Giden gelmiyor acep nedendir?

` SALI, 6 Şubat 2001

Ama, TBMM’nin beşte biri boşalırsa, en
. seçim gerekir, esastır. l

‘Erken seçim olur mu?

Olabilir. Ama, onun için de, TBMM çoğunlu»ı un kararı gerekir.

Sıkıntılı partilerimiz var. Giden gelmiyor acep
endir? Sıkıntılı milletvekillerimiz var. Bir ön#
seçilenlerin %. 54’ü geri gelmiyor acep
endir?

Erkenseçim olur mu? *

_ TBMM’nin mevcut kompozisyonuna bakılırsa,
u dostum zor…

Giden gelmiyor acep nedendir.

Bu soru-cevap sütunumun can sıkabildiğini anlı

1 Padişahlann, curnhurbaşkanlannın meclisi açmaları adettir. Bazısı laf ishalidir, bazısı az-öz
konuşur. 1908 Aralık ayında meclisi asker ümiformasıyla açan II. Abdülhamit, “Eh, hayırlı olsun!”
demekle yeündi. Sonraki gelişmeler ne oldu?
a. Mebus arabalanna konfeti atıldı
b. 101 pare top atıldı
c. Resmi daireler tatil edildi
d. Hepsi
2 Bizdeki meclis açılış konuşmaları kısa olur.
Devletin en büyüğü kürsüye gelir, herkes konuşmayı ayakta dinler. En kısa konuşma üç kelimeydi: “Eh, hayırlı olsun…” Az ve öz konuşan

büyüğümüz kimdi?
_ a. Il. Abdülhamit b. Kemal Atatürk
` c. Cevdet Sunay d. Süleyman Demirel

3 Yenilenen meclisler bol keseden umut dağıtır,
vaat dağıtır. Oncelikle de basına… I”Matbuat
kanunlar’ çerçevesinde lserbesttır. l ‘ , sansür’ edi“lemezlîîidendi (1908), ikisene sonra ne yapıldi?1′
a. Yazar Fuat Şükrü hapse atıldı. `
b. Yazar Pertev Tevfik tutuklandı.
c. Hamit Suphi Bey mahkum oldu.
d. Hepsi `
. 4 12 Eylül öncesi meclisler bir alemdi. Herkes
V herkese her şeyi söylercli. 12 Eylül öncesine
TBMM tutanaklara bakıyorum. Ne söylenmedi?
a. Acıttı mı cicim?
b. Orospu çocuğu ‘
c. Enik babası
d. Pezevenk
e. Ayıp olmuyor mu lan?
5 sinirlenen milletvekilleri, eskiden, sıra kapaklanna vunnaz, adam öldüımezlerdi. Ne yaparlardı?
a. Çekmece çekip kapatırlardı.
b. Kılıç şakırdatırlardı.
c. Tabanca çekerlerdi.
d. At kişnetirlerdi. _
6 “Sine-i millete dönmek” tehdidi çok eskidir, tek parti dönemine kadar gider. Sine-i millete dönen tek milletvekili hangisidir?
a. Murat Sökmenoğlu b. Kamer Genç
c. Nihat Erim d. Turhan Feyzioğlu