Döndük Mehter Marşıyla…

‘ tanbul ‘da doğup büyü- .
.müşleraskere gitmez, ı

BİR GÜNÜN ııiııîıvıssi
”KURTHAN FİŞEK’ . r

ANAP milletvekili Yücel Seçki
ner’den öğrendim. Bizim zamanımızda tek çeşit askerlik vardı, Izmir
marşıyla, bando-mızıkayla gider, rrıehter marşıyla geri dönerdik.

Küçük kaçamaklar olurdu.

Tek bacaklı, tek gözlü, sol kolu çolak
bir arkadaşımız vardı. Yere çok yakındı,
üstelik boyu kısaydı. Takımın en arkasından yürütmüşlerdi. Ecza çantasını taşırdı.

Ama, dönemin tek
yıldızlı paşalarının evlâtları, orduevinde kalır,

ııöııüıı ıvıeıııer ıvıarsıvıa…

Türkiye’de 8 çeşit askerlik olduğunu

OİMLIYDR EVMDlİ/ß…
OİMUYOOP ı’-. 59216

lat’ı kulüp başkanlığına getirdiler, Kadıköy, Fenerbahçe, Galatasaray, Strugglers
ve Progres’den oluşan Pazar Ligi’nin (Istanbul Futbol Kulüpleri Ligi) bütün gözde
topçularına_ transfer şartlarını bildirdiler.
Ya bize gelirsin, ya ye
Fenerbahçe’nin, Ga atasaray’ın futbolcularının çok büyük bölümü, ya Yemen’de, ya Kafkasya’da, ya Çanakkale’de öldüler. Altınordu 5 sene arka arkaya şampiyon oldu. Istanbul’da kalıp
Altınordu’da oynamayı kabul edenlerle…
Sonra ne oldu?

*“Ya*’a””…’ …..2:’ı:.:?.:;”:2…;:2
Dünkü yazımda bill/lâ) ka?” _d Alt
Murat Bardakçfya atıf- Yn’ 8991′ 9. _ ‘j
tabuıundumgııstanbuı_ A norrâlu yonetıcılerı
va ı.

lu”lardan söz ediyordu.
“İstanbullu” tâbir

edilenler, Osmanlı’nın

imtiyazlılarıydı. ls
Dersaadefte sefa sürerlerdi.
“imtiyazlı” olmak Istanbul’a mahsus (özgü) değildir. .
Ama, “lstanbullıryııın” diye dellenmekten de hayır gelmez… _
Niyegelmez? “İstanbullu” var, Istanbullu var.
i** ,
Türkiye’ye profesyonel futbolu
“Progres” kulübü soktu. İttihat-Terakki
yönetiminin dolaylı uzantısıydı, ama,
etkili değildi. Gerçi frenkçe adının türk
‘ ge tercümesi “terakki” sayılırdı, ama,

ulan kestaneydi.
1913 yılında darbe yaptı İttihat-Terak
.ld`… Önce siyasete el attılar “ırkçı-turan
cı” oldular. ldeolojileriyle ”nıüseımıâî

«’ ‘klül”ad ”Altınor4- lar.uD:h(iliıyI:’iıazıIri“P1Tci Tâ

Altınordu kalmadı.
Lâf aramızda, Osmanlı da bitti.

i***

”i Askerlikten kimin
kimi soğuttuğunu bilmiyorum, ama, biri
bakar, öbürü askerlik yapar, “Asker olmak istemiyorum!” diyen iki ahmakla
röportaj yapan iki dürüst gazeteci 7-8
gün hapis yatar.

Sonra tahliye olur gazeteciler.

Erhan’la Ali Tevfik tahliye oldular,
yattıkları yanlarına kâr kaldı, oralarına
zimmet geçti.

Yapanlar mı, yazanlar mı?

içim; 141521’ Düsmı.

Muş/um,
DEĞİL MiYıM

HASAN CELAL GÜZEL -.~.

Muhabbeti, sohbeti en iyi insanlardan birisin… Siyasete (ve başka şeylere) spyunmak neyine?

Ud’u iyi çaldığını çok iyi biliyorum.

Ama, Istanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı nereden aklına geldi?

Sahibi (ve başkanı) olduğun Yeniden Doğuş (Reenkarnasyon) Partisi’ne
“gaz vermek” için, Istanbul’a gitmek
aklına iyi geldi, ama, partinin oradaki
üyeleri kim? Daha doğrusu, rakipleri
kim? t

Yok…

“Mesut-_Yılmatla _Cavit Çağlar birinci lig takımlarının transfer korrııiteleri ibi çal ı org…” demişsin, ” stanbulîıeni çoltş syevecek…”

Sevmesine sever. de, Istanbul belediye başkanı olmanın bazı şartları var.
Altı ay falan orada ` gibi…

“lstanbulluV o mak gibi… Gidip
Gaziantep’te aynı şecaati arzetsen kötü mü olur? .

O 9 İ”
(ızğiııih Naderğ, 197:!)

Qııııaö”

“nalan raporu”
neler yazıyor?

ulağıma geldi, Tansu Çiller kalınca bir “Dalan Raporu”
hazırlatmış… Sızan haberlere
göre, yakın çevresiyle “özel ve gizli” bir sohbet sırasında, “Bedrettin
bey Istanbul’da sahiden dediği kadar kuwetli mi? Yoksa kendini bi
,raz şişiriyor mu?” diye sonnuş Çil
ler… Hemen telefonlar çalışmış,
“kamuoyu araştımıası” sipariş edilmiş… Sonuç, Dalanlı DYP yüzde
19… Dalansız DYP’yle aynı…

“Peki…” demiş Çiller, “Bedrettin beyi kontrol edebilir miyiz? Yoksa, bildiğini okur mu?”

Kafasındaki projelerin malı” kaynaklarını toparlayana kadar uzlaşacağı, sonra bildiğini okuyacağı çıkmış ortaya…

“Düşünelim, çabuk karar ver:neye gelmez!” demiş (İller…