Burası METU-ODTU (1)

ı “ ‘getlirdiýğinilhalßırla
mıyomm, ama, bir vakitler .

` (1960),.kimya mühendisi olmaya f

O› _sırada gazeteciliğe yeni K
Ankara’da kalmalg hem olhila .
em çalışmak istiyordgm.
I İ ww) 9 ı ı ‘

r. f’ . , ş;.r_’.e_r_.r.ı ı A : › ‘g,
Middle Eastflfechnical University.. y
Şi __diki bilinen ‘adıyla Orta_ ppgu Teknik:

nıversitesi… __-. _. . ,
O zamanlar OSS SYM ”
`ktu – -i

eye fevkalâde müsait salonlarından birim
, sınava girdim. `

*v* ı…,

Şışiııiştîin. l V

‘ ğipaıîýabanêi dildi: .A »
#Kolej bebesi” olduğum için: ~_ `

î akikâda bitirdim sorıılan,’..,:_ .

y ‘_ için) pârçaıandı.
sapsarıydı; yarıaklarındarı aşağıyaiki damla

gözyaşı ‘~

m, “Yardı-l.
lş..’/j L
verdim; onunkiıîi

Kadelrîarlcadaşfm: sıradâşım, saat-l”
te_ bitirdi Bana döndü, soru ki- `

. tapçığına trene baktığı gibi baktığı- z
mı gördü; çaktırmadan Cevaplanmış senı

duranını e

oldurdu; ..
_A i #ODTU-METU kimya’
-_ Agbirincilikle. benüçüncülükle’ kazandık. Nasıl mı; niye mi oldu? – W› ` i – ” `

::SQL “^’_jUyanıkmış`.’:. ‘Her ihtimale
‘ _. vevap defterindekiildşo ` ‘ . `

` _hşışarét
demiş… i` ”

_ i, ıŞimdiki-TBMMnirıarkasmdald M ‘

laidaj başladım kimya mühendisliği tahsili

llk hocam Erdal lnönifydü. F’ dersi– 7″ › __
,dikten sonra, doğru yolu buldılm. î .

ne geliyordu. Iki sınav _yaptı_ BirİndeİIOO v ‘

– …rîAûıaaagıniokııı ,y ~ e
îim sânnîa-«iûberdîrııiiênlatûm ‘
‘ “ Hıîzlıfişleyenfama; aheste ifa ebulan

. mantığıyla kgnuştıı: “Aritmetîğîrı”
“ işlemini; uygulasam sımf geçemezê’

sinğ.. notunu’ çarpsâm sıfırjeder.
Toplasam ârtı 15, _ `
ölür. Gelelim bölmeyeş: v

‘ silme* matematikmiş. . .

çıkarsam İeksi Al 5 7

üsuîhîdrölikrfı (su iş ._

mal Gürseli Çankayddan salıp yan
yolda bırakangarabayavya’ bénzinfya motdrkoymayı değerlivhocarrıışın . -~
-‘-‘Mekanik” dersine ” `

Süleyman Demirel’in beşîdersineğirj? Ä l .