Düğmeye de basarlar damara da, nasıra da

l l lCezaevlerindel askeri operasyon

Düğe
damara da

DALET Bakanı Hikmet

Sami Türk, F tipi cezaevi uygulamasının süresiz
ertelendiğini söylemiş, ce
zaevlerindeki açlık grevlerinin,
ölüm oruçlarının biteceğini ummuştu.

Devam etti hepsi…

Sonunda “operasyon” yapıldı.

Bilanço şimdilik 18 ölü…

F tipi cezaevi sistemine kendiliğinden ve saniyesinde geçildi.

*k i’ *k

İnsanlar kendilerini yaktı.

Bazıları öldü, bazılarının yangını
vaktinde, zamarılıca söndürüldü.

“Sivil toplum örgütleri” olarak
anılan gönüllü kuruluşlar, aydınlar,
yazarlar, sokaktaki insanlar F Tipi’ne
karşıydı.

Ben de karşıydım. Hâlâ da karşıyım…
Sebebini tekrarlamama izin verın…

Çeyrek asır önceydi, on iki gün
tecrit hücresinde yattım.

Uyuyamadım. Tek başımaydım,
korumasızdım.

Gecenin ilerleyen saatlerinde kapı
yapacağını bilmiyordum.
Kin-husûmet besleyen bir gardiyan

mı?
Kontr-gerilla mı?

Şorguçlar mı?

Olüm korkusu vardı üzerimde…
Uyuyamıyordum.` `

Koğuşa aldılar sonunda… O gece
ilk defa rahat uyudum.

Koruyanlarım vardı. Koğuş arkadaşlarım… s ~ l

İsimlerin? saymayalırn, hepsi şu ‘
anda siyasi üst yapımızın saygın kişi-ı

leridir. i
*fakr i’ ‘ `

yapılırken, devletin polisi göstericilerle uğraşıyordu.
g Devletin güçleriyle sıradan

vürttaş .karşı .karşıvavü-s

. Türkiye burjuvazisinîıigözde tem-.
«silcilerinden İstanbul Ticaret Odası;

‘nın, P` yırtık

-. dengesi çıktı

. lir, arslan gibi kükrer… M

_ _ V _ _ ._ hükümete gözdağıi_ vermek ‘r…
mı kımın açacagını, kımın bana ne – ‘

‘ “İ birliği-işbirliği yaptılar,
i

, nasıra da

şacağma ekonomiye el koysun!
TBMM dışından 15-20 taafsız
bakan getirilsin, hepimizdüze
çıkarız…” 3

Hani ekonomimiz süperdi? Hani
IMF bizi çok seviyordu? .

Hani krediler, yardımlar yağıyordu?

Ekonomiden, ekonomik gidişâttan
anlamadığım için, böyle konular. bilenlere danışmm… . `

İçimi rahatlattılar. İ ` ,ı

“Yirmi senedir böyle ,
Devlet bütçesi görüşülüf
bütün bir yıl hükümete”
yağdıran, destek veren özelgğlıék-.ı
tör temsilcileri sıkı .muhalif ?fi
at

Devlet bütçesinderi biraz
parsa toplamak, pay kopa_ aktır…” 3 . ‘.
Yani, gerekirse severim. Ge”
de dövebilirim haaaa! ,
i: v: a: ı .
Af çıktı, çıkacak… l
l_-`_ tipi cezaevleri… ; j
Olüm oruçları… . ”
Baskınlar… ı
Asgari ücret… .A 1
Memur, polis, emeklil yü _yüşleş
ri… Birileri düğmeye mi bastR-l, j
Yoksa, bazı “derin çl ‘”, el-`
m amarısrıfaya çal
. v: r a: î _
ı Sincan F tipi cezaevi devreye gir-I
v di. Bende ilginç çağrışımla andınr
“Sincanîw 5 l İ, ,î
Aklınidalîîiyanliş kal _, ı ıysag
üç-dört yıl _V önce’, orada V
Bir. _”înce“âvar” vaptıv l 77*
. y; ı

«i .

rmza, hem nasırımıza mı
lışıyorlar? l