Gücü gücüne yetene, helal olsun mu lan?

«tartı-M

KURTHAN FİŞEK

GÜCÜ GÜCÜNE vısrısııııs
HELÂL OLSUN MU LAN?

Devletin iki savcısı, Vural Savaş’la
Nuh Mete Yüksel’in kız çocuklarına yö
bulunan, Keçikıran Tepesi’ndeki eski
Mamak Radyoevi’nde sorguya alındıy
nelik bir “sûikast teşebbüsü” çıktı orta- dım.

ya… Albay Yaşar Yavaş yönetimindeki
Emniyet şimdilerde iyi çalışıyor. “Yurttan Sesler Korosu” durumundayİstihbarat yaptılar, duruma el koydu- dım… Şarkı söylüyor, türkü çığırıyor
lar, dum…
Vural Savaş konuşmadı. Sağ ayağımın serçe parrnağıyla taNuh Mete Yüksel sinirliydi. şaklarıma EE-8 kabloları bağlanmıştı.

“Ahlaksızlıktır, şerefsizliktir… Kıçınız sıkıyorsa bana saldınn…”
***k

Kendilerine izah etmeye çalıştım.

“Ben TİP üyesiyim, Stalinistim…
Ma0’cularla ilgim yok…”

Düşünceleri, söylem ve eylemleri İnanmadılar, elektrik verdiler.
yüzünden, herkes birine boy hedefi ola- Derken, puştun biri şöyle bir lâf etti.
bilir. “Karım da getirelim rni buraya?”

Kıçın sıkıyorsa vurursun… Ama, ço- ***r
luk-çocuğunu vuramazsın… Eşim dünyadaki tek varlığımdır.

***r Gözüm bantlı, ellerim kelepçeli, 12

Eşimin siyasetle ilgisi yoktu. Mart cuntasının it-köpekleri eşimle teh
Otuz senelik devlet balesi sanatçısıy- dit ediyor beni…
dı. Kapalı gözüme rağmen ağzım açıldı.

Mamak Muhabere Okulu’nun içinde “Karımı burada görürsem ırzına

MIL_I.ENIU_AA’UN İLK YAZ AYINDA
HANGİ EDEBIYATÇILARI OKURSUNUZ?

Yar aylannda kitap okuyacak çokça vakti
vardır insanın… He akumam gerektiği .
konusunda bilgi edinmek için, Hikmet

Altınkaynak’ın kitabını aldım önüme…

Garip Akımı’nı kuranlardan olup ilk
“olarak kendisi ayrılan, şiirimizin duyerılerinden sayılan, “içki kalbime iyi ge’y0r” deyip kalp krizi geçiren, sofistike

,’ ° .’ kimdir? “Yeni Binyılın Edebiyatçıları: lam lmi? ”
a_ orhan veli b, Melih Cevdet Can Yayınlan’ndan çıktı… Yeni millenium
_ c. Can Yücel d. Oktay Rifat münasebetiyle… Yayıncı :40 sayfalık

kitap istemiş… Hikmet dostum da
_ uğrasmıs, didinmiç, Türk edebiyat
tarihinin miimtaı simalanndan dörder
tanesini bir sayfaya sığdırmıs… i
Edebiyat tarihimiz iyidir, öretlemeye
uygundur. Waadie Allen’a vaktiyle i
sordulardı. “Talstai ‘un Harp ve Sulh ‘iinû

Bir edebiyatçnnız, “Şiir yazmayı bı- ‘
‘raksaydım ben ben ohnazdım” dedi.
.Şiir yazmayı bırakmadı, hem siyasetten
“kıyak emeklilik” aldı, hem enflasyonu
:::üşünneye çalışıyor. Bu edebiyatçı-politi
. kacı kim?

‘ a.. Süleyman Demirel

b. Recep Tayyip Erdoğan

ş c. Yasin Hatipoğlu d. Bülent Ecevit laşamayan, şiirden öyküye, romandan günceye, yaşından çok ve üst üste konunca bo
Ona “Edebiyatımızın cumhurbaşka

de olan” bu dilci yazarımızı tanıdınız
_ç nasıl buldunuz?” “Urunm” ml? ‘ v

a. Pakize Suda b. Ayla Kutlu
c. Füruzan d. Feyza Hepçilingirler

geçtiğinizi varsayanm… Cesedimi çıkarın buradan… Yoksa, ananızı, bacınızı,
kancığınızı şaaptırırım… Ya ben yaparım, ya taşerona havale ederim…”

Eşimin etrafında dolaşmaya başlayan çember sakallı, asker kılıklı tipler
yok oluverdi.

