Burası sevgililer günümüz

ÇARŞAMBA, 14 ŞUBAT 2001

İ’ UGÜN “Sevgililer Günü”…
B Güzel sözler söylemeye, mutlu ve

iyimser düşünüp yazmaya niyetliydim…

“Arıkara” başkentimizin güzelliklerini anlatacaktım, sevgiler ve saygılar
sunacalctım… _

Erol Yaşar’ı kaybettim. Islam Çupî`yi kaybettim. Vural Saygılfyı kaybettim. Yılmaz Gümüşbaş’ı kaybettim. Nezih Demirkent ağabeyimi kaybettim.

kadar hüzün, sıkıntı, nostalji sıkıştırmak, ancak Türkiye’ye özgüdür.
Yılda 364 gün birbirinden nefret etmek, geri kalan 1 günde de “sevgi ve
saygı sunmak” bize mahsustur.
Onun için, değişik bir “Sevgililer

On beş günlük bir zaman kesitine bu _

Günü” mesajları iletiyorum.
Ozbeöz Ankara kökenlidir.
1402 Ankara Meydan Muharebesi`ne

r kadar gider.

Once Ankara’dan iyi dilekler…
1 Ağzun tatlı olsun…

2 Ak günler gör…

3 Allah ayağına taş dokandırmasın…

4 Allah altı dosttan ayırmasın (iki el,
iki ayak, iki göz)…

5 Allah dibini göstermesin…

6 Duttuğun kolay gelsin…

7 Döllü döşlü ol…

8 Hızır uğrasın, oğlunlan…

9 Oba kızınla komşu ol, üre de türe,

Sonra Ankara kökenli küfür ve ha
karetler…

BURASI SEVGİLİLER GÜNÜMÜZ

OBASI NEBESİ

. .FlŞEK-ı

KURTHÂN

Çingan, fışkı, gübre, gavur kızı, ldşiş,
firavun, giçmişi boklu, giçmişi kınalı,
körüne oturduğum, kart

Sıra geldi tekerlemelere…

1 Köprü altında serçecikler, selkisiller, silkisiller, su içerler sevişirler…

2 Gelin kızlar selkiselim, silkiselim,
su içelim sevişelim…

3 İller bazlama yapmış ta
bazmalanmış/Biz bazlama yaptık ta

bazlamalanamadık. . .
***k
Ankara’nın özdeyişlerini, atasözlerini unutamayız elbette…
1 Aç köpek fırın damı söker.
2 Bizim kız bizden kaçar, başın örter
götün açar. ‘
3 Borcun iyisi vermek, derdin iyisi
ölmek.

4 Dert saklayanda kalır.

5 Dilin kendi küçük, cürrnü büyük.

6 lt ilen sidik yarıştıracağım diye kasığını çatlatrna.

7 lş olan yerde aş olur.

8 Kara keçiyi gören tulumunca yağ
sanır.

9 Kızlık beylik, gelinlik rezillik.

10 Öz ağlamayınca göz ağlamaz.

***k

Sevgi ve iyi niyet dileklen’, tekerlemeler, küfür ve hakaretler, özdeyişler, atasözleri, andıçlar tamam…

Ne kaldı geriye?

Ankara’nın muammalan, bilmeceleri kaldı elbette…

1 Bir acayip nesne gördüm âlem bilir ismini, başını sürter kendi öldürür
cismini (kibrit)…

2 El eker dil biçer (yazı)… i**

3 Dört tak tak,iki bak bak, bir fık fık
(kedi)… *

4 Fil fillice burnu eyrice (nohut)…

5 Kapı arkasında saç kodum, geleni
gideni aç kodum (ramazan)…

6 Karası katran gibi, sansi safran gibi, ümüğü düdük gibi, biz onu yedik gibi (ciğer)…

7 Pır pır uçar ak ak sıçar (değirmen).
i**

Yurt Ansiklopedisi olmasaydı, ben
bu yazıyı nasıl yazacaktım?

“Sevgililer Günü” herkese kutlumutlu olsun!

From Ankara with Love…