Erken seçim paklar ama,o cesaret kimde?

i. MBE, ıs Ocak 2001

KURTHAN FİŞEK*

.Erken seçim paklar
` ,o cesaret kimde?

haberlerin arkasırıda mutlaka ince

ı hesaplar vardır. Yanlış anlamayın, kaba
. hat kesinlikle gazetecide değil… O

haberi sızdıraıılarda… Haber haberse so
s. ur, doğruysa, ciddiyse, gazeteci yazar. Yaz
zorundadır.

Sina Gürel otuz yılı aşkın süredir dost
?g u, sevgisini paylaştığım bir insandır. Profe
ı~ üğü bırakıp politikaya atıldığında çok üzülrnüş,

,ı üğümü de kendisine söylemiştim.

Bir hafta önceydi.

Siyasi kulislerde “Ecevife Veliaht Aranı
Ar” dedikoduları dolaşıyor, Şükrü’nün adı geçi
‘ı u.

. Geçiyordu, çünkü, hem dış politikada, hem
. › eştirrne konusundaki kabine içi tavırlanyla yıl.. ı yükseliyor, parlıyordu.

‘ “Bülent beyden önce ben giderim!” dedi,
~` ‘ç bir talep ve beklentisinin olrnadığırıı söyledi.

– Bilirim, tanınm, siyasi ihtirası yoktur.

lşini bilir, çok da iyi yapar.
Akaderrıisyenken de öyleydi, politikacıyken de

. le…

öyDerken, şu “son olay” çıktı. Basına kim sızdırdı acaba?

t**

Çeyrek asır önceydi, Hasan Fehmi Güneş
çok başarılı bir içişleri bakanıydı. Ankara’daki Mısır
‘büyükelçiliğini basıp bir sürü masum insanı rehin
“alan teröristlere tek başına gitmiş, teröristleri teslim olmaya ikna etmiş, rehineleri serbest bırakmışh.

Yıldızı hakkıyla parlamıştı Güneş’in…

“CHP’nin bundan sonraki lideri Güneş’tir!” deniliyordu. v

Küçük kuşlar haberi sızdırdı. Hafta Sonu dergimiz de durumu tesbit etti. .

Haberdi, bomba gibi haberdi, çünkü, Avrupa
İnsan Hakları sözleşmesine göre, “Kamuya
mâlolmuş kişilerin özel hayatı olmaz, olamaz!”

Bir sanatçı hanımla asansörden inerken yakalandı.

En başarılı olduğu, daha bir sürü başanya imza
atacak durumdayken, istifa etmek zorunda bırakıldı.

Ben gazeteciyim, doğruluğuna inanıyorsam yaAma, bu haberler, bu duyumlar gökten zembille
inmiyor. Bazı “güvenilir kaynaklar”, kendi iç
ve içten pazarlıklan yüzünden sızdınyor.

İki örnek olaya bakarak, bilin bakahm kim?

_ a: t *v

1981 anayasasının geçici 15’inci maddesi değiştirilecek… ‘

:,,__,_._ O maddeye göre, 12 Eylül 1980 tarihinden ye
İQhi TBMM’nin oluştuğu güne_ kadarki hiç bir suç
ı* . Şdosyası işleme alınamıyordu.

_ ş Belki yine de alınamaz, “zamanaşımı” diye
bir şey var, ama, dönemin havacı paşası Tahsin
Şahinkayahın Merzifon’daki babadan kalma gecekondusunun bu kadar büyük bir servete nasıl dö de merak etmiyor değilim…

Tam bunları konuşacaktık, “28 Şubat ihban” yapıldı. _

Ağzı olan konuşmaya başladı. Bülent Ecevit
girdi devreye… Mesut Yılmaz askeri suçladı, asker cevapladı.

lş “asker-sivil çatışması” halini aldı.

Daha doğrusu o hâle getirildi.

Düğmeye kim bastı?

f Bana sorarsanız, 12 &Eylül sonrasının
“hüdâ-i zabit”
i’ ‘A’ *k

Haaaa! Noolacak şimdi?

12 Eylül anayasasırıın değiştirilmesi unutuldu.

Eski dosyalar gündeme gelmeyecek, herkese
eğlence çıktı, çıkartıldı. .

Bu haftayı da böyle geçiriyoruz.

Bu meclisi erken seçim paklar, ama, kimin ne
haddine, cesaretine? ‘

Yapılan kamuoyu araştırmalarına göre, mecliste temsil edilen partilerin hepsi ulusal oy
barajı sınırında gidip geliyor.

Ya dışarıda kalanlar?

Onlar da “feminen” takılıyor.