Burası konservatuvar

kiza-41›éh9sğ>

, ızılay’dan gelip Cebeci’ye `
doğru düz giderseniz, önce

h’ Hukuk, sonra Siyasal Bilgiler
fakültelerini geçersiniz. ..

Azi ileride Dikimevi vardır. Orada v
asker elbisesi dikerler. , l
Oradan az ötede Tıp Fakültesi vardır. Hasta bakarlar.- ` l

Oraya kadar ‘gitmeyin, “U Dönüşü”

l yapın, Dörtyol’da bulursunuz kendini- ,ı
zi… ‘ ‘ 4

Yavaşlayın… Tam sağlnızda bir bina

var. ı _
Dış duvarında “Mamak Belediye _

Başkanlığı” yazılı… – ı
Türkiye’nin en önemli kültür .merke
, ziydi.

‘ Ankara Konservatuvarı. . .
k** l
Atatürk emretti, binanın yapımı

ı l başladı, 1927 yılında “Musiki Mualilim Mektebi” (Müzik Oğretmeni

Okulu) olarak hizmetegirdi.

1936 yılında “Devlet Konserva- l _ _
` _ klye de, batı kültürünün gurur anıtıdır.

tuarı” oldu. . – _ _ _
. Başına Paul Hindemith getirildi.

Binanın iç dekorasyonundan tutun da,

repertuvarına, sanatçı disiplin yönet
‘meliğine kadar, herşeyi düzenledi.

Kimler geldi, kimler geçti? Liste- s
ve bakalım… – i
Ahmet Adnan Saygun
* Necîl Kazım Akses

Nevit Kodallı A

Ulvi Cemal Erkin

Muammer Sun

Cüneyt Gökçer

Hikmet Şimşek

Mithat Fenmen

İlhan Usmanbaş l

_ lhan .Baran

Şevki Taştan

FuatgTurkay

Şeref Çayıroğlu

Necdet Remzi Atak

Cahit Külebi

Mehmet Doğanay

Hüseyin Aydın

Jules_ Higny ‘ ,. .

l lSİmlerirıi atladığım varsa, kusuruma
bakılmasın. .. _ « ‘
. , ***
O “Konservatuvar” binası, Tür
Sevgili eşim 1951 yılında, bale bölü
`müne girdi. llk mezunudur.

‘ Binanın önünden geçtikçe, içi cız- l

_ lar, kalbi karı ağlarfUsfünde

BBURASIKONSERVATUVAR

onnsıuanasi

bir plaket… . ~
‘ “Mamak Belediyesi’ ‘ . . .
~ ` ***l – “ .
Muhsin Canpolat, “Devlet Konservatuarında 35 Yıl” kitabında,
şöyle anlatır binayı…
Bina dışarıdan bakıldığında piyano

* görünümündedir. Selçuklu döneminin

açıklmedrese tipinde yapılmıştır. `
Avusturya mimarlarınca planı çizilen
bu sanat abidesinin giriş kısmının zemini taş döşenmiş zarif sütunlar üzerine oturtulmuştur. Orta bahçede ,büyük
bir havuz vardır. Havuzun etrafı revakla çevrelenmiştir, Dersaneler uzun bir
koridora sıralanmıştır. Yemek salonları, yatakhaneler, çalışma odaları ile
200 yatılı, 200 gündüzlü öğrencinin
barınmasına yetecek bir özelliğe sahiptir.’

Bu sanat yuvası Türkiye ‘nin sanat

kuruluşlarının yıllarca personel ve öğretim görevlisi ihtiyacını karşılamış,
ama, 1982 yılında yeni binaya taşınma sonucunda politikacılar tarafından
Mamak Belediye binası olarak kullanılmaya başlanmıştır.
**i

Bu niye böyle oldu?

Ankara’nın coğrafyasına, jeopolitiğine.
bakarsanız, çok iyi anlarsınız…

SBFnin, Hukuk’un bulunduğu bölge
“sol” _kontrolundaydı.

Dikimevi asker kontrolundaydı, tampon bölgeydi. Konservatuvarün hemen
sağında, “sağ” kontrolunda Atatürk
Öğrenci Yurdu vardı.

Az ilerisi kabristandı, Cebeci Asri Mezarlığı’ydı. ‘ ‘ ‘

Q güzelim Konservatuarı oradan kaldırıp “belediye binası” yaptılar.

. Neymiş? ı

“Sanatçılar fazla frapan giyiniyormuş…”

lım!
Bahçelievler çıkışında, sola dönüldüğünde Konya yolu, düz gidildiğinde
AOÇ vardır. Az önce… *
İlahiyat Fakültesi’nin tam yamna…

Nereye götürdüler, tahmin edin baka- . “