Burjuvazinin iç tepişmesi işçi hareketlerini güçlendiriyor