Diplomaside doğu-batı sentezi…

I I
«ve ı

g
>

5 .

yon başladı Avrupa’da… Lâf ara
IJiıIIo
mızda, Türkiye’nin hariciyesi, ke
u di oldu olalı sıçan yakaladı.

Hikmet Çetin de sevindi olup bitenlere… Ankara’daki dış politika muhabirlerine çiğ köfte partisi verdi.

“Çukurambar Notları”na baktım.
Gözlemler ilginçti.

Türk diplomasisi, Doğuşßatı sentezine dayanır. Dışişleri Bakanı Hikmet Ç&
tin ‘in Türk diplomasisine getirdiği en son
katkı, bu senteze “Çığ
köfte” boyutunu katmak oldu.

Çetin, Almanya’nın PKK’yı kapama
kararını açıklamasının
ertesi günü Dışişleri
Bakanlığı konutunda
Ankara ‘daki diplomasi muhabirleri için bir
çiğ köfte partisi düzen/edi.

Protokolün getirdi- __
ği kısıtlamalar söz konusuydu. Omeğin,
köfteler elle “ham yapılmak” yerine, gümüş çatal-bıçakla yendi. Protokol, gele

‘ neğe ağır bastı…

Dışişleri ‘ne övgüler düzen Çetin’in,
bir ara otomatik refleks/e çiğ köfteyi marula sarıp, ağzına attığı göz/endi.

Gelenek, protokole direniyordu.

***k
Doğu-Batı Serıtezi ilginç bir olaydır.
Ferdi’nin ikamesi Verdi, steak tartar’ın ikamesi çiğ köftedir.

II
x.
ı .›

ası’ Kısım akın/A
uvousouıı DA ALT
ovıece KALDI…

1 AraIık-1993
ÇARŞAMBA

ç l

2.
gü)

s?’

:ısiıle doğu-batı

KK’ya karşı çok cidd” bir operas- ‘

Yer yatağına yatıp yemek yiyen padişahlardan sonra, ll. Mahmut, hem traş
olup sofraya oturmuş, hem yemeğini
masa başında, iskemle üstünde yemişti.
Tarihimize “mobilya devrimi” olarak
geçti bu olay…

Müzik önemlidir. Tek sesli Ferdi’nin
yerine çok sesli Verdi çalıyordu fonda,…
Sofra dekorasyonu, çiçek tezyinatı
çok önemlidir. Hânendelerin, sazendelerin başından aşağıya serpilmek
için kabristanlardan
toplanan gül yapraklarının yerine, J-B viski şişelerinin içinde
güllerin sahicileri
vardı. J-B yeşil zemin
üzerine sarı-kırmızı
etiketlidir. Mâlûrn
renkler… Ossun! Zaten Kurdara’ya karşı
zafer kutlanıyordu.
Yemek en önemlisidir, taze kıyılmış
koyun, keçi, sığır etinin bol baharatla öldürülmesinden doğan “steak tartar”
yerine, aynı terkipli “çiğ köfte” vardı.
Tavana atılmadı, doğu kültürü geride
kaldı. Marula sarılıp elle yenmedi, gümüş takımlarla götürüldü. Yemeğin sonuna doğru, bakan yalnız bir. kere tekledi.

Bayılıyorum bu sentezlere…

Otomatik (etnik) reflelc her zaman
çalışır. Devamlı doğuya giden bir geminin güveıtesinde batıya doğru koşan
yolcularız…

2001 YıLıuA KAD
EVE GELEMEZS .
MERAK arma/rus. V

l TELEFLV TELEFON

ıı

Ilk

larından biri zebradır. Kimse yakalayamaz, ön kollarına bağlanan
mesajları iletir. _ “ ı
Dünya “karşı istihbarat” örgütleri 0nları kovalar.
Son model helikopterleriyle… Kaçmaya çalışan yakalanır. – ‘
MOSSAD Kovaladı, 8 saniyede yakaladı. Hayvân itiraf etti. ClA’nınkiler kovaladı, 23 saniyede yakaladı. Zebra bülbüle
döndü, her şeyi anlattı. KGB de
di, 43 saniyede şakımaya başladı.
Bizimkiler (MİT) aşağı kalmaz… Önce
hava indirme birlikleri duruma vaziyet_ etti, arkasından helikopterler yere yaklaştı,
kan-revan içinde bir fili gözaltına tekrar
aldılar.
Fil pişmanlık gösterdi, nedâmet getirdi.
“lnanmıyorsunuz, dimi? Her dediğinizi yaptım, üstelik de zebrayım vallaaaa!”
Fıkradır, yorurıisuzdur.

_ A . yorsun, dilinden çelgtirdin…
DÜNYANIN en hızlı koşan hayvan

Sa`na üzülmedim… Dilinn çeki
Terörün “nıuhabbet tellalları” ta
rafından yaratıldığı teşhisini koyup, yetki pasını belediye ahlâk zabıtasına attın, içişleri bakanlığına gerek kalmadı, koltuğundan oldun…

Sendika değiştiren (T ürk-lş’ten
DISK’e) işçilerin işlerine son verilmesine, Sönmez-Filament Fabrika
sı’nın hukuk öaşdanışmanı olarak oke
yini verdin, onlar da seni mahkemeye
verdiler. Sosyal güvenlik bakanı olma
şansını kaybettin…
Seçim bölgen Bursa’nın Valisinin
ismini bilmemen normal, onlardan yetmiş altı tane var, ama) yine sp
çim bölgende 7 yıl önce hizmete giren’

okulun kurdelasını kesmen yadırgandı.
Sâdece ben yadırgamadım, ne yaptığını
öğrenen başbakananamız da yadırgadı,
seni son anda kabine dışı bıraktı.