Devlet kendisini korumak zorundadır!

Dlet kenisini
,konmak zorundadır!

ARKSİST teoriye göre, devletin
hikmet-i sebebi, “bir sınıfın, egemen sınıfın, öbür smıflara tahakkümüdür…” _
eki, toplumu oluşturan sınıflar gırtlak gırt. gelirse ne olacak? A
riedrich Engels’e göre, “Bir sınıfın,
.ı en smıfın, öbür sınıfları baskı altıntutması için icat edilen devlet, öyle
ar olur ki, kendisi yok olmamak
, sımf kavgasmdan kendisini soyutla,.smıflararası denge aracı olur…”
i syal demokrasi böyle doğdu.

***k

Marksist teoriye göre, devlet “yapay” bir `

dur.
ş ‘ e ve özel mülkiyetle beraber dünyaya gel
yumuşadıkça, herkes emeği
ı hakkını aldıkça, herkese yetecek kadar_

‘ -tüketim oldukça, devlet yavaş-yavaş
`ı f’ ü tüketecektir.
,Belki hayaldir.
Belki küreselleşmedir.
‘k ‘k i(

Marksist düşüncenin sapkın ve tuhaf bir
ı; tısı anarşizmdir.

“Anarşist” denilen kişi gariban bir yaratık, atelecidir. < Devletin ömrünü yavaş yavaş tüketmesini ~ eyecek sabrı yoktur, dibine dinamit ko p havaya uçurmayı ister, ona çabalar. *k 'k *k Peki, "devlet" kim, ne? Bizim devletimiz "bonapartist" bir devlettir. Napolyon'dan öğrendiler, 1856 Vilâyat Nizanmamesi çıktığından bu yana, bu özelliğinikorudu. Ürettiği kendine yetrneyen, her şeyi devletten bekleyen gariban taifesi... Ruhban sultası... "Devlet vermezse 'Ç' diye cümle âlemi avutanlar... __fâsim aım ordu... Polis... ***k Gaffar Okkan'ı_ ,, yakından tanımadım. Ama, duyduğum, bildiğim, öğrendiğim kadarıyla, saygın bir insandı, çok sevilen ve insanlığına güvenilen bir insandı. Öldürdüler. ş Yanındaki beş insanımızı daha öldürdüler. I_-_lep böyle oluyor. _s Oncelikle korunması gereken kişileri öldürüyorlar. i Abdi İpekçi'yi de, Çetin Emeç'i de öldürdüler. Uğur'u katlettiler, Alımet'i havaya uçurdu . 'lar .Sıkıntılı günlerde yazmak, konuşmak, dü , 7 şünmek zordur. Söylemek, söylenmek, çok daha zordur. 'k *k 'k Devlet önce kendisini korur. Devlet sembol isimleri korur. Bürokrat devletin maliyesini ve namusunu, asker ülkenin toprak bütünlüğünü, polis sokağı ve vatandaşı korur. Anarşistler ne yapar? Devletin ömrünü tüketmesini, ülkesinin küreselleşmesini beklemeden, devleti havaya uçurmaya çalışır. Ortalama vatandaşın tepkisini düşünün! "Korunması en çok gereken insanları, üstüne üstlük, kendilerini koruyamıyorlar. Bunlar mı beni koruyacak? Allah korusun!" i** Tabiat boşluk affetmez. .. Her boşluk doldurulur netekim... Ya öyle, ya böyle, ya şöyle, ya şeyle...