Erol Taş’ın bacağını Koç’un naalını kim çaldı? (1)

1

29 Aralık 1996

Erol Taş’ın bacağını

Koç’un naaşını

ÜRKİYEnin gün
demi artık iyice sa:’ pıtmaya başladı.
l ı Kendisi sapıtsa yine

ıiyi, ama, en aklı başında
adamları da sapıttırıyor.

Önce Vehbi Koç’un
›mezannı açıp naaşını çaldıîlar. Kim çaldı, nasıl çaldı,
;niye çaldı? Günlerce konuş bu meseleyi… “Fidye
isteyecekler herhalde?”
İdiye milletçe tımaklanmızı kemirdik,
îyedik. Fidye isteyen falan olmadı,
‘ naaş kayıplara karıştı.
. Gündemi diri tutmak için, bu segfer de, Erol Taş’ın mezarda yatan
bacağını çaldılar. Kafalar iyice
îkarıştı, gündem iyice hallaç pamui ğıma döndü.
g.’ . “Bundan daha abuk-sabuk
.ne olabilir?” diye düşünürken,
;gündem yine değişiverdi.
` ”Susurluk Olayı” patladı.

*i*

__ “Susurluk Olayı” deyip geçİ Onemli olaydır.

Yılda 8-10 bin cana kıyan trafik
avarı, üç kişiyi öldürüp bir kişiyi
n” aymca, o kör olasıca “trafik canavarı” kavramı da kıymete bindi.

Uç kişi mezarlık, bir kişi hastane gariban şoför mapusluk, Mercedes hurdalık, kamyon müzelik oldu.
~~î Dedim ya, gündem değişiverdi
birden.: Erol Taş’ın mezarda yaLİ_ .ken çalınan .kesik bacağı, Vehbi
,Kéýun çalınan naaşı unutuluverdi.
‘fç-_İ Varsa, yoksa, Susurluk…

‘k ‘k ‘Â’

;Gündemin daha ne kadar değişe’rçeceğini, değiştirilebileceğini düşü’l ken, Susurluk kazasıyla ilgili eks ‘ raporu geldi. – f

@Arabadan çıkanlar heyecan verdi

_;”_uoyıma… .

tepmesiz topla lav silahı dışın
nıaşallah her şey vardı içeride…

kadar silahla üç korucu grubu,
` tim donanır, donatılırdı.

;ı Derken “gündemi değiştire_ , ” espriler yağmaya başladı.

y› ç AP kaynaklı (muhtemelen
‘a Aşık) bir espri dolaştı siyasi
yerde… Tansu hamfendîye sor” f; “Susurluk kazası hak
`,ne”‘tlüşünüyorsunuz,_?” O

;N

kim çaldı? (1)

da cevabı yapıştırıvermiş… “Orası
nı da il yapacağız…”

“Gündem” dediğimiz şey bir kere sapıtmayagörsün…

Mesut Yılmaz’ın burun kemiğini Macaristan’da kırdılar. ‘

Oraya kadar gitmesine ne gerek
vardı? Türkiye’de aynı şeyi yapacak
bir yığın yiğit vatan evladı elbette çıkardı.

Mesut Yılmaz, kırık burnundan
soluyaıak, Ozer Çiller’i siyaset-polis-mafya üçgenine bağladı. Uçuran
beyfendi tepki gösterdi.

“Macaristan’da 200 bin doları kumarhanelere kaptırdm
mı?”

“Quelle alâka?” diye sormadık.

Maksat gündem değişsin…

**ir

Tansu hamfendi, hem babasına,
hemkoalisyon ortağına layik evlat
olduğunu gösterdi.

Biri, “Bana milliyetçilerin
adam öldürdüğünü söyletemezsiniz!” demişti.

Öbürü altta kalır mı? “Tetik çe-V

ken elle tesbih çeken el bir değildir!” diye buyurmuştu. ‘
“Vatan için ölenle öldüren

şehit mertebesindedir…” diye ‘

buyurdu hatunvkişi…
‘k t’ v( _

Gündem daha fazla değişir mi?
Gündem bu… Değişmezse, de
ğiştirtirler.
‘ a: a: v:

“Trafik kazası” deyip geçme İzlemeye de devam edin…

Susurluk’tan daha neler çıkacak, y

görün… v
.-“Watergate” de_ _böyle .başlamıştı. , A ç

.ı.~