CHP kurultayını yaptı, ben esnemeye devam ediyorum

«tat-HE &kz

KURTHAN rışfı?

CHP KURUI.TAYINI YAPTI
BEN ESNEMEYE DEVAM EDİYORUM

dum… “CHP’nin kaç oku var?”

1 Currıhuriyetçiyiz
‘ 2 Milliyetçiyiz

3 Lâikiz

4 Halkçıyız

5 İnkılâpçıyız

6 Devletçiyiz

*t*

ve doğru sayabilmişti.

En son uğradığım CHP kurultayında,
kurultayın değerli delegelerine sorduy
Ağızbirliği etmişlerdi sanki… “Al
Bendeniz pek hatırlayamadığım,
CHP’liler de zaten bilmediği için, elimdeki kâğıttan oklan kontrol ettiydim.

Son uğradığım 0 karabahtlı CHP kurultayında, köktencumhuriyethalkpartili
delegelerin sadece yüzde 2431 okları tam

Bu seferki kurultaya gitmedim.

AZ SONRA SON DARBE
REKLAMLARDAN HEMEN SONRA

Evimde oturdum, esnemeye başladım.
Pazar günleri esneme, uyuklama,

uyuma, horlama günümdür.
Uyku aralanmda kitap okurum.

tı!” Her ne hikmetse, CHP’nin çarşı-pazar
0 müteaddit ve mükerrer kurultaylar- kurultaylanna denk düşer. Elim hep aynı

dan birinde yine sorduydurn. kitaba gider. Robert Provine’ın “Esneme
“Okları sayabilir misiniz?” Teorileri” kitabına…

Eşim ısrarla ve inatla sorar.

“CHP kurultaylan olurken, okuyacak
başka şey bulamıyor musun?”

Vallahi bulamıyorum, esnemeye devam!

*t*

Niye esnenir? Üç temel teori var bu
konuda.

l Fizyolojik Teori… Bu teoriye göre,
vücuttaki karbondioksit fazlasından kurtulmanın tek yolu, vücûda daha fazla oksijen girmesidir. Ağzı ardına kadar açıp
esnemek buna imkân verir.

2 Evrim Teorisi… Larry Rose’un bu
teorisine göre, temel içgüdüdür “esne
mek”… Diş göstermek, “Yerim lan seni!” demek için, hayvanlar (ve insanlar)
âleminin repertuarına dahil edilmiş… Zamanla dişler dökülünce, çağ atladık, medenîleştik, ama, “alışkanlık” olarak kaldı esnemek…

i***

Üçüncü teoriye geçmeden önce parantez açalım, kritik bir soru soralım…

Esnemek bulaşıcı mı? Robert Provine’ın ihtisas alanı psikobiyolojidir.

“Esnemenin solunum yollarını açmakla ilgisi yok…” diyor Provine, “Bir
sürü insanın (ve hayvanın) ağzını bantladım, deneyler yaptım, esnemeye devam
ettiler. Deneyleri devam ettirdim. Karşısındakinin esnediğini görenler, aynı yazıyı okuyan, aynı konuşmayı dinleyenler,
salgın hastalık gibi, elleriyle ağızlarını
kapatmaya ihtiyaç bile duymadan, “seri
ateş” hâlinde esnemeye başlıyorlar…”

Yani, esnemenin “bulaşıcf” olduğunu demeye getiriyor.

. Askerler, 12 Eylül 1980’de saat
j’ ” 04.00’te darbenin yapılacağını dokuz
uçuk saat öncesinden kime haber verdi..ı

– a. Başbakan Süleyman Demirel’e

ş b. CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit’e

‘ c. MSP Genel Başkanı Necmettin
,Erbakan’a

d. MHP Genel Başkanı Alparslan
îTürkeş’e

e. TRT Genel Müdürü Doğan

kitabıyla, unuttuklarımııı lıatırlattığı için,

12 Eylül günlerinde Kenan Evren’e,
2- TRT’de ekrana çıkmak yetmiyordu.
,, Yurt dışındaki vatandaşlarımıza seslenebil’mesi için kime teklif götürüldü?
a. Alman ZDF b. Amerikan NBC
c. İngiliz BBC d. Fransız TVS

19804000 döneminde çok ,sey gördük.
En azından, yirmi yıla sığdınlmış dört
cumhurbaşkanı gördiik.