*i*

Kıçları sıkıyorsa, Nuh Mete Yüksel’i
de, Vural Savaş’ı da öldürmeye yeltenebilirler…

Beni de öldürmeye teşebbüs edebilirler…

Helâl olsun!

Ama, “dünyadan habersiz” çocuklara, eşlere musallat olanların ecdadına
başka şeyler yaparım, yaptırırım…

i***

İtin, kopuğun elinde tabanca var.

Turgut Özal herkese tabanca verdi.

Daha vahimi, devletin elinde “özel
infaz ekipleri” var.

,V “nı” diyorlar. Bu yaşında (88) lisede ylmu Seçen kitaPlanyla dünya” dOIa’
i ers anlatıyor, kokteyllerde kadeh kaldın
iyor. “Gününe Gün Katmak”la uğraşıyor.

a. Muzaffer İzgü b. Rıfat Ilgaz

geliyordu: “Bu nasıl Türkçe?” O da tepki
‘ “Bizim kuşağımız kolay yetişti” de- _
sini tekrarlıyordu: “Yandım Ahh!” Öykü
‘ i yip hiç bir kuşakla,`hiç bir partiyle an- ‘

İşbu yazarımız, 12 Mart’ta uçak kaçırmakla suçlandı, hapis yattı. Cezaevinden nihayet salınırken ölümsüz kitabını

şan ünlü gülmece yazarımız kim? 6
_ -Kjmo 3- Gani Müjde d-AZİZ Nesin yazmıştı bile… “Gülünün Solduğu Ak’ &Necip Fazıl b. Attila İlhan ~ ” Öztürkçeden sıkılrmş gibiydi. ‘fTürk- Şîîm”… ‘ . .
c. Vedat Günyol d. Memet Fuat 5’ çe Of Diyor!” diyordu. Hemen tepki 8- Ahmeğ Aflf b- Nlhaâßehfaln
o. _Erdal Oz ‘ d. Demir Ozlü

lı›ı›,2›d,3›c,4›d,s›d.6›c.

` m TempoI660I2000

_.._…-î_……………….-….. …m ıéıı~umıııııı n-. ›ıı›..ı. ….,.._.,.._……ı

ğ
SIFIRCI HOCA’NIN NOT DEFTERİ `

ı

ç. ,a .. . 1,,…

__ BİR İsiM BİR İŞLEM AYŞŞGÜLNADR
“Tecrube gerçi yanılmaz, ama, ( ) HALIL BEZMEN î
yaşınıza da fazla güvenmeyîn…” SÜLEYMAN DEMIREL FETHULLAH GÜLEN
DESENE UMÜLAYİMH FADH’ “GÜNDÜZ .i

‘ HALİL İBRAHİM ÇELİK i

BEDRETTIN DALAN 3

EN DERTLİ BALİNA MEHMET
CAVIT ÇAĞ LAR GÜLAY ASLITÜRK ı
AClLVARTA o FEHRIYE ERŞALĞC ‘
.. – . DEMOKRATİK soL PART! WWIET_ AL A A
ta gfb: Kfk” b” anda* Çankaya ya SOLDA PART-TIME KRiKO ALAATTIN CAKICI
Şméğakm ` DOĞRUYOL PARTİSİ_ ŞEVKİYILMAZ

..Gelmişse gelmiş demektir. Bana YOĞLiiRTiU RAPSODI .. (T.C. yasalarının en mümtaz kaçkınları olduklı

m, sordularç» U 101W) için) ……………………………………………………………. ..J
***k BULENTFCEVİI ı o YAŞAR KEMAL,

Eşimin tehdit edildiği sıralarda, dün- ”Enîğfgtğğ UT’ HASAN CELAL GÜZEL, a
ya güzeli dostum, kardeşim, talebıerın ANAVATAN PARTISI ?YALÇIN KÜÇÜK, ‘
Mıehırınet Agaru aradım, tehdıt edıldıgı- ASRİ TANTANA (V-İıp) ISMAİL BEŞİKÇİ,

..Pğğîgale*îğhflffgßğerîleýîlğ d. em çömeı m GEYİK EŞBER YAĞMURDERELİ,

,, . * y,, y ‘a 1 er y” ° ‘ı (“HEYKEL” Joker) NECMETTIN ERBAKAN
Bu tipler kor testere-bıçak takımıdır. CUMHURBAŞKANI BAŞBAKAN (A TCK k b d _ b ı kı
Çember sakallı birini görürsen kaçmaya ‘ ym a m a nıye u uşm anm* ”m1
başla!” BABAM H/ğÄêEIEüCANKUZU ba ettiklerini kendileri de pek anlayamadıklan,k
iz** (HEZAN Joker) tiremedikleri için) ı. ……………………………………….. ..

Beni öldüren öldürür. SÜLEYMAN KURTHAN FIŞEK g, HIKMET SAM] TÜRK

Olmazsa faziletli belediyeler zehir- FİSTÜL RUHLU MANYAK EŞEK (Kendi çalıp kendi söylemeye devam etti
191 _ _ _ (“uLu” Joker) ç için) …………………………………………………………….. ..

Ama, insanların çocuklannı, eşlerını _V . . _ .. .

tehdit etmeyin…
Tepki çok değişik olur. El

Reşo silahlı gasp suçundan yakalanmıştı. CMUK’tan bilistifade
avukat istedi. ~

Bedava avukat istemek herkesin
hakkıdır.

Ama, avukat sordu yine de…
“Azıcık çık
paraysa veriyrem… Çıkıp banka s0yiyrem, borcumu hemen ödiy
sa

rem.. .

ECEVİT DİSK’E KÜFREDERSE NE OLACAK
BU MEMLEKETİM HÂLİ?

Türkiye’deki en ciddî işçi eylemini 15-16 Haziran’da DİSK gerçekleştirdiydi. O eylem olmasaydı,
Ecevit 1973 seçimlerinden zor “birinci parti” çıkardı.

. Ecevit hükûmet oldu, şimdiki kapdaşlarından TÜSİAD dibini oymak için boy-boy gazete ilanları yayınladı. Düştü.

İşçi arkasındaydı, kazandı.

İnanır mısınız, % 14…
İşçi olsanız, kime oy verirsiniz?
Nostaljik mi takılırsımz, cebinize mi bakarsın

.. ,. .mâiıiıımaîtlz .«

:ez:~±ııiz“ f

OLMADI SAYIN…Y

SÜLEYMAN DEMİ

(DOKIJIUNCU Cuuuuıuş

Diyecek hiç bir şey
kalmadı.

ma yapabilir mi- Patronlara ters düştü, hükümetten düştü, aklınca ıİ “Yeşil” kod adlı i
sin?” ders çıkardı. *u A mut Yıldınm’m Canka’

Reş0’nun ca- DİSK üst yönetiminin nezaket ziyaretini kendisine girmesini, “Girip ç n’
nını al, parasına . yakışmayacak bir nezaketsizlikle geri çevirmiş… bileyim?” diye yo n
dokunma! I` İşçi ne istiyor? Biraz fazla zam… i; mışsınız…

“Kaç para is- “İşçi babası Ecevit” işçiyi fırçalıyor. “Devamlı “Girmişse girmiş
tiysen babo?” problem yaratıyorsunuz, ayıptır, patronlarla birleşip mektir!” demeye geli

CMUK tâyini İŞ. uzlaşm, biz de rahat edelim…” Olabilir.
avukat söyledi. Şimdi, size, özel bir bilgi notu aktarıyorum… İpini koparan da y

“Asliye ceza- MHP’ye bağlı belediyelerde işçiye Sokak’a girip çıkıyor. `
daki davayı takip , zamanını % 48… Tarih tekerrürden ederiz, 1.200 de- HADEP’e bağh belediyelerde % 67… ‘ tir netekim… ‘ı
utsche mark alırım… Yargıtay’a gi- ANAP’a bağh belediyelerde % 33… ç, __ İlkinde trajedi, mı_
dersek 2.400 dolar alırım…” DYP’li belediyelerde % 21… t de fars olarak…

Reşo sevindi. CHP’li belediyelerde % 28… “Fars” ka ı

“Hemen parayi yatıriysen, kaç Ya DSP’de ne? Türkçesi tülûattır. g

Direklerarasıdır.
Dümbüllüdür.