Burası Muş’tur, Yolu Yokuştur, Giden Gelmiyor, Acep ne iştir?

OKwVMVı/E (XL

KURTHAN FİŞEK

BURASI MUŞ’TUR, YOLU YOKUŞTUR
GİDEN GELMİYOR, ACEP NE İŞTİR?

Kars… Van… Küflü… Otlu… Camembert…
Her yerden kapısına, kilerine üşü
Dokuzuncu cumhurbaşkanı, sevgili
hidrolik hocam Süleyman Demirel’e
“veda konseri” verildi.

Çok duygulandım. şenleri, yığılanları anlatıyordu.

Beste süper, güfte mükemmeldi. ***

Burası Muş’un’ Ziyaretçiler Güniz Sokak’ta dolup

Yolu yokuştıır taşıyor.

Giden gelmiyor “Baba bizi kurtar!” çağ atlamıştır.

Acep ne iştir İlginçtir, şimdilerde “Liberal Plat- Ama, ikisi de Ortaçağda kalmışlar
Anladık meseleyi… form” peşinde koşan Tansu Çiller bile dır.

Müzisyenler bile “geriye dönüş ol- uğradı Güniz S0kak’a… ***
mayacağı” mesajını veriyordu. ”Defol git!” denildiği zamanları Sağın özelliğinin “kin tutmak” ol
*** unuttu zahir… duğunu söylemiştim.

Konserin en mutlusu Nazmiye De- Sağda lider aranıyor. MHP yükseldikçe yükseliyor.
mirel’di. *iz* Bütün etkili-yatırımcı-yaygın ba
Kocasına, evine kavuştu. Sağın özelliği kin tutmasıdır. kanlıklan kapattılar.

Ertesi gün gazetecilere kahvaltı ha- Ceset toplamaya, cenaze kaldırmaya Gerekli siyasî yatırımları, atamaları
zırladı. merakları ve yatkınlıkları vardır. yapıyorlar.

Elcağızlarıyla kızarmış ekmek su- Tansu, Mesut… Demirel-Özal çizgi- Köşebaşlarını tuttular, malı götürünarken, dokuzuncu Cumhurbaşkanımız sinin devamıdırlar. yorlar.

da sofradaki peynir çeşitlerini medyaya
tanıtıyordu. l

Ayrı-gayrıları var mıdır?
Yoktur. Birisi çağ dışıdır, öbürleri

Sağ partilerin birbirlerine kin kusmaya başladıklarının ilk işaretini Me
_ SİLUETİNİ SEVDIGIMIN TÜRKİYES_İ _
BU KİTABI DAHA önce OKUDUYDUM GALIBA…

12 Eylül öncesinde, bir ihbar üzerine,
‘portakal sandıklarının içinde silahların olduğu bir Renault marka otoyu çevirdi
polisler… Araba kimindi?
a. Ali Halaman
b. Fuat İstanbullu
c. Ekrem Pazarcı
d. Sami Ocak
e. Devlet Bahçeli

“Benim aslım Kürttür, ailemiz sonra2′ dan Çankırı’ya göçmüş… Ama ben
Kürtlerin de Türk olduğuna inanıyorum.
Bütün Türkler gibi ben de Cengiz Hanın
oğlu Cuci Hanm torunlarındanım” diyerek
özgeçmişini tarihlerin derinliklerine ulaştı- Kalın sis perdesiyle örtülmüş bir
:an büyüğümüz kimdir? 4′ skandal dosya üzerine intihara kalkı
Faruk Bildirici kitap yazıyor. ısrarla,
inatla… Altı tane oldu ,simdiye kadar…
Yenisi geçen hafta çıktı. “Siluetini
Şaaptığımın Türkiyesi…” Tam adı bu
değil, biraz talırif ettim, ama, doğrusu
Doğan Kitapçılık çıkardı. okuyup
güleceğinir veya ibret dersi alacağınız bir
kitap… Tavsiye ederim.

a. Abdullah Çatlı

b. Halil Şıvgın

c. Fethullah Gülen

d. Süleyman Demirel

a. Hasan Denizkurdu
b. Kamer Genç

c. Şevket Kazan

d. Altan Öymen

Yasaklayamadıkları yabancı dergiler
a. Osman Durmuş

b. Alparslan Türkeş
e. Turgut Özal

d. Necmettin Erbakan

Türk Dünyasında “Demokrasiyi Ge3’liştirme Vakfı” kurarak, Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerini geliştirmiş ve
Türkmenistaddan yeşil pasaport sahibi olmuş kişi kimdir?

şan bakanımız kimdir?
a. Şefık İnan
b. Güneş Taner
c. Hikmet Uluğbay
d. Ali Fuat Alişan

Askerliğini yedeksubay olarak yapar5′ ken İzmit’teki komutanı Turgut Sunalp’e jeeple Kandıra yoğurdu götürürdü.
Kim?

6′ deki çıplak kadın fotoğraflarının müstehcen olmaktan çıkarılması için “siyah
bant” formülünü bulan Adalet Bakanımız
kimdir?

a. Şevket Kazan

b. Mahmut Oltan Sungurlu

c. Mehmet Topaç

d. Suat Bilge

e, 2) a, 3) b, 4) c, 5) a, 6) a.

u E TempoI659I2000

SIFIRCI HOCA’NIN NOT DEFTERİ

B İ R İ s İ M B ı R İ Ş L E M f d QSMANPUdRMPUDŞ &Dlînêlllş saatin bile günde iki
uKı-mseyeı-zahat yemeye, günah a ogruyu goster ı_gını ıs at a ıgı için) ………………. .. ı
__ _ __ (Haftahk Anasram Anahzlerınızl CEMAL ENGINYURT (Dayılanmakla, sokak z
çlkartmaYé Watch?’ deglhmm TANSU ÇıLLER lığıyla ülkücülüğü karıştırdı ğı için) ……….. … ……………. .r
(Beniamın Dısraelı. |864) ELÇİ T L SUNAR ISTANBUL VALISI EROL ÇAKIR (İstanbul’u 1_
j_ ‘ ‘ ta ve alesta tuttuğu izlenimini uyandırmak amacıyla,
SUMER ORAL cümle gerzeklerin deprem ihbarlarını halka duyu ı’
SÜRE VE MORAL için). …………….. ..Ç ………………………………………………… ..
(UVEN Joker) DOGRAMACI (Bunca yıl aradan sonra, ı~
. l’ YOK”‘ ku ı 1 ‘ ak’
BEDREWIN DALAN ifa çıkınıuşnakkaşm iîîdîaîîğînîşbîîéîîféğğSîîîiîêiii i
euiYümmerdi› Devlet Beheıvenaeh- REKTÖRLÜKÇOK vAKısıR yıp pakladığı için) ………………………………. ..î ……………. ..
ne dönerek Se” tepki gösterdi› Tansu (Kendisi Joker) AHMET NECDET SEZER (Aşağıda adları geçip
Clneî aman allyî-**r ÖZER UÇURAN ÇILLERR . alacak muhterem YOK çoğunluğunu deşifre
Gel baba, başımıza geç! SÜRAT fRZULULON ÇALÇENE PROFİDR. KEMAL G_ÜRÜZ ‘
Komiklik yapıyorlar, garınlarından ( TANSU Joker) İSMAİL AKİNALTUÜ
gonuşuyorlar… İSMET ZEZGIN PROF-DR- BÜGET›
Güniz S0kak’a elbette sığılamaz, İSMET BEZGİN PROFDR’ ISMAIL TOSUN’
ama, “Arkama bakmayacağım!” de- (“B” Joker)
mislerdî “etekimw r. DER SPIEGEL ı>R0ı~iDR BARBAROS ĞÜNÇER,
Dtîuglîf MaFATthW d** Eri?” “Ö” GEL DE PİSLE! EM.HV.KORG. ERDOĞAN ÖZNAL,
neceğım! demıştı. (ııLn Joker) _ DURMUŞ YALÇIN,
Giden gelmiyor, acep nedendir? __ TEVFİK ALTINQK,
Bunlar birleşmez, birleşemez… SÜLEYMAN DEMIRELİ PROEDR, KÖKSAL BALOŞ,
*t* MASUM ER YELLEND DR_ AKIN ÇAKMAKÇL
Peki, sol ne yapıyor? AHMET NECDET SEZER BENER CORDAN,
‘Dünyada yiikseliyorlar, ama, Türki- ENDFR 1525 CESET EGE, E ,
ye de bırleşemıyorlar. ( HM Arttı) PROF GÜNmDuÜ`MZmGÖ`IKJÇEdtEII
Fakir-fukara, işçi-memur zamlarını — ` . °
1 d kı t b , DOĞAN GUREŞ PROF.DR. SAIT GÜRıŞN,
paîlaşûama ‘ham fiil?” k ?d &Elm DOĞRU, ÜRYAN cıgyşA PROFDR. ORHAN GUVENEN, r
V9 “ça m” lee-me “m 1 1 e” u -~ ı› PROF.DR. TOO MUCH uğmaç SAYRAÇ r
( Ruya Joker)
lem m1? Ü PROFDR. ATİLLA SEZGİN,
NECMETTİN ERBAKAN ORHAN GENÇLER, ……………………………….. ..
AMAN. BAKTERİLİ CENNET (YÖK’le kamuoyunda kollektif özdeşleştikleıi _
(“ALİ” Joker) demokratik namuslarına kısmen halel getirdiklerii ‘
OLMADı SAYINLAR… l
TÜRKİYE’DE 3ız’ıiıci MADDEYE ıHsAnıgKgggmıirAcIr
KIMLERIN IHTIYACI VAR? KEMAL Günü:
Türkiye’de ölenler, öldürenler var. (YÖK ŞîMDİIİK BAŞKANI)
Idamcezasıkalksmmı? H n Ü- -t ~ kmmdc
Reşo eşek sırtında yol alıyordu. Türkiye’de hapis yatan, af bekleyenler var. Tunçâğeâfğenigvğîğllîsğêfıüîîğêgğmm.
Değlrmen bıçağma düştü” çükü’ Geneıafçıkmmı? cuğunu evlendirirken,YÖK’üsav1mdım… `
nün yarısı koptu. _ r İ** _ r _ . “Atanmak gereklidir. Atanmışlaım Kesik kısmı aradı, buıdu, yan Türkiye’nin tekaktıf partisi var şımdı… mündm denetımmesi mümmmm
cebine koydu, hastaneye koştu. Adamlar “Şuflu” MHP r saydım, tek oy alanı atardım.. Atanan ‘
Montaj yapılacak, yerine dikile- Asmanna ?ucu etmelemnde” ktîrkuyoîum” , menleri denetleme& gerekir…” .3
cek… OFF& Asya de” ?WP ^ned°lu Y** Sehrler› b” V Kendisini dâhî, geridekileri geızek
Doktor sordu_ daha gıtmezler” **Yk rin, “tek kişi” yönetimine özenenlerin
_Jıorganın kesik kısmı Sende Benim dirsek temasında olduğum dört kamu- bumraşimdir_
mı. oyu araştırma grubunun son “erken seçim” tes- YÖKW_
Üzüm RC$°— bitlerini aktarrnadan önce, iki tesbitte bulunmak ‘ *i*
_ Doktor bafktr, üç kat çukulatalı, igtiyşrumk d K 1G” n yan çizdi’ r
ıncen-uzun gO TC, 3.0511 3231′] u ” uYÖK oluşur.
Ne lan bu? Devlet me” semmyer- seçilir. Kimin kime ne oy vendiğinine ı
Şeker düşüklüğünden muzdarip Gelellmîesbltlerê-u *** İ
Reşo arandı, çükünün kopuk kısmı- . YÖK kim? YÖK ne?
nı bulamadı. WîP-0% 27 DSP-ZA 14 ‘ Peki, bunları kim seçti?
Ama, gofret orada… DYP’ 416 gngğ/”olîâ Bunlar kim? r
“Eyvahtır babo! Y.ragi yemi- FP’ A’ If B ‘ Al Akademik karlYeflen ne? r
Şektir galiba…” ANAP ‘ A’ 14 . Bunları soruştursanıza be dostlar! ‘