Yirmi bölü dört “5” eder. “s” rakamından
kurtulamayacağı: galiba…
Zaman uçup gidiyor. Yirmi yıl az değil…
Unııtuyaruı bazı şeyleri…

Aksoy Yayıncılık’tan çıkan “Az Sonra San
Darbe: Reklamlardan Hemen sonra…”

eankardeş, randost Serkan Oral’a
teşekkiirlerim, size d_e bu kitabı akumanıı
tavsiyelerimle…

se ne olmak istediğini söyledi? :L Asker b. Yazar _
c. Ressam d. Futbolcu

. ‘ TRT’yi emir-komuta zinciri içinde
3′ yöneten Kenan Paşa, Kemal Ilıcak

ramlar hazırlanmıştı. Röportajlar sırasında
futbolcu Rıdvan ve artist Banu’ya kendisinden fazla yer verilmesine hangi başbakanımız kızdı?

a. Turgut Özal b. Yıldırım Akbulut

c. Süleyman Demirel d Mesut Yılmaz

12 Eylül döneminde hangi televiz” yoncu askerin “kara” listesindeydi?
a. Ali Kırca b. Uğur Dündar
c. Reha Muhtar d. Savaş Ay

Sokağa çıkma yasağının olduğu nü5″ fus sayım günü için, TRT’de prog
“Gün gelecek, iki buçuk gazete kala6- cak…” kehanetinde kim bulundu?
a. Adnan Menderes b. İsmet İnönü
c. Turgut Özal d. Süleyman Demirel
e. Kenan Evren f. Osman Bölükbaşı

CEVAPLAR l) e, 2) a, 3) b, 4) a, 5) b, 6) c.

ıle yaptığı sohbette, dünyaya bir daha gelir

’24 TempOIĞGĞIZOÖlJ’ ‘

“Yüksek kamu görevine
ne zaman bir kişiyi tayin

ettiysem, karşıma yüz nankör,

bin düşman çıktı…”
@usa Kralı l4.1ouis 1631

ik**

Geldik, Provine’ın esneme teorilerinin üçüncüsüne… _

3 Bıkkınlık-Sıklcınlık Teorisi… Bıktıncı bir yazıyı aynı anda okuyan, sıkıcısıktıncı bir konuşmayı komşu koltuklardan dinleyenlerin uykulan gelir. “Senkronize refleks” vaziyetleri…

ik**

Ben niye esniyorum?

Esniyorum, çünkü, bu lâfları çok dinledim.

Esniyorum, çünkü, herkes bu sonucu
bildiği için, benimle beraber kurultay delegeleri de esniyor… Esnemek bulaşıcıdır.

CHP’nin son (şimdilik) kurultayının,
Nâzım Hikmet’ten mülhem şu dizelerle
bitmesini beklerdim.

Sen esnemesen

ben esnemesem

biz esnemesek

nası] yatanz uykuya! E’

-@__

Osmanlı paşalanndan birinin oğlu Paris’te resim tahsilini tamamlamış, memlekete
dönmüş, paşababasının konağınm az ötesinde atelye açmıştı.

Nasıl bulduysa buldu, bir sürü çıplak model buldu. Resim yapmaya koyuldu.

Abdülhamit’in pasaport yasağını delerek
Fırat-Dicle hattının batısına geçmeyi başaran Reşo pencereden durumu devamlı dikizliyordu. Dayanamadı, karakola koştu, “sayın muhbir keko” sıfatıyla ihbarını yaptı.
Atelye basıldı.

“Bre ahlaksız, bre hayasız, bre namussuz!
Ne bu kepazelik?” diye kükredi asesbaşı…

“Resim yapıyordum!” dedi paşaoğlu…

“Haaaal Öyle mi? Biz sanata saygılıyız!”
deyip gitti asesler…

***k

Reşo’nun gözlerinde hain pınltılar belirdi, kaç zamandır peylediği orta yaşlı dulu
evine attı.

Etraf “sayın muhbir vatandaş” dolu… Hemen gammazladılar, asesler Reş0’yu bastı.

“Bre ahlaksız, bre rezil, bre hayasız! Ne
bu kepazelik? Yürü karakola…”

Reşo hazırlıklıydı, tüyoluydu.

“Helesen babo, az duriysen… Resim bilem yaptırmiyrseniz… Sanata hiç rni saygıniz yohtir?”

aiıı Isim alır İŞLEM

(Haftalık Güncel Anagramlarınız)

KADIR INANIR
ANIRAN DİRİK
KARAYALÇIN-BAYKAL
YALAKA ÇIYANLARA BAK!
(“a.a.” Joker)
BANKNOT
BOKTANN!
BAŞBAKAN YARDIMCISI
SIMSICAK YARDIN BABA!
ERDAL INÖNÜ
EN NADİR ÖLÜ
KORAY AYDIN
AYIDAN KORK!

(“K” Joker)
KAMRAN İNAN
AMAN, NANİK!
NECMETTIN ERBAKAN
EN MATRAK CENABET
(“A” Joker)

MUSTAFA BÜLENT ECEVIT

EN CEVVAL MÜSTAFİ,
TUT BE!
(“V” Joker)
ISMAIL CEM İPEKÇI
ÇİŞLİM PEK ACEMİ

,,.
.
y&
iz›

i CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1954 – % 34.8

1969 – % 27.4

“cenazeyildmin

OLMADı SAYIN…

Müteaddit (ve mükerrer)
kurultaylannızdan birini da
İ ha yaptınız, tamamladınız…

Kulislerde gezindim, herkes
birbirini sırtından hançerlemeye devam ediyordu.

Bir tek sonuca vardım.
CHP’de her şey ters orantılıdır.

Partinin oy oranı düştükçe, “bahtı kara anasmı kurtarmaya merakh kişiler” ar
tar. Oy seyrine bakalım.

1950 ~ % 39.9 1973- % 33.3
1977 – 9/0 41.4
1983 – % 30.5
1987 – % 24.8
1991 – % 20.8
1995- % 10.7
1999 – % 8.71
*t*
Sorrnadan edemiyorum…
Neyi paylaşamıyorsunuz?
İktidarsızhğı mı? Yoksa,
kaldıraeağı
1957 – % 40.6
1961 – % 36.7
1965 – % 28.7

mmı?

ı_ıj-`_ýâfişğrıgğ_›r’..`v›l-‘vın›uvuv mwßm. ı- ı; ı »Kutuda

mediği ve sine-i millete döndüğünde sine-i mecli

nuşmaya devam ettiği için) ………………………………. ..

Ü tikleriiçin)…. . .

genelkurmaydan MGK’ya, bakanlardan milletv g’
lerine, belediye başkanlanndan işadamlanna, k
!V yazarlarından muhabirlere kadar, binlerce telef

n” mahrem konuşmalannın dinlendiğinin öğrenilm
telekız kesimi” geçimıiş…
‘î yum? Beni de takip eder- ler mi?” endişesini taşı yan pek çok işadamı ve

i* kızları telefondan aramak

vurmuş ya, ne çıkarsa
bahtına!

,V- vurdu. Nataşalar lüks otellerin lobisinde, tıa.
” sokaklarda… İki-üç zıpırın telefonunu dinl ”

a* meseydik. Olan meslekdaşlanmıza, asayiş .ni
î ve ahlâk masasına oldu. Üstelik, travesti] r
a’ dayak yiyorlar…” ‘ V›

v ruşturrna başlatmış… . .

` yen bazı telefonların faturalarındaki

SIFIRCI HOCA’NIN NOT DEFTERİ
RECAİ KUTAN ‘
(“Sine-i millete döneıizl” mavallannı kimse y

bir daha rüyasında göremeyeceğini bildiği hâlde k

ALTAN ÖYMEN / DENİZ BAYKAL
HURŞİT GÜNEŞ / SEFA SİRMEN
HASAN FEHMİ GÜNEŞ /ALİ TOPUZ
MEHMET MOĞULTAY /BÜLENT TANLA ~
A.GÜRYÜZ KETENCİ /MEHMET SEVİGEN i
FİKRİ SAĞLAR/ CELAL DOĞAN .
(İki elleriyle bir partiyi doğrultamadıkları, %9’
yakın genel seçim oylarını nasıl artırabilecekleri
sorup soruşturacaklarına, birbirlerini didik-didik

Fıs ı i
ı›oı.is “rıaırıruuır KESİLDİ

TELEKIZLAR YANDI, TRAVESTİLER _,
SOKAKLARA, NATAŞALAR OTELLERİ DOLUŞ ‘v

Hürriyet Ankara büromuzdan Kadir Ercan’m ‘ ”
lekulak skan ” konusundaki sansasyonel ha 5
ri yeri yerinden oynattı.

“Derin Devlet”, cumhurbaşkanından başb . :ıı

dinliyonnuş meğerse…
Mahkeme kararı alınmaksızın bilcümle he ~

den sonra, en önemli sarsıntıyı “fuhuş := ı ıı w’

Polis dostlarım anlattı.
f ‘Acaba dinleniyor mu
bol karaparalı kişiler, tele
yerine, sokaklarda gezinmeye başlamışlar…
Abazanlık başlarına

Polis dostlarım anlatmaya devam etti. .
“Fuhuş vak’alan arttı. Daha doğrusu, su ‘

diye, herkesi sokağa döktük. Keşke telefonl_ »İ

Hemen ekleyip bitiriyorum. TELEKO i;
‘ iç?
Eskiden vızır-vızır işleyip “bok gibi”. ı.:

“ani `

beplerini araştırıyonnuş…

, .şık-el ‘T’ “”‘^ anı] …rıışınWdıüdßkFßinni

Tempo! v