Gündem yine değişti şerefe, nazdarovye!

ündemyine değişti i,
erefe, nazdarovyei ş
‘ ÜRKİYE gündemi son bir hafta içinde

Yolsuzluklara “Beyaz Enerji” eklenin-î
ce, önceleri kimse heyecanlanmadı. “Bir
r bir fazla, ne çıkar? Yola tam gaz de!” demeye hazırlanırken, ilginç ve abes iki
lı. ale oldu.
‘anik tırmandı. r
#Askeri darbe çağı-ılıyor…”
“Asker gelirse yolsuzluk büsbütün ar
Hoppalaaaa! Quelle alâka? ‘
«Enerjiye dış müdahale olduğunda, ya sularım,
elektriğim kesilir.
Ama, bunun asker-sivil ikilemiyle ne ilgisi var?
Son yazımda, “Gündemi saptırınanın en
itme yolu, sıradan vatandaşı askerin
. sesiyle korkutmaktır!” demiştim.
Dediğim çıktı. “Abesle iştigal” pahasına, büı» hafta’, bunu konuştuk.
Herkes bunu konuşurken yangından mal kaçıî.. lspirto ve İspirtolu içkiler lnhisarı Ka. u alelacele değiştirildi, rakı üreümi özelleş
Herkes, öz ” ce, ya gâvur, ya kaçak rakı içebiî k artık… i-üç katrilyon cirolu bir sek; e, şimdi seyredin paylaşun kavgasmı…
ı ‘k ‘k ‘A’
Bugüne kadar, özellikle güneydoğu illerimizde
çak üretilen “boğma takısı” vardı. Gerçi üren teknikleri biraz geriydi, ama, boğma rakımn
,w ‘ği, anasonsuz olması, beyazlaşmarrıasıydı.
`Alkollü içki üretimi devlet yönetiminde olduğu
ı , bunların üstüne gidilir, damıtrna tesisleri süı ‘ basılır, kapatıhr veya cukkalamrdı.
Peki, boğma rakımn günahı ne?
Mâdem içki üretimi özelleştirilecekti, kaçak içki
sıı etimi bunca yıl niye yasak tutuldu?
v i’ ‘A’ i’

çok hızlı değişti. Hızına yetişemiyoruzşşý

4

i _ icat etti!” hikmetini hangi ayyaş buyurdu?

3 Muammer Kaddafi Libya’da içki içeni

^ Kâr amaçlı özel teşebbüsün birkaç katıilyonluk

t bu piyasaya elini kolunu sallayarak girmesi, tüketici sağlığıriçin çok ciddi bir tehdittir.

_îFİııýat kırma yarışına girilirse, ilk yapılacak .iş,_ v_


‘ümmMfüüI. .. 3?
‘Ãvl/DÜ-îl-,lnlßmmmı İÇÜğİmİH İçin? edecsv
korkuyorum. Şerefe! Nazdarovyel;
Demokrasîyle alkol tüketimi doğru orantılı’ dır. Ne kadar demokrasi varsa, o kadar içki
içilir. Osmanlı padişahlan, “içki yasağı” koyarken, içkiye kızdıkları, onu haram saydıkları falan
yoktu. Kumkapfda kafayı bulanlann, “Ben böyle
padişahın…” diye dellenip Topkapı sarayına
rümelerinden korkarlardı. Aynı uygulamanın bu Türkiye’de adı nedir?
a. Yazılı-sözlü basına sansür
b. İfade özgürlüğünü kısıtlama
c. İşkence d. Hepsi ,
Çok içki yasağı gördük, yaşadık, boğazımız
,f kurudu. “Men-i Müskirat Kanunu”
adıyla gelen yasağımız ne zamandı?
a. Birinci Meşrutiyet
b. H. Abdülharrıit dönemi
c. İkinci Meşrutiyet
d. Kurtuluş Savaşı
Hava, toprak, ateş… Bunları tanrı yararlı.

Suyu da o yarattı. Peki, “Tann suyu yarattı ama, insanoğlu boş durmadı, şarabı

` a. Ernest Hemingway
o. George Bernard Shaw

b. Lev Tolstoy
d. Victor Hugo

yakalarsa ne yapar? _.
a. Meydan dayağı atar b. Hadim eder
c. Yüz kırbaç çeker d. Bir kadeh de o alır
İnönü sinirlendi, Atatürk’e bağırdı: “Bu
‘ memleketin meseleleri içki sofrasın

. özel emriyle yaptınlıp İnönü’yü çileden çıkartan

da hâlledilmez!” İnönü masaya yumruğunu indirdiğinde, kolalı örtüye altı damla rakı dökülrneseydi, Atatürk belki bu kadar kızmayacaktı. Beş
yıllık planda olmamasına rağmen Atatürk’ün

fabrika hangisiydi? ç
a. Kavaklıdere Şarap b. Bomonti Bira
c. AOÇ Bira d. Tekirdağ Rakı

vwwwmmmwmumwwmo

l