Burası mahkemelerimiz (1)

ÇARŞAMBA, 3 ocAK__200ı

BURASI MAHKEMELERİMİZ (ı)

AYATİ Karaşahinin “Rus
H Casusluğu” sebebiyle
Samanpazanhda asılışını

izlediğimde on iki yaşındaydırn.

Urktüydüm.

Boynu boyundan uzundu.

***k

Ulucanlar cezaevinde, hem Fethi .
Gürcanin, hem Talat Aydemir’in ipe
çeldlişini gördüm.

Ceyhan Bayturla birlikte izleyen iki
gazeteciden biriydim.

O sahneleri unutmam, unutamam…

_ t**

Kızılay’dan Ulus Meydanı’na doğru
gelip geneleve (Bentderesi) dönerseniz,
eski adliye binasını bulamazsınız. ..

Hacettepe köprüsünden geçip
Anafartalar caddesine girerseniz, orada
adaleti, adliye binasını kolay
bulursunuz…

Oraya çok gittim.

Ama, en komik gidişim, 1978 yılında
oldu.
Spor akademileri, atletizm
federasyonu başkanı yapılmıştım.

Çekî-Onuk-Alpagut üçlüsü, “spor
konusunda” konuşmam için TRTye
çağırdılar beni… Konuştum.

Konuklardan Kahraman Bapçum
ağabeyim dehşete kapıldı. .

“Beşiktaş proletaryayı,
Galatasaray aristokrasiyi,
Fenerbahçe burjuvaziyi temsil

DBASI NEBESİ

KURTHAN o
FIŞEK r

eder!” dedim.

Ertesi gün Anafartalafdaki
mahkemeye çağrıldım…

Rahmetli başsavcı Zekai Turan’a ifade
verdim.

“Uç güzide kulübümüz hakkında
marksist-leninist tahkir ve tezyif
sıfatları kullanmadım… Bunlar
smıfsal tesbittir. seyircisi böyledir,
doğup büyüdükleri semtlerin
aynasıdırlar… Beşiktaş, o bölgenin
iskele hamalıdır. Galatasaray
bürokrasidir, devletin ta

kendisidir. Fenerbahçe
Anadolu’dan gelip Kadıköy’de
çakılıp kalan yükselen burjuvamn
simgesidir…”
‘ **ak

Başsavcı Zekai Turan sinîrlenmişti bu
ifademe…

“Bize haksızlık etmişin…”

Diyalog ilerledi.

“Siz kimsiniz?”

“Ben Fenerbahçeliyim…”

“Eeeeel Ben de fenerliyim..,.”

“Yapma yaaaawwl”

Ali Sen’den Fenerbahçe’ye hayır
gelmeyeceğini dört saat konuştuk
savcıyla… ‘

Ankara’da ilk gittiğim mahkeme
budur.

Çok severim, yolum inşaallah bir
daha düşmez…

Elbette düşmez…

Ankara mahkemeleri, Anafartalardzırı
başka yere taşındı.

***k

Şimdiki mahkemelerimiz, Ulus’a
giderken, Sıhhıye’den az sonra…

Sağdaki radyoevine gelmeden az
önce, solda…

Oraya da gidiyorum…

Kimseye hakaret etmediğimi,

eleştirmekle yetindiğimi söylüyorum.

Nereden nereye?

Anafartalardakî yerden Sıhhiye
sonrası konuşlanmaya. . .

Mahkeme yollanna düşmeyen,
güzergahtan anlamaz…

Burası Ankara. ..

Mahkeme yolları bitmez, tükenmez…

Haftaya “Sahici Ankara”
mahkemelerine uğranz netekim. ..