Burası hipodrom (2)

,, 7;.

urası hipodrom (2)

..rıkarahın koskocaman bir HİPOD
RQM olduğunu yazmıştım.

Oyledir.

Atlar koşar, benim gibi merkepler
para verir.

Hayat kadınının çocuk yapmasına
benzer… Biri yapar, biri bozar.

` t**
Atatürk Ankara’da bir HİPODROM yapılmasmı istedi.

Yer uygundu. Ulus’taki ilk TBMM
binasından çıkanlar oraya kolay ulaşabilecekti. Tren istasyonuna iki
adım mesafedeydi.

Büyük amcamı, Fuat amcamı oraya hipodrom müdürü yaptılar. `

Ankara’nın en tanınmış ve önemli
valisi Nevzat Tandoğan siyasal sıkıntılan yüzünden intihar ettiğinde
özel kalem müdürüydü. Cesedin başı

na ilk varan kişiydi.
ASANSÖR YAFHRDI

Neyse, Ata’ya saygısı olduğu için,
at yarışı seyrederken dört-beş kat
merdiven çıkmasın diye, asansör bile
yaptırdıydı oraya…

Dünyanın en önerrıli “at yarışı
pisti” mimarlanndan İtalyan Vietti
Violi’ye özel olarak ısmarlanan, inşaatı 1936’de biten AnkaraHipodromu’nun açılışına gitmedi bile…

Atlara mı, at sahiplerine mi, binicilere (nee. jokey) mi kızdı, bilinmez… `

, i**

tatürk’ün yapılmasmı istediği An
kara Hipodromu’nu, Atatürk’ün
CHP”Si kapattı. 1979 yılında son Gazi Kolşusuhu, Atatürk Barajı müteahhiti Ahmet Cemal Kura’nın Dersim’i

DRASI NEESİ

kazanmıştı. Başka

atları da vardı.

Uçakkaçtı, Almus… Atlarının isimleri etnik çağrışımlıydı. “”

Atçılık camiasındaki dedikodulara
göre, kendisi de etnikti.

Belki o yüzden kapattılar HİPODROMu… .Belki de CHP’nin kültür
bakanıyla Ankara belediye başkanının işgüzarlıkları yüzünden… ‘

YAzıK ETTILER
Avrupa’nın en güzel iki yarış yerinden biri olan Ankara Hip0dromu’nun
orta yerine çöpler döküldü, üstüne
kumlar serpildi, fidanlar dikildi.
Neymiş? “Yüzüncü Yıl Tepesi”. . .
Ankara’nın sembolü olan HİPODROM’da, şimdi, tanklar geçiyor, pi
‘KURİHAN ıi=işısK

yadeler dolanıyor, belediye otobüsleri
park ediyor, halk sanatçıları şarkı-türkü söylüyor. Yedinci cumhurbaşkanının resimlerinin fotokopilerinin sergilenmesinden başka hiç bir kültürel
balta yaramayan, yırtık dondan çıkmış gibi sırıtan bir de ”Kültürsüzlük
Merkezi” var. .
Ankara’ya, hipodroma yazık ettiler.
*i* – ~
Atatürk Türkiye’nin sembolüdür,
“At Sırtındaki _Adam”dır.
Hipodromun kurulmasını rica etti
ği tarihlerde, kendisine de atlar hedi- _

ye edilmişti. Gelin görün, kabul ettiği
atlar ahım-şahım şeyler değildi. “İyi

atlar çok îhtîmam ister, benim
se buna zamanım yok…” diye.

düşündüğü için, 1926 yılında getirtilen atların “orta karar” olan birkaçını kendisine ayırmış, iyilerini “silah ve mesai” arkadaşlanna bırakmıştı. Oysa, padokta pazarlık bağlanmıştı bile…

“Aman, Gazi Hazretleri’ne
çok ayıp olur. Bizim jokeylere
söyleyin, kayıp yapıp Ata’nın
atını kazandırsınlar…”

Sessizce cini

Şeref tribünündeki yerini aldı Atatürk… Start verildi, koşu başladı.

Yanşa kayıtlı öbür bütün atların
starttan 5-10 boy geri çıktıklannı,
öndeki atı yakalamak için arkadaki
jokeylerin kırbaç kıpırdatmadıklannı,
kendi atının bitiş çizgisini 15-20 met
_ re önde geçtiğini sessizce seyretti.

Atatürk attan da, eşeklerden de `
çok iyi anlardı. Yanş bittikten sonra,
hiç konuşmadan çıkıp gitti.

‘ Gidiş o gidiş… Dönmedi HİPOD- ‘ ç 4

ROMa . .
İstanbul’a, Dolmabahçe’ye takıldı.