albürnlerine, ya vaktiyle kimlerle aynı kaba
yaptıklarına…