Burası Kızılay

Burası

nkara benim için önemlidir.
Ankara benim için Kızılaydır.
Milli Piyango İdaresinin şimdi
konuşlandığı yerde. çok ucuza.
maden suyu sodası içerdik. GlMA
;ökdeleninin şimdi bulunduğu yerin tam
karsısında. Adalet Partisi genel merkezi
vardı.

altında kalmamak için, parası olanlar

Piknik’e sığınıp bira içer. parasızlar

Sıhhiye Meydanı’nda selameti bulurdu.
i***

Kızılay hiç değişmedi. Hep aynı kaldı.

Ankara’nın kavşağıdır, kesişme
noktasıdır.

Toplantı-Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’na göre, TBMM’ye ondan daha
fazla yaklaşılamadığı için, her türlü eylem
orada biter.

Yok yaaaww!

Orada mı biter, orada mı başlar?

*t*

Kızıla

Bir çizgi daha çekin…
Bahçelievlefden Cebeci’ye doğru…

Kesiştikleri yer Kızılay’dır.

Haydar’la Melih`in dalaştıkları yerdir.
Güven Parkı oradadır, TBMM az
ötededir. devrim ve karşı-devrim orada
konur. ama, aldırrnayın…

Ankara Kızılay’dır.

K_URTHAN
FIŞEK

Öğrenciler eyleme geçti. Binayı
taşladılar.

Eisenhower bursuyla alınan devetüyü
pardesü bile içeride unutuldu. arka
kapıdan Sakarya caddesine kaçıldı.

***k

Tam Orta yerde iş Bank”, *i* Benim gençliğimde. Kızılay’ın tam Hükümet aleyhtarı 28-29 Nisan 1960
gumbaraıannı hatırıataı-L çağrıştıran bi, .Çankayadan inip Kızılay göbeğinden. göbeğinde bekleyen atlı polisler vardı. olayları patlamıştı.
meydan saati vardı. GlMA’dan sağa döndünüz… Bayar-Menderes hükümetine gelebilecek Demokrat Parti üst yönetimi, 5

Mayıs’ta, Ankara’da, “şov” yapmaya
karar verdi.

Hazırlanan plana göre. DP’li gençler.
saat 5’te, Atatürk Bulvan`nda. Kızılay’da
toplanacak, tam o sırada ve tesadüfen
meclisten çıkıp Çankaya’ya gidecek olan

Yirmi metre gittiniz. durdunuz…
Karşınızda, vaktiyle Adalet Partisi genel
merkezi, şimdi İşhanı olan bir bina vardı.

Siyasete soyunmaya hazırlanan eski

muhtemel tepkilere karşıhazırlıklıydılar.
“Olur mu böyle olur mu” tepkilerine
karşı. “Olur bal gibi olur” diye at
koşuştururlardı. tahta coplarını
sallarlardı.
Atların nalları, polislerin copları

Biraz yürüdünüz mü, Reşat-Vahitin
efsanevi Piknikinde. bira içerdiniz…
*İ*

Kızılayı tam tarif edemedim galiba…
Çankayadan Ulus’a. Dışkapfya, SU mÜdÜTÜ OfadaýdlEsenbogaya düz çizgi çekin… 1963 Vlhýdl Salîbam

.AV vıqwvyv,vwl’nıgvavpwmyyvllii”t’ßnip« ., ,. . ı wı-,vvnrvv …i – ım. . .. ., . .ı.,ç,w›,.,rm.s.,.a.ezas-, ~~›ı–.mAw› – – ~

.ÇARŞ/ÄMB/*ı İHAZİRAN?QOO

Celal Bayar ve Adnan Menderes`i
alkışlayacaklardı.

Bunu haber alanlarımız oldu.

Aynı saat ve yerde bir karşı gösteri
düzenlemeye karar verildi.

Parola “555 K”…

Yani. beşinci ayın beşinci günü
saat beşte Kızılay’da…

Şimdiki lş Bankası’nın bulunduğu yer
o tarihlerde boştu.

Atatürk Bulvanyla Tuna Caddesi’nin yukandan aşağıya gidilirken tam kesiştiği yer…

Kızılay’ın devamı…

Saat altıya doğru bulvara gelen Bayar
ve Menderes, burada arabadan inince
“istifa istifa” diye bağıran
göstericilerle karşılaştılar. Menderes
tartaklandı, gazeteci Emin Karakuşlın
arabasına sığınarak güçlükle

uzaklaştırıldı.
***k
Burası Kızılay…
Türkiye’nin siyasal kavşağıdır.

x› ‘^(N`YF -egwmmwmmşı-»ı-n›.-›~~vıv:ww~~v v vw